Yliopiston Apteekin proviisori Ville Siirola: ”On kiva nähdä, kun työntekijä innostuu”

Yliopiston Apteekin proviisori Ville Siiirola työssään apteekissa

Yliopiston Apteekin proviisorin Ville Siirolan työ on yhdistelmä ongelmanratkaisua ja sen varmistamista, että henkilökunnan arki rullaa. Siitä syntyy hieno flow-tunne.

Proviisori huolehtii, että työt sujuvat

Moni ajattelee, että proviisori on sama kuin apteekkari. Apteekkari onkin aina koulutukseltaan proviisori, mutta proviisori ei ole aina apteekkari.

Proviisori on lääkealan asiantuntija, ja proviisoreja työskentelee paitsi apteekeissa, myös esimerkiksi lääketeollisuudessa, sairaala-apteekeissa tai viranomaistehtävissä. 

"Farmaseutit ja proviisorit ovat kummatkin opiskelleet yliopistossa farmasiaa, farmaseutti alemman ja proviisori ylemmän tutkinnon. Apteekin arjessa ero on siinä, että farmaseutit työskentelevät pääsääntöisesti asiakaspalvelussa ja proviisorit huolehtivat lisäksi siitä, että työt sujuvat", Ville kuvailee.

Proviisori ratkoo pulmat

Proviisorin työ on yhdistelmä ongelmanratkaisua ja sen varmistamista, että apteekin perusasiat sujuvat. Päiväni ovat tosi vaihtelevia.

Apteekissa tulee usein eteen toimintaohjeiden ja -tapojen muutoksia. Esimerkiksi viranomaisohjeet muuttuvat aika ajoin, ja silloin proviisorin täytyy varmistaa, että uusi ohje on tavoittanut koko henkilökunnan.

"Teen töitä myös varaston puolella. Selvitän, jos siellä tulee ongelmia esimerkiksi reseptilääkkeitä keräilevän lääkerobotin kanssa. Proviisorina seuraan myös sitä, että lääkkeet säilytetään varmasti oikeassa lämpötilassa", Ville kertoo.

Työntekijöiden onnistumisista tulee hyvä mieli

Proviisorien selvitettäväksi tulee monenlaisia haasteita. Proviisori auttaa farmaseutteja ja apteekin teknistä henkilökuntaa esimerkiksi silloin, jos joskus laitteet eivät toimi toivotulla tavalla tai asiakaspalvelussa lääkkeiden saatavuuteen liittyvät ongelmat aiheuttavat harmittavia tilanteita. 

"Olen tyytyväinen, kun pystyn hallitsemaan monien hoidettavien asioiden kokonaisuutta. Siitä tulee flow-tila. Hyvä fiilis tulee myös silloin, kun saan käännettyä positiiviseksi tilanteen, jossa asiakas ei ensin ollut ihan tyytyväinen. Siitä saa onnistumisen tunteita.", Ville kuvailee.

"Joka kerta on myös kiva nähdä, kun työntekijä innostuu työstään tai hän saa hyvän mielen siitä, kun asiakas antaa positiivista palautetta”, Ville jatkaa.

Yhteiskunnallisessa yrityksessä on arvokasta työskennellä

Yliopiston Apteekki on iso yritys. Kollegoilta eri osastoilta ja toimipisteistä saa aina apua, eikä asioita tarvitse ratkoa yksin. Koska Helsingin yliopisto omistaa Yliopiston Apteekin, on Yliopiston Apteekin myymälöissä paljon farmasian opiskelijaharjoittelijoita, joita perehdytetään ja ohjataan apteekissa. 

Pidän arvokkaana, että Yliopiston Apteekki on yhteiskunnallinen yritys, jonka tuotto tuloutetaan vuosittain koulutukseen ja tutkimukseen. 

"Koen, että teen työpanoksellani hyvää yhteiskunnalle", Ville tiivistää.

Proviisorit Yliopiston Apteekissa:

  • Yliopiston Apteekissa työskentelee noin 60 proviisoria
  • Proviisorit työskentelevät muun muassa esihenkilöinä
  • Proviisori on farmasian alan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö

Tiesitkö nämä faktat Yliopiston Apteekista?

Yliopiston Apteekin merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle on suurempi kuin ehkä tiedätkään. 

1. Tuotto vuosittain koulutukseen ja tutkimukseen 

Yliopiston Apteekin koko tuotto ohjataan vuosittain Helsingin yliopistolle, joka omistaa Yliopiston Apteekin.

Varoja ei ole korvamerkitty esimerkiksi farmasian opiskelijoille, vaan ne menevät kaikkien tiedekuntien käyttöön ja niillä koulutetaan vuosittain tuhansia opiskelijoita sekä tuetaan merkittävästi tutkijoiden arvokasta työtä.

Yliopiston Apteekki tekee muillakin tavoilla tiivistä yhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa.

2. Erityistehtäviä, joita muilla apteekeilla ei ole 

Yliopiston Apteekilla on lisäksi kolme ainutlaatuista yhteiskunnallista erityistehtävää: farmasian opiskelijoiden harjoittelut, harvinaisten lääkkeiden valmistus ja lääkehuollon tutkimus.

Harjoittelujaksojen aikana kokeneet apteekkityöntekijät toimivat opiskelijoiden mentoreina ja antavat heille henkilökohtaista sparrausta ja palautetta työstä. Yliopiston Apteekki haluaa tarjota asiakkailleen maan parasta asiakaspalvelua, laajan valikoiman suosittuja hyvinvointituotteita ja lisäksi haluamme osoittaa kaikissa tilanteissa, että välitämme asiakkaasta ja hänen hyvinvoinnistaan.

Yliopiston Apteekissa noin 50 asiantuntijaa toimii lääkevalmistuksessa ja laboratoriossa. Lisäksi iso joukko henkilöstöstä osallistuu vuosittain lääkehuollon tutkimusten toteuttamiseen.

3. Viranomaisten tärkeä kumppani 

Oma verkkokauppa, tutkitusti Suomen parasta asiakaspalvelua (Asiakkuusindeksi 2023 -tutkimus, sija 1.), keskimääräistä pidemmät aukioloajat, oma ainutlaatuinen chat- ja puhelinpalvelu… Yliopiston Apteekki on edelläkävijä monessa asiassa.

Chat- ja puhelinpalvelu on myös hyvä esimerkki siitä, millaista apteekin palvelu voi olla. Apteekki on yhä lähempänä asiakkaan arkea, kun farmaseutit ovat henkilökohtaisesti tavoitettavissa vuorokauden ympäri.

Sähköisten palvelujen ja verkkokaupan rinnalla myös apteekkiverkosto on tietenkin tärkeä. 

4. Satsausta itsehoidon palveluihin 

Kun suomalainen yhteiskunta ikääntyy, on hoivalle tarvetta yhä enemmän. Yksi tämän hetken trendeistä on itsehoito, johon Yliopiston Apteekki haluaa satsata ja tarjota palveluita.

Palvelutaloille ja kotisairaanhoidolle Yliopiston Apteekki tarjoaa annosjakelupalvelua, jossa asiakkaan tarvitsemat lääkkeet toimitetaan kahden viikon välein valmiisiin annosjakelupusseihin pakattuina. Palvelu parantaa lääkejakelun turvallisuutta ja tehokkuutta, helpottaa lääkkeiden käytön seurantaa sekä vapauttaa työntekijöiden aikaa hoitotyöhön.

Uratarinansa jutussa kertoo Yliopiston Apteekin proviisori Ville Siirola.