Vastuullinen työnantaja

Yliopiston Apteekin tuotto käytetään koulutukseen ja tutkimukseen.

Turvallinen ja terveellinen työpaikka

Tavoitteenamme on, että jokainen Yliopiston Apteekin työntekijä voi tuntea olevansa töissä turvallisessa ja terveellisessä työympäristössä. Toimintaamme ohjaavat merkitykselliseksi kokemamme työ sekä yhteiset arvot. Työnantajana Yliopiston Apteekilla on tavoiteena edistää henkilöstön työhyvinvointia, työturvallisuutta sekä monimuotoisuutta.

Työturvallisuus Yliopiston Apteekissa on tärkeä asia.

Turvallinen työpaikka

Työturvallisuus on tärkeää kaikissa Yliopiston Apteekin toiminnoissa: niin apteekeissa, logistiikkakeskuksessa kuin pääkonttorin käytävillä. Jokainen työntekijämme on vakuutettu niin työssä kuin työmatkallakin.

Tasa-arvoinen työpaikka

Jokainen työtekijämme on yhdenvertainen ja tasa-arvoinen työyhteisömme jäsen ja haluamme tukea työyhteisömme monimuotoisuutta.

Lue lisää

Seuraamme henkilöstömme työntekijäkokemusta säännöllisesti henkilöstötutkimusten avulla.

Kokonaisvastuu henkilöstöstä

Tutkimme henkilöstöämme säännöllisesti henkilöstötutkimusten avulla, jotta voimme jatkuvasti parantaa työntekijäkokemusta.

Tavoitteenamme on pitää huolta jokaisesta Yliopiston Apteekin työntekijästä.

Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen

Kattavan työterveyden ja varhaisen välittämisen mallin avulla pyrimme pitämään parempaa huolta jokaisesta YA:laisesta. Jokainen työntekijämme kuuluu myös IF:n sairauskuluvakuutuksen piiriin.

Yliopiston Apteekissa panostetaan henkilöstön jatkuvaan oppimiseen.

Jatkuva oppiminen

Jatkuva oppiminen ja itsensä kehittäminen ylläpitävät motivaatiota ja rakentavat ammatillista osaamista. Haluamme panostaa henkilöstömme jatkuvaan oppimiseen.

Muun muassa joustavat työaikajärjestelyt auttavat Yliopiston Apteekin työntekijöitä vaihtuvissa elämäntilanteissa.

Tuki muutoksessa ja murroksessa

Maailma ja elämäntilanteet muuttuvat, samoin työskentelytavat sekä tavat kohdata asiakkaita. Haluamme tukea henkilöstöämme muutoksessa ja mahdollistamme mm. etätyöskentelyn, joustavat työaikajärjestelyt ja monipuoliset työnkuvat.