Verojalanjälki

Yliopiston Apteekin verojalanjälki oli 57,3 miljoonaa euroa vuonna 2023.

Yliopiston Apteekin verojalanjälki oli 57,3 miljoonaa euroa vuonna 2023

Vuonna 2023 Yliopiston Apteekin myynti Suomessa oli 361,8 miljoonaa euroa, josta maksettiin 29,0 miljoonaa euroa apteekkiveroa. Lisäksi Yliopiston Apteekki maksoi 28,3 miljoonaa euroa muita veroja ja veroluonteisia työnantajamaksuja. Verojalanjälki oli yhteensä 57,3 miljoonaa euroa.

Suomalaiset apteekit maksavat valtiolle apteekkiveroa noin 200 miljoonaa euroa vuodessa. Apteekkivero on progressiivinen vero, joka määräytyy apteekin myynnin mukaan. Pienet apteekit eivät maksa lainkaan apteekkiveroa.

Vuonna 2023 Yliopiston Apteekki maksoi apteekkiveroa ylimmän veroluokan (11,2 %) mukaisesti eli huomattavasti enemmän kuin suomalaiset apteekit keskimäärin (7 %). Apteekkivero on suomalainen erityisvero, jota ei ole muissa Euroopan maissa.

Vuoden 2023 alussa apteekkiveroa kevennettiin kalleimpien reseptilääkkeiden myynnin osalta. Yliopiston Apteekin apteekkivero oli tämän vuoksi 1,6 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisvuonna. Veromuutoksesta huolimatta Yliopiston Apteekin myyntikate ja liikevoitto pienenivät yli 2,5 miljoonaa euroa, koska lääketaksaa leikattiin 1.1.2023 valtion lääkekorvausmenojen pienentämiseksi.

Maksoimme apteekkiveroa myös hyvinvointituotteiden myynnistä toimipisteissä, joissa hyvinvointituotteiden osuus oli yli 20 prosenttia myynnistä. Vitamiineja, kosmetiikkaa ja muita hyvinvointituotteita myyvät vähittäiskaupan toimijat eivät maksa apteekkiveroa. Tämä vääristää kilpailua.

Apteekkivero nostaa lääkkeiden vähittäishintoja Suomessa. Lääkkeiden käyttäjät hyötyisivät siitä, että apteekkivero poistettaisiin ja apteekkien lääkemyynnin katetta pienennettäisiin vastaavalla summalla muuttamalla valtioneuvoston asettamaa lääketaksaa.

Tutustu Yliopiston Apteekin veropolitiikkaan

Yliopiston Apteekin verojalanjälki vuonna 2023 oli 57,3 miljoonaa euroa.