Kustannustehokas antibioottipumppupalvelu kehitettiin yhteistyössä

Baxter on lääketieteelliseen teknologiaan erikoistunut globaali yritys, joka keskittyy kehittämään ihmishenkiä pelastavia ja elämää ylläpitäviä valmisteita ja hoitomenetelmiä. Yliopiston Apteekin kanssa yhteistyössä kehitetty antibioottipumppupalvelu on yksi niistä.

Baxterin Business Manager Clive Hollingworthin äänessä on aitoa liikutusta hänen sanoessaan, ettei Baxterin missio ole pelkkää sanahelinää ja hän kokee tekevänsä aidosti hyvää työkseen. Lääketieteellisistä ja lääkehoidollisista ratkaisuista innovointeineen hyötyy hänen mukaansa kaikki – niin potilas kuin sairaala yhteistyökumppaneineen, aina veronmaksajaa myöden. 

– Antibioottipumppujen kohdalla hyötyjä voidaan tarkastella hyvin monesta näkökulmasta. Ensisijaisesti kaikkien tavoitteena on potilaan kannalta saavutettavat hyödyt, joita ovat esimerkiksi pumppujen toimintavarmuus ja käytännöllisyys. Infuusiohoidosta huolimatta potilas voi olla antibioottipumpun kanssa kotonaan ja elää ja liikkua niin normaalisti kuin suinkin, Hollingworth sanoo.

– Sairaanhoitajan hyöty antibioottipumppupalvelusta ovat farmaseuttisten työvaiheiden väheneminen sekä hoitajan paremmat mahdollisuudet keskittyä hoitotyöhön.  Sairaaloissa ja erityisesti kotisairaalahoidossa hyödyt näkyvät henkilöstöresursseissa ja kustannussäästöissä.

Ainutlaatuinen toimintamalli

Yliopiston Apteekki valmistaa pumppuja varastoon, jolloin tuotannon sekä tilaus- ja toimitusketjuun saadaan enemmän joustavuutta. Näin voidaan vastata nopeasti muuttuvaan kysyntään. 

Pumppuja saadaan tilauksesta sairaaloihin sekä kotisairaaloihin jopa seuraavaksi päiväksi. Antibioottiliuoksen riittävä säilyvyys pumpussa tuo toimitusketjuun ja hoitotyöhön joustavuutta ja lisää hoitokapasiteettia. 

– Eritoten Baxterin tekemää tutkimus- ja kehitystyötä on päästy hyödyntämään Yliopiston Apteekin yhteistyön kautta suomalaisten potilaiden sekä sairaanhoidon tarpeisiin, Hollingworth kertoo.