Yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus

Jokainen Yliopiston Apteekin työntekijä on yhdenvertainen ja tasa-arvoinen työyhteisön jäsen.

Tule sellaisena kuin olet!

Me Yliopiston Apteekissa olemme yhdenvertaisia riippumatta iästä, sukupuolesta, koulutustaustasta, seksuaalisesta suuntautumisesta, kulttuuritaustasta tai uskonnosta. 

Kaiken toimintamme ytimessä on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö, mikä heijastuu suoraan asiakaskokemukseemme. Keskitymme vuonna 2023 erityisesti jatkuvaan oppimiseen, työhyvinvointiin ja esihenkilötyöhön. 

Tavoitteenamme on luoda tasa-arvoinen työpaikka jokaiselle.

Tasa-arvoinen työpaikka jokaiselle

Tavoitteenamme on luoda työpaikka, jossa jokainen voi tuntea olevansa tasavertainen työyhteisön jäsen. Tarjoamme jokaiselle YA-laiselle yhdenvertaiset mahdollisuudet koulutukseen ja uralla etenemiseen.

Hyvä yhteishenki on läsnä arjessa.

Vahvuutena hyvä yhteishenki ja yhdenvertaisuus 

Vuonna 2022 jatkoimme edellisvuonna aloittamaamme pulssikyselykäytäntöä, johon osallistuu koko henkilöstö. Tutkimuksessa vahvuuksinamme nousivat esiin työyhteisöjen hyvä yhteishenki ja yhdenvertaisuuden kokemus.

Yliopiston Apteekissa kannustetaan työntekijää jatkuvaan oppimiseen.

Jatkuva oppiminen edistää monimuotoisuutta 

Yrityskulttuuriamme ohjaavat yhteiset arvot, hyvä yhteishenki ja osaamisen jatkuva kehittäminen. Vuonna 2022 aloitimme jatkuvan oppimisen kulttuurin vahvistamisen. Tarjoamme vuosittain erilaisia koulutuskokonaisuuksia oman osaamisen kehittymisen tueksi. Lisäksi tarjosimme koko henkilöstölle omaehtoisen opiskelun tukea työntekijöiden ammatilliseen kehittymiseen. Esihenkilöitä tuetaan valmentavan johtamisen saralla. 

Monipuoliset työnkuvat ylläpitävät motivaatiota

Monipuoliset työnkuvat ylläpitävät motivaatiota

Meillä Yliopiston Apteekissa työskentelee yli 1000 asiantuntijaa eri tehtävissä.  Henkilöstöllämme on mahdollisuus monipuolisiin urapolkuihin ja työnkiertoon konsernin sisällä. Esimerkiksi farmaseutit voivat toimia apteekin asiakaspalvelutehtävien lisäksi terveydenhuollon palveluissa, verkkoapteekissa, lääkevalmistuksessa tai keskitetyissä toiminnoissamme, kuten logistiikassa tai markkinoinnissa.

Joustavat työmahdollisuudet

Tuemme henkilöstömme mahdollisuutta perhe- ja työelämän yhteensovittamiseen lyhennetyn työajan sekä erilaisten työvuorojärjestelyiden kautta. Haluamme tukea henkilöstön arjen joustavuutta. 44 prosenttia työtekijöistämme tekeekin osa-aikaisesti töitä. Tuemme työntekijöidemme työssä jaksamista erilaisissa elämäntilanteissa ja -tapahtumissa.