Farmasian opiskelijaharjoittelu

Millaista on olla harjoittelussa Yliopiston Apteekissa?

Millaista on olla harjoittelussa Yliopiston Apteekissa? Farmasian opiskelija Lotta ja hänen tuutorinaan toimiva asiakaspalveluproviisori Visa kertovat.

Yksi Yliopiston Apteekin yhteiskunnallisista erityistehtävistä on toimia opetusapteekkina farmasian opiskelijoille ja siirtää näin asiantuntijaosaamista eteenpäin. Farmasian opintoihin kuuluu kaksi kolmen kuukauden mittaista apteekkiharjoittelujaksoa. Yliopiston Apteekissa harjoitteluiden ohjaamiseen osallistuu iso joukko asiantuntijoita ja harjoittelun suorittaa noin satakunta farmasian opiskelijaa vuosittain. 

Opiskelijoille on rakennettu monipuolinen, ennalta määriteltyjen osaamistavoitteiden saavuttamiseen tähtäävä harjoitteluohjelma, joka sisältää paitsi perehtymisen käytännön työhön, myös erilaisia luentoja ja tutustumisen yrityksen muihin eri toimintoihin. Farmasian opiskelija Lotta ja hänen tuutorinaan toimiva asiakaspalveluproviisori Visa kertovat kokemuksiaan harjoittelusta Viikin apteekissa.

Lotta: – Opiskelen farmasiaa toista vuotta Helsingin yliopistossa ja suoritan nyt ensimmäistä harjoittelujaksoani. Halusin nimenomaan tehdä harjoittelun Viikissä, apteekki on erikoistunut eläinlääkintään ja -ruokintaan, ja tämä aihepiiri kiinnostaa itseäni suuresti. Ennen harjoitteluani olin jo työskennellyt teknisenä työntekijänä täällä apteekissa noin vuoden verran, joten apteekin tietojärjestelmät, henkilöstö ja talon tavat olivat minulle jo ennestään tuttuja. Tämä helpotti itse farmaseuttisiin työtehtäviin kiinni pääsemistä ja harjoittelusisältöjen omaksumista, kun joka ikinen asia ei tullut täysin uutena. Pääsinkin heti ensimmäisestä päivästä lähtien farmaseuttisen työn touhuun ja käsittelemään reseptejä valvotusti. 

Visa on toiminut Yliopiston Apteekin asiakaspalveluproviisorina vuoden alusta lukien. Tuutorin roolissa Visa vastaanottaa harjoittelijat ja tutustuttaa heidät käytännössä ensimmäisten viikkojen aikana talon tapoihin ja työtehtäviin.

Visa: – Tutoroin tällä hetkellä neljää opiskelijaa, jotka suorittavat meillä ensimmäistä harjoittelujaksoaan. Toimin harjoittelijoiden käytännön tukena ja ohjaan heidän työtään. Autan opiskelijoita kaikissa pulmissa ja työhön perehdyttämisen lisäksi tarjoan vinkkejä ja neuvoja harjoittelijoille annettujen teoriatehtävien tekemiseen. Perehdytän opiskelijat tehtäviinsä ja huolehdin siitä, että harjoittelusuunnitelma ja asetetut osaamistavoitteet täyttyvät. Näitä seuraamme muun muassa strukturoitujen perehdytyskorttien avulla. Työtehtävät sovitetaan kunkin harjoittelijan sen hetkistä osaamistasoa vastaavaksi ja tukea on tarjolla koko ajan. Tehtävien vaikeusastetta ja itsenäistä suorittamista lisätään vähitellen harjoitteluviikkojen edetessä. Ikinä harjoittelijaa ei heitetä heti niin sanotusti syvään päähän tai jätetä yksikseen. 

Lotta: – Koen, että oppimisestani todella välitetään ja siihen panostetaan.  Kiireenkään keskellä ei ole tuntunut, että jäisin yksin tai että kukaan ei ehtisi auttaa, vaan kaikki asiat on selitetty hyvin seikkaperäisesti ja kädestä pitäen. Kaikki ovat auttaneet todella mielellään ja koen, että olen saanut aina tarvittaessa keneltä tahansa tukea. Nyt kun harjoitteluni alkaa olla jo loppupuolella ja mietin harjoitteluni kokonaisantia, olen ollut siihen erittäin tyytyväinen enkä keksi mitään sellaista, mikä olisi voinut olla toisin.

Visa: – Meillä opiskelijat ovat tuttu näky, sillä Viikissä harjoittelijoita on pitkin vuotta. Ensimmäisessä harjoittelussa keskitytään itsehoitopuolen asiakaspalvelun itsenäiseen haltuunottoon, mutta reseptintoimitus on myös suurena osana harjoittelua. Uudet harjoittelijat ovat olleet todella osaavia ja oppineet uudet asiat erityisen nopeasti, ja pärjäävät jo hyvin itsenäisesti. Itselleni on myös henkilökohtaisesti tärkeää, että mitä nopeammin harjoittelija pääsee itsenäiseen työhön kiinni, sitä nopeammin tämä oppii, toisin kuin vain sivusta seuraamalla.

Miltä Lotasta tuntui siirtyä tarkastelemaan apteekin arkea toisenlaisesta näkövinkkelistä harjoittelun myötä?

Lotta: – Työpäivien tehtäväsisällöt ovat olleet todella monipuoliset, ja olen saanut oppia koko ajan lisää jotakin uutta. Erilaisia asiakaskohtaamisia ja ongelmanratkaisutilanteita on tullut paljon vastaan, mikä on ollut erittäin opettavaista. Olen tyytyväinen, että olen saanut tehdä erilaisia tehtäviä vaihtelevasti. Farmaseutin työn monipuolisuus ja haastavuus yllättivät iloisesti. Työstä erityisen mielekkään tekee se, kun pääsen auttamaan ihmisiä konkreettisesti. Koen, että kun asiakas on saanut tarvitsemansa avun, olen tehnyt hyvän työn. Meillä täällä on myös todella hyvä työyhteisö, joka puhaltaa yhteen hiileen. Olinkin positiivisesti yllättynyt, kuinka paljon tästä työstä todella pidän. 

Visa: – Olen aloittanut apteekkityöt 16-vuotiaana. Tein itsekin aikanaan toisen harjoitteluni Yliopiston Apteekissa ja havaitsin, miten hyvin suunniteltu ja jäsennelty kokonaisuus harjoittelujakso oli. Harjoittelujakso kerrallaan kestää 13 viikkoa, mikä on melko lyhyt aika ottaa ala haltuun, joten kaikki aika halutaan käyttää hyödyksi, jotta opiskelija saa mahdollisimman paljon harjoittelustaan irti. Tämä on minulle 11. apteekkityövuosi ja olen ollut Yliopiston Apteekin palveluksessa nyt yhteensä viisi ja puoli vuotta. Ala ja työ tuntuvat omilta. Tuutorin rooli on minulle hyvin merkityksellinen, kun saan nähdä, opiskelijat kehittyvät ja itsenäistyvät harjoittelun aikana. Se tuo onnistumisen tunteen ja on erittäin palkitsevaa.

Mitä terveisiä Lotta ja Visa haluavat lähettää sellaiselle opiskelijalle, joka miettii Yliopiston Apteekkia harjoittelupaikkana?

Lotta: – Voin ehdottomasti suositella! 

Visa: – Jos haluat tutustua mahdollisimman monipuolisesti farmaseuttisiin tehtäviin ja haluat tietää, mitä erilaisia palveluita yrityksemme tarjoaa, hae rohkeasti harjoitteluun!