Terveydenhuolto

Terveydenhuollon liiketoimintamme kasvoi merkittävästi

Terveydenhuollon liiketoimintamme myynti oli 50,7 miljoonaa euroa (+25 %), mikä oli noin 14 prosenttia konsernin myynnistä. Eniten kasvoivat annosjakelupalvelu, antibioottipumppupalvelu ja rokotteiden toimitukset.

Terveydenhuollon liiketoiminta palvelee valtakunnallisesti yli 1 500 terveydenhuollon organisaatiota yksityisellä ja julkisella sektorilla. Tarjoamme kustannusvaikuttavia ja elämänlaatua parantavia ratkaisuja suomalaiseen terveydenhuoltoon. 

Liiketoimintamme koostuu neljästä osa-alueesta, jotka ovat annosjakelupalvelu, antibioottipumppupalvelu, rokotteiden ja lääkkeiden jakelu sekä lääkevalmistus. 

Vuonna 2022 otimme käyttöön uuden asiakaslähtöisen organisaatiorakenteen. Asiantuntijamme palvelevat terveydenhuollon asiakkaita, joihin kuuluvat hoiva-alan toimijat, terveyspalveluyritykset, sairaalat ja yksityiset apteekit.

Annosjakelu kasvoi voimakkaasti

Lääkkeiden annosjakelu kasvoi voimakkaasti ja saimme uusia asiakkaita sekä julkisesta että yksityisestä terveydenhuollosta. Vuoden 2022 aikana kehitimme annosjakelutuotantomme prosesseja, lisäsimme henkilöstömäärää ja investoimme tuotantolaitteistoon vastataksemme voimakkaaseen kysynnän kasvuun. 

Annosjakelupalveluamme käyttävät kotihoidon, palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoivan hoitoyksiköt eri puolilla Suomea. Koneellinen annosjakelu vapauttaa hoitajien työaikaa varsinaiseen hoitotyöhön sekä vähentää lääkitysvirheitä ja lääkehävikkiä. 

Antibioottipumppujen tuotanto kolminkertaistui

Valmistamiemme antibioottipumppujen määrä kolminkertaistui edellisvuodesta. Toimitimme antibioottipumppuja lähes kaikille sairaanhoitopiireille. Vuoden lopussa laajensimme tuotantotilojamme Helsingissä, minkä ansiosta tuotantokapasiteettimme kasvoi merkittävästi aiemmasta. 

Antibioottipumppupalvelu tuo merkittävää säästöä terveydenhuollolle, sillä se vapauttaa sairaalojen potilaspaikkoja sekä vähentää hoitajien kotikäyntejä. Antibioottipumppupalvelumme ansiosta vuonna 2022 säästettiin noin 80 000 lääkkeenantokertaa kotisairaaloissa ja vuodeosastoilla.

Rokotemyynti vilkastui

Rokotetoimitukset yksityiselle terveydenhuollolle ovat merkittävä osa liiketoimintaamme. Rokotemyyntimme kasvoi edellisvuodesta. Eniten toimitimme influenssa-, pneumokokki-, vesirokko-, vyöruusu- ja matkailijarokotteita. Vuoden lopussa loimme toimintamallin, jolla mahdollistettiin koronarokotteiden toimittaminen yksityiselle terveydenhuollolle vuoden 2023 alussa. 

Valmistuksella tärkeä yhteiskunnallinen rooli Harvinaisten lääkkeiden valmistus on yksi erityistehtävistämme. Valmistamme vuosittain käsityönä harvinaisia lääkkeitä, joita ei muuten ole Suomessa saatavilla. Toimitamme valmistamiamme lääkkeitä valtaosalle suomalaisista apteekeista sekä julkisen terveydenhuollon toimijoille ja sairaala-apteekeille.