Verojalanjälki

Yliopiston Apteekin verojalanjälki 56,6 miljoonaa euroa

Yliopiston Apteekki on merkittävä suomalainen veronmaksaja, joka maksoi vuonna 2021 apteekkiveroa 29,3 miljoonaa euroa sekä muita veroja ja veroluonteisia työnantajamaksuja yhteensä 27,3 miljoonaa euroa.

Apteekkivero on progressiivinen vero, jota apteekit maksavat valtiolle 0–11,2 prosenttia lääkemyynnistä. Suomalaiset apteekit maksavat apteekkiveroa keskimäärin 6,9 %. Vastaavaa veroa ei ole käytössä muissa Euroopan maissa. 

Yliopiston Apteekki maksaa valtiolle apteekkiveroa korkeimman progressioluokan mukaan (11,2 %). Lisäksi Yliopiston Apteekki maksaa apteekkiveroa ei-lääkkeellisten tuotteiden myynnistä niissä apteekeissa, joissa ei-lääkkeellisten tuotteiden osuus on yli 20 prosenttia apteekin koko myynnistä.  

Lääkkeiden hinnat ja apteekkien myyntikate määräytyvät valtioneuvoston asettaman lääketaksan mukaan. Vuonna 2021 lääkkeiden hinnat olivat samat kaikissa Suomen apteekeissa. Kalliiden lääkkeiden osalta apteekin myyntikate on pienempi kuin korkea apteekkivero (11,2%). 

Apteekkivero nostaa Suomessa lääkkeiden hintoja ja yhdistettynä lääketaksaan tekee Yliopiston Apteekin lääkemyynnistä tappiollista. Apteekkiveroa ja lääketaksaa täytyy kokonaisuudessaan uudistaa.