IT Operations Manager Mika Einto: “Meillä YA:laisilla on yhteinen tahto tehdä hyvää”

Mika Einto toimii Yliopiston Apteekissa IT Operations Managerina

Moni yritys olisi pulassa ilman toimivia IT-palveluita ja turvallisia tietoliikenneyhteyksiä. Yliopiston Apteekissa tietojen turvallinen käsittely ja säilyttämien ovat erittäin tärkeässä roolissa, sillä yrityksessä käsitellään päivittäin asiakkaiden henkilökohtaisia lääkitystietoja. 

IT Operations Manager Mika Einto vastaa työssään Yliopiston Apteekin IT-infrasta, tietoturvasta sekä sisäisistä IT-tukipalveluista. Mikan tiimissä työskentelee viisi asiantuntijaa, jotka tuottavat sisäisiä IT-palveluita Yliopiston Apteekissa. Mikan työnkuva on monipuolinen aina esihenkilöroolia myöden. 

”Tiimini lisäksi johdan ulkoisten palveluntarjoajien toimintaa. Lisäksi toimenkuvaani kuuluu riskien hallinta, erilaisten projektien johtaminen, tiimini arjen operatiivinen johtaminen sekä aika ajoin hyvin hands on -tyyppinen työ ongelmanratkaisun ja kehittämisen parissa”, Mika kuvailee laajaa tehtäväkenttäänsä Yliopiston Apteekissa. 

Mika päätyi nykyiseen työhönsä tietohallintoon, sillä hän koki Yliopiston Apteekin mielenkiintoisena ja yhteiskunnallisesti merkittävänä yrityksenä. Myös Yliopiston Apteekin arvomaailma ja Mikan omat arvot kohtasivat. 

Reaktiokykyä ja salapoliisintaitoja tarvitaan 

Mikan työssä yhtenä päämääränä on ollut uudistaa ja kehittää IT-tuen toimintamalleja sekä lisätä niin IT-palveluiden viestintää kuin koulutusta yliopistonapteekkilaisille. Aina ei kuitenkaan työpäivät mene niin kuin suunnittelee, vaan tilanteisiin tulee reagoida niiden vaatimalla nopeudella ja vakavuudella 

”Oma työ vaatii moniajoa ja mukautumista, sillä aikataulu voi mennä usein kokonaan uusiksi. Lisäksi pitää pystyä tekemään tarpeen mukaan nopeita päätöksiä ja johtamaan kokonaisvaltaisesti isoa joukkoa henkilöitä ja toimijoita. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi häiriötilanteet”, Mika kuvailee. 

Salapoliisintaitoja tarvitaan, kun tehtävänä on selvittää, mistä jokin häiriö johtuu ja miten se saadaan korjattua. 

”Tällaisten tilanteiden tullessa vastaan on tärkeää pystyä poimimaan pieniä vihjeitä ja muodostamaan niistä looginen kokonaisuus”, Mika tiivistää. 

Tavoitteena tuoda etäinen IT lähemmäs jokaista YA:laista 

IT-osasto koetaan usein etäiseksi propellihattuosastoksi, jossa työskentelee asiantuntijoita, joiden työstä muu yritys ei välttämättä ymmärrä oikein mitään. Kuitenkin jokainen yrityksen työntekijä tekee töitä IT-osaston tarjoamien laitteiden ja palveluiden parissa. Myös Yliopiston Apteekissa arki rakentuu järjestelmien ympärille. Ilman järjestelmiä ei olisi toimivaa yritystä tai arkea. 

Mika on kokenut omassa roolissaan tärkeäksi tuoda hankalaksikin koettua IT:tä lähemmäs jokaista Yliopiston Apteekin työntekijää.  

”Olen pyrkinyt olemaan käyttäjien keskuudessa, sillä heillehän me tuotamme palveluita. Oma vahvuuteni on ymmärtää käyttäjiä ja pyrkiä tekemään heidän arjestaan mahdollisimman helppoa, jotta heillä jää aikaa keskittyä omaan työhönsä”, Mika kuvailee. 

Käyttäjäymmärryksen lisäämiseksi Mika käy usein vierailulla Yliopiston Apteekin kivijalka-apteekeissa.  

”Palautteen kuuleminen on tärkeää, ja se tapahtuu useimmiten silloin, kun kohtaan ihmisiä apteekeissamme”, Mika tiivistää. 

Yliopiston Apteekin kanta-asiakaskortti löytyy mobiilisovelluksesta.

Toimiva IT johtaa parempaan asiakaskokemukseen 

Yliopiston Apteekin asiakaskokemus palkittiin Suomen parhaana kuluttajien mielikuvia mittaavassa Asiakkuusindeksi-tutkimuksessa vuonna 2023. Ilman toimivaa IT-infraa, ei olisi myöskään erinomaista asiakaskokemusta. 

”Loppuasiakkaan eli esimerkiksi apteekeissammeverkkokaupassamme tai vaikka asiakaspalvelumme kanssa asioivan asiakkaan palveleminen on sujuvaa, kun järjestelmät toimivat ja tietoliikenneyhteydet ovat kunnossa. Jos tekniikka tökkii kesken asiakaspalvelutilanteen, on erinomainen asiakaskokemus usein mennyttä", Mika toteaa. 

”Kun systeemit toimivat, asiakas saa laadukkaampaa ja sujuvampaa palvelua ja asiakkaan asiointikokemus on tällöin onnistunut. IT-palvelut ovat parhaimmillaan silloin, kun kukaan ei huomaa niiden olemassaoloa”, Mika kuvailee toimivien järjestelmien vaikutusta asiakaskokemukseen. 

Tietoturvan merkitystä ei voi tänä päivänä liikaa korostaa. Oli kyseessä sitten sisäinen tai ulkoinen turvallisuus, tietoturva-asioiden kanssa tulee olla jatkuvasti hereillä.

”Toimimme alalla, jossa käsittelemme päivittäin asiakkaidemme henkilökohtaisia ja usein arkaluonteisiakin tietoja. On äärimmäisen tärkeää, että asiakkaidemme tiedot ovat turvassa, eivätkä ne päädy vääriin käsiin”, Mika toteaa. 

Yhteiset arvot ohjaavat toimintaa 

Yliopiston Apteekin toimintaa ohjaavat arvot, jotka on luotu yhdessä yliopistonapteekkilaisten kanssa. ’Ilo onnistua yhdessä’, ’Tahto tehdä hyvää’, ’Rohkeus uudistua’ sekä ’Intohimo palvella’ ovat arvoja, jotka kohtaavat Mikan oman arvomaailman kanssa. 

”On hienoa huomata, miten omat ja yrityksen arvot kohtaavat. Meillä jokaisella on haastava ja vastuullinen työ, ja koen erittäin tärkeänä asiana, että meillä yliopistonapteekkilaisilla on yhteinen tahto tehdä hyvää”, Mika kuvailee. 

Yliopiston Apteekin omistaa Helsingin yliopisto ja yrityksen tuotto ohjataan suomalaisen koulutuksen ja tutkimuksen tukemiseen. Yhteiskunnallinen vaikutus tekee omasta työstä aiempaa merkityksellisempää. 

”Olen päässyt tehtävään, jossa IT-alan henkilö pystyy tekemään yhteiskunnallista hyvää, ja jossa oman työni jälki näkyy suoraan asiakkaille. Tämä on yksi merkityksellisimmistä asioista pitkään aikaan”, Mika tiivistää tunnelmiaan Yliopiston Apteekissa. 

Työyhteisöään Mika kuvailee kannustavaksi ja avoimeksi, jossa halutaan aidosti kehittää asioita paremmiksi ja jossa puhalletaan yhteen hiileen. Myös huumori on vahvasti läsnä. 

”Huumorin ja positiivisuuden kautta mennään arjessa. Silloin hankalatkaan asiat eivät tunnu ylitsepääsemättömiltä. Haasteet ja onnistumiset koetaan yhdessä ja apua on aina saatavilla. Meillä on erittäin positiivinen ilmapiiri ja mukavat kollegat”, Mika kuvailee arkeaan ja ihmisiä ympärillään. 

Mikan suosikkituotteet YA-tuotesarjasta

YA-tuotesarja on Yliopiston Apteekin omien asiantuntijoiden kehittämä tuotesarja, jossa yhdistyvät luotettava laatu ja edullinen hinta. Mika luottaa arjessa YA-tuotesarjan tuotteisiin.