Verojalanjälki

Yliopiston Apteekin verojalanjälki 56 miljoonaa euroa

Yliopiston Apteekki on merkittävä suomalainen veronmaksaja, joka maksoi vuonna 2020 apteekkiveroa 29,3 miljoonaa euroa sekä muita veroja ja veroluonteisia työnantajamaksuja yhteensä 26,8 miljoonaa euroa. Verojen ja veroluonteisten maksujen osuus oli lähes 17 % myynnistämme.

Apteekkivero on progressiivinen vero, jota apteekit maksavat valtiolle 0–11,2 prosenttia lääkemyynnistä. Yliopiston Apteekki maksaa valtiolle korkeinta mahdollista apteekkiveroa. Vastaavaa veroa ei ole käytössä muissa Euroopan maissa. Vuonna 2020 Yliopiston Apteekin osuus Suomen apteekkien lääkemyynnistä oli noin 12 prosenttia ja Suomen apteekkien maksamasta apteekkiverosta noin 16 prosenttia.

Lääkkeiden hinnat ja apteekkien myyntikate määräytyvät valtioneuvoston asettaman lääketaksan mukaan. Lääkkeiden hinnat ovat samat kaikissa Suomen apteekeissa. Kalliiden lääkkeiden osalta apteekin myyntikate on pienempi kuin korkea apteekkivero (11,2%). 

Apteekkivero nostaa Suomessa lääkkeiden hintoja ja yhdistettynä lääketaksaan tekee Yliopiston Apteekin lääkemyynnistä tappiollista. Apteekkiveroa ja lääketaksaa täytyy kokonaisuudessaan uudistaa.