Terveydenhuolto

Mies on keittiössä vyölaukun kanssa, jossa on antibioottipumppu.

Terveydenhuollon palvelut kasvoivat

Terveydenhuollon myynti oli 55,9 miljoonaa euroa (+10 %), mikä oli 15 prosenttia konsernin myynnistä.

Tarjoamme kustannusvaikuttavia ja elämänlaatua parantavia ratkaisuja suomalaiselle terveydenhuollolle sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Terveydenhuollon liiketoimintamme palvelee valtakunnallisesti yli 1 500 terveydenhuollon organisaatiota.

Terveydenhuollon palveluihimme kuuluvat lääkkeiden annosjakelu, antibioottipumput, rokotteet ja lääkkeet sekä harvinaisten lääkkeiden valmistus.

Annosjakelulla kasvua tulevaisuudessa

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu on kustannustehokas ratkaisu yhteiskunnalle. Sillä voidaan vapauttaa hoitajien aikaa hoitotyöhön, parantaa lääkitysturvallisuutta ja vähentää lääkehävikkiä. Väestömme ikääntyy ja tarve annosjakelulle kasvaa sen myötä.

Annosjakelupalveluamme käyttävät kotihoidon, palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoivan hoitoyksiköt eri puolilla Suomea. Tarjoamme palvelua sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Vuonna 2023 tehostimme annosjakelun prosesseja ja loimme valmiuksia vastata palvelun kasvuun.

Antibioottipumppupalvelumme kasvoi

Antibioottipumppu on moderni innovaatio, joka mahdollistaa suonensisäistä antibioottihoitoa tarvitsevan potilaan hoidon sekä sairaalassa että kotona perinteistä hoitotapaa huomattavasti helpommin ja kustannustehokkaammin.

Yliopiston Apteekin antibioottipumppupalvelu vapauttaa merkittävästi hoitajien työaikaa sekä osasto- että kotisairaanhoidossa. Lisäksi antibioottipumppupalvelu parantaa potilaan elämänlaatua, kun potilasta voidaan pumpun ansiosta hoitaa kotona. Palvelumme avulla hyvinvointialueet voivat säästää miljoonia euroja vuosittain (Nordic Healthcare Groupin selvitys 2023).

Toimitimme antibioottipumppuja lähes kaikille hyvinvointialueille ja tuottamiemme pumppujen määrä kasvoi yli 60 prosenttia. Kehitämme jatkuvasti kyvykkyyttämme vastata antibioottipumppupalvelun kysynnän kasvuun. Olemme maailmanlaajuisesti edelläkävijä antibioottipumppujen kokonaispalvelussa.

Rokotteiden myynti jatkoi vahvaa kasvua

Tarjoamme valtakunnallisesti yksityiselle terveydenhuollolle rokotteiden ja lääkkeiden nopeat ja lämpökontrolloidut toimitukset sekä muut apteekkipalvelut. Eniten kasvoi punkki- ja vyöruusurokotteiden sekä matkailijarokotteiden myynti. Vuoden alussa loimme yhdessä alan toimijoiden kanssa täysin uuden mallin valtion hankkimien koronarokotteiden toimittamiseksi yksityiselle terveydenhuollolle. Koronarokotteita toimitettiin yksityiselle terveydenhuollolle uuden toimintamallin mukaisesti vuoden alusta syyskuuhun asti.

Valmistamme harvinaisia lääkkeitä

Harvinaisten lääkkeiden valmistus on yksi yhteiskunnallisista erityistehtävistämme. Harvinaiset lääkkeet ovat ex tempore -lääkkeitä, jotka valmistetaan yksilöllisesti lääkärin tekemän lääkemääräyksen perusteella.

Yliopiston Apteekki valmistaa suuren osan Suomessa käytössä olevista ex tempore -lääkkeistä. Valmistamme harvinaisia lääkkeitä valtaosalle suomalaisista apteekeista sekä julkisen terveydenhuollon toimijoille ja sairaala-apteekeille.

Vuonna 2023 uudistimme lääkevalmistustamme. Rajasimme valmistettavien harvinaisten lääkkeiden valikoimaa, jotta voimme varmistaa resurssien riittävyyden ja asiakaslupauksen mukaiset toimitusajat harvinaisille lääkkeille, joita ei muuten olisi Suomessa saatavilla.