Lääkehuollon auditointipalvelut

Yliopiston Apteekki tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuolloin yksiköille lääkehuoneen tarkastuspalvelua sekä lääkehuollon auditointipalvelua.

Kokonaisvaltainen lääkehuollon kartoitus Yliopiston Apteekista

Toimivilla prosesseilla ja lääkkeiden oikeanlaisella säilytyksellä on tärkeä rooli onnistuneessa lääkehoidossa. Kun yksikön toimintatavat ovat kunnossa ja lääkkeitä säilytetään oikeanlaisissa tiloissa ja olosuhteissa, on yksiköllä avaimet onnistuneeseen lääkehuoltoon. 

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuolloin yksiköille lääkehuoneen tarkastuspalvelua sekä lääkehuollon auditointipalvelua, joissa kartoitetaan yksikön lääkehuoltoa. Tarkastukset ja auditoinnit suorittaa aina Yliopiston Apteekin farmaseuttinen asiantuntija.

Lääkehuoneen tarkastus varmistaa lääkkeiden oikean säilytyksen.

Lääkehuoneen tarkastus varmistaa lääkkeiden oikean säilytyksen

Tarjoamme lääkehuoneiden tarkastuksia terveyden- ja sosiaalihuollon yksiköille.

Lääkehuoneen tarkastuspalvelu on lääkehuollon auditointia kevyempi kokonaisuus, jossa keskitytään fyysisiin tiloihin ja turvalliseen lääkkeiden säilytykseen.

Lääkehuoneiden tarkastuksessa tarkistetaan hoivayksikön lääkehuoneet sekä lääkkeet ja lääkkeiden säilytys. Lisäksi tarkastus sisältää muiden lääkehuoltoon liittyvien työskentely -ja varastointitilojen tarkastuksen. Tarkastus sisältää kirjallisen raportin toimenpide-ehdotuksineen. 

Tarkastuksen suorittaa Yliopiston Apteekin farmaseuttinen asiantuntija.

Lääkehuollon auditointipalvelulla selkeä kokonaiskuva lääkehuollosta.

Lääkehuollon auditointipalvelulla selkeä kokonaiskuva

Tarjoamme lääkehuollon auditointeja terveyden- ja sosiaalihuollon yksiköille. 

Auditoinnissa paneudutaan perusteellisesti yksikön toimintatapoihin ja -prosesseihin sekä tutustutaan yksikön lääkehoitosuunnitelmaan. Lääkehuollon auditointi sisältää lääkehuoneen tarkastuspalvelun, eli auditoinnissa tarkastetaan yksikön fyysiset tilat.

Auditoinnista laaditaan kattava loppuraportti kuvineen ja toimenpide-ehdotuksineen. Palvelun tavoitteena on tukea yksikön lääkehoidon turvallisuutta sekä tarjota apua toimintaprosessien kehittämisessä. 

Auditoinnit suorittaa Yliopiston Apteekin farmaseuttinen asiantuntija.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!