Verkkopalvelun käyttöehdot

Verkkopalvelun käyttöehdot ja käyttäjien tietosuoja

Tutustu seuraaviin ehtoihin sekä verkkoapteekin toimitusehtoihin ennen Yliopiston Apteekin verkkopalvelun käyttämistä. Yliopiston Apteekki tarjoaa näitä verkkopalveluja seuraavien ehtojen ja ilmoituksien mukaan. Yliopiston Apteekki pidättää oikeuden muuttaa, korvata tai poistaa näitä ehtoja.

Yliopiston Apteekin verkkopalvelun käyttöehdot

1. Yleistä

Tämän verkkopalvelun sisältö on tarkoitettu yleisinformaatioksi sekä terveyden vaalimisen että sairauden hoidon tueksi. Näiden verkkosivujen tarkoituksena on tarjota tietoa Yliopiston Apteekin tarjoamista palveluista ja tuotteista, tarjota Yliopiston Apteekin palveluja sekä tarjota käyttäjälle tietoa terveyden vaalimisen sekä sairauden hoidon tueksi. Verkkopalvelun sisältöä ei pidä tulkita lääketieteelliseksi ohjeeksi tai diagnoosiksi, joka korvaisi ammattihenkilöstön antaman ohjeen. Tuotekohtaiset ohjeet sekä lääkärin antamat annosohjeet tulee aina lukea huolellisesti ennen lääkkeen käytön aloitusta. Verkkopalvelun sisältö on suunniteltu Suomen lääkelainsäädännön mukaiseksi ja käyttösuositukset noudattelevat suomalaista hoitokäytäntöä.

2. ​Yliopiston Apteekin vastuu ja sen rajoitukset

Yliopiston Apteekki pyrkii varmistamaan huolellisesti verkkosivujen oikeellisuuden. Yliopiston Apteekki ei kuitenkaan takaa sisällön virheettömyyttä tai oikeellisuutta. Tähän verkkopalveluun sisältyvät asiatiedot saattavat sisältää mielipide ja koulukuntaeroja sekä painovirheitä. Myös tuote tai palvelutiedoissa voi olla poikkeamia sen hetkiseen tarjontaan nähden tai painovirheitä. Verkkosivuilla oleva tieto on pääosin yleisluontoista, eikä Yliopiston Apteekki takaa tietojen soveltuvuutta kaikkiin yksittäistapauksiin. Verkkosivujen materiaalia ei voi pitää Yliopiston Apteekkia sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena. 

Yliopiston Apteekki ei vastaa verkkosivuilla julkaistavien tekstien, kuvien, äänitiedostojen, animaatioiden, linkkien ja muiden palvelujen ja toimintojen toimimisesta tai niiden käyttämisestä tai toimimattomuudesta aiheutuvasta vahingosta tai niiden käyttäjälle aiheuttamista tietoturvariskeistä.

Yliopiston Apteekki ei ole vastuussa vahingoista, joita kuluttajalle saattaa syntyä tämän verkkopalvelun käyttämisestä, ellei kuluttajansuojalaissa tai muissa kuluttajaa koskevissa laeissa ja määräyksissä ole toisin määrätty. Vastuunrajoitukset koskevat kaikenlaisia välittömiä ja välillisiä vahinkoja riippumatta korvausvaatimuksen perusteesta tai Yliopiston Apteekin omasta tuottamuksesta.

3. Tekijänoikeudet

Verkkosivujen sisältö on Yliopiston Apteekin omaisuutta, ja verkkosivujen sisällön tekijänoikeudet kuuluvat Yliopiston Apteekille tai muille tiedontuottajille.

Lääkkeiden perustiedoissa on Lääketietokeskus Oy:n julkaiseman Lääkeoppaan tuotetietoa lääkkeistä. Lisäksi tarjolla on Lääketietokeskuksen ja Rinnakkaislääketeollisuus ry:n ylläpitämiä lääkkeiden pakkausseteleitä. Yliopiston Apteekki ei ole vastuussa yhteistyökumppaneiden tuottaman tiedon sisällöstä. Mikäli Yliopiston Apteekin ulkopuolinen asiantuntija on osallistunut sisällön tuotantoon, on tekijä mainittu joko artikkelissa tai lähdeluettelossa.

Sisällön osittainenkin julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen, muokkaaminen ja muu vastaava hyödyntäminen on kielletty ilman Yliopiston Apteekin suostumusta, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten. Sisältöä saa lainata tekijänoikeuslain mukaisesti. Lainattaessa on aina mainittava lähde.

4. Kolmansien osapuolien sisältö

Verkkosivuilla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen sisältöön tai sisältöä kolmannen osapuolen lähteistä sekä kolmansien ns. yhteisöliitännäisiä (kuten Facebook tykkää painike). Kolmannen osapuolen sisällön käyttöön sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. Linkit on tarkoitettu täydentämään tämän verkkopalvelun sisältöä. Yliopiston Apteekki ei kontrolloi näitä sivuja eikä ole vastuussa niiden sisällöstä, henkilön tietosuojaan liittyvistä seikoista tai linkkeihin tehdyistä muutoksista tai päivityksistä.

5. Muutokset

Yliopiston Apteekilla on oikeus milloin tahansa muuttaa verkkosivujen käyttöehtoja, tietoja, sisältöä ja ulkoasua, lakkauttaa jokin palvelu tai estää käyttäjän pääsy sivuille. Yliopiston Apteekilla on oikeus milloin tahansa syytä ilmoittamatta keskeyttää verkkosivujen tarjoaminen esimerkiksi huolto-, korjaus- tai päivitystoimien ajaksi.

6. Tietoliikenne ja välimuisti ja käyttötietojen poistaminen koneelta

Kaikki tietoliikenne, jossa liikkuu luottamuksellista tietoa asiakkaan ja Yliopiston Apteekin verkkopalvelun välillä on suojattu SSL (Secure Sockets Layer) yhteydellä.

Välimuistilla nopeutetaan koneen tai selaimen toimintaa. Siellä pyritään pitämään sellaisia sisältöjä mihin todennäköisesti pian palataan. Välimuistin käyttäminen nopeuttaa selaimia tai verkkopalveluiden toimintoja, mutta myös samalla vanhentunut tieto voi tulla tätä kautta esille.

Tietosuojasyistä tyhjennä välimuisti, jos samaa päätelaitetta voivat käyttää muut henkilöt. Välimuistin voi tyhjentää näppäinyhdistelmällä Ctrl + F5. Aina tämä ei riitä, vaan suosittelemme myös tyhjentämään selaushistorian selaimesta. Selaushistorian tyhjentämisohjeet löydät hakukoneiden kautta taikka selaimesi asetuksista ja ohjeista.

Yliopiston Apteekin verkkopalvelun käyttäjien tietosuoja 

Tämän verkkopalvelun (Palvelu) tuottaja Yliopiston Apteekki käsittelee Palvelun käyttäjien tietoja huolellisesti lainsäädännön mukaisesti ja huolehtivat yksityisyyden suojan toteutumisesta tietojen käsittelyssä.

1. Rekisteröityneen käyttäjän tai uutiskirjeen tilaajan tiedot

Kun käyttäjä rekisteröityy Yliopiston Apteekin palveluun, tekee ostoksia verkkokaupasta tai tilaa Yliopiston Apteekin uutiskirjeen, hänestä tulee Yliopiston Apteekin asiakas, ja evästeiden avulla saatua tietoa käyttäjästä voidaan tallentaa Yliopiston Apteekin asiakasrekisterin tai markkinointirekisterin tietoihin lain sallimassa laajuudessa.

Yliopiston Apteekin ja verkkopalveluasiakkaiden (uutiskirjeen tilaajat mukaan lukien) suhde on luottamuksellinen, eikä asiakkaan Yliopiston Apteekille antamia asiakas- tai muita tietoja anneta Yliopiston Apteekin ulkopuolelle muuten kuin rekisteriselosteissa määritellyissä tilanteissa. Ks. Yliopiston Apteekin asiakasrekisterin seloste.

2. Tietoturva

Käyttäjä vastaa verkkosivujen kautta lähetettyjen tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vastaa myös lähetettyjen virheellisten tietojen käytön seurauksista.

Yliopiston Apteekki ei voi taata avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta. Käyttäjien tulee välttää luottamuksellisten tietojen lähettämistä sähköpostilla.

Jos usea käyttäjä käyttää Yliopiston Apteekin verkkopalvelua samalla laitteella, selaimen evästehistoria (käyttöhistoria) on syytä tyhjentää verkkoselaimen asetuksista, jotta se ei ole toisten käyttäjien nähtävissä. Tällöin tunniste joka on asetettu selaimeen ja siihen perustuva verkkokäyttäytymisprofiili poistuu. Toimenpide ei estä uusien evästeiden tallentumista selaimeen.

Päivitetty 3.3.2021