Annosjakelupalvelu

Yliopiston Apteekin koneellinen annosjakelupalvelu vapauttaa hoitajien aikaa hoitotyöhön ja parantaa lääkitysturvallisuutta.

Annosjakelu yksityisille ja julkisille terveydenhuollon organisaatioille

Yliopiston Apteekki tarjoaa terveydenhuollon organisaatioille laadukasta annosjakelupalvelua, joka parantaa lääkejakelun tehokkuutta ja turvallisuutta erityisesti kotihoidon, palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoivan piirissä. Palvelu vapauttaa aikaa varsinaiseen hoitotyöhön ja helpottaa lääkkeiden käytön seurantaa.

Annosjakelupalvelu sopii parhaiten henkilöille, joilla on säännöllisessä käytössä useita lääkkeitä. Palvelua aloitettaessa tarkistamme aina lääkityksen mahdolliset päällekkäisyydet ja yhteisvaikutukset, mikä edistää lääkityksen onnistumista.

Toimitamme lääkkeet annosjaeltuina kahden viikon jaksoissa annosjakelupusseissa. Toimituksiin on mahdollista helposti liittää myös muita lääkkeitä ja apteekkituotteita, kuten perusvoiteita, haavanhoitotarvikkeita, ravintovalmisteita tai vitamiineja.

Miksi Yliopiston Apteekin annosjakelupalvelu?

Yliopiston Apteekin annosjakelupalvelun on koko palvelun tuottaminen samassa paikassa.

Keskitetty palvelu

Palvelumme vahvuus on tuotannon ja asiakaspalvelun hoitaminen samassa yksikössä.

Yliopiston Apteekin annosjakelun prosessi on yhtenäinen kaikille yksiköille.

Selkeä prosessi

Toimiva, monistettava ja turvallinen prosessi on yhtenäinen kaikille yksiköille.

Yliopiston Apteekin annosjakelun yhtenäinen laskutusprosessi helpottaa hankintojen seurantaa.

Yhtenäinen laskutus

Yhtenäinen laskutusprosessi helpottaa hankintojen seurantaa konsernitasolla.

Yliopiston Apteekin annosjakelua kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Palvelukehitys

Paleluiden kehittäminen yhteistyössä kumppanuuden kautta.

Koneellisen annosjakelun hyödyt

Hyödyt hoitoyksikölle

 • Helppo prosessi tuo lisää aikaa hoitotyölle
 • Parantaa lääkitysturvallisuutta
 • Parantaa kokonaislääkityksen hallintaa
 • Takaa aseptisuuden lääkkeenjaossa
 • Pienentää lääkehävikkiä

Hyödyt hoitajalle

 • Farmaseuttinen neuvonta ja konsultaatio 24/7
 • Koulutus ja perehdytys käyttöönoton yhteydessä
 • Farmaseuttitiimi huolehtii yksikkönne asiakkuudesta
 • Reseptien uusimispyynnöt hoidetaan yhteistyössä yksikön kanssa

Hyödyt annosjakeluasiakkaalle

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Ohjeita lääkäreille

Koneelliseen annosjakeluun soveltuvat ja soveltumattomat lääkkeet

Annosjakeluun soveltuvat lääkkeet

Annosjakelua aloitettaessa lääkäri toimittaa Yliopiston Apteekille yksikön kaikkien potilaiden lääkityslistat. Mikäli lääkityksissä tapahtuu muutoksia, lääkäri huolehtii muutostietojen päivittämisestä. 

Koneelliseen annosjakeluun soveltuvat useimmat tabletti- tai kapselimuotoiset lääkkeet. Annosjakelussa noudatetaan lääkevaihtoa, eikä sitä voi kieltää. Tablettien ulkonäkö ja lääkkeiden kauppanimet saattavat vaihdella, mutta lääkeaine pysyy kuitenkin samana.

Tutustu tästä annosjakelun lääkekuvapankkiin

Lääketabletin puolittaminen annosjakelussa onnistuu, jos tabletissa on jakouurre. Ensisijaisesti toimitetaan aina kokonainen miedompi tabletti (esim. ½ x 40 mg = 1 x 20 mg).

Annosjakeluun soveltumattomat lääkkeet

 1. Nestemäiset valmisteet
 2. Peroraaliset (esim. yskänlääkkeet, laktuloosivalmisteet)
 3. Parenteraaliset (esim. insuliini)
 4. Paikallisesti käytettävät (esim. silmätipat)
 5. Sisäänhengitettävät lääkkeet
 6. Jauheet
 7. Laastarit
 8. Lääkevoiteet
 9. Hormonivalmisteet (esim. hormonikorvaushoito, raskauden ehkäisy, vahvat kortikoidit)
 10. Syöpälääkkeet (Poikkeuksena antiestrogeenit (tamoksifeeni), entsyymi-inhibitorit (anastrotsoli, letrotsoli) ja antiandrogeenit (bikalutamidi), jotka ovat annosjaeltavissa.)
 11. Mikrobilääkkeet (esim. antibiootit, sieni- ja viruslääkkeet)
 12. Jotkin tabletit eivät sovellu koneelliseen annosjakeluun haurauden tai valoherkkyyden vuoksi, esim. suussa sulavat tabletit
Reseptinkirjoitusohje lääkäreille

Toimi näin:

Määrää kahden vuoden annosjakelureseptit  

 • merkintä ”annosjakelu” reseptinkirjoitusohjelmassa vain annosjaeltaville valmisteille
 • PKV- ja N-lääkkeitä voi määrätä vuoden annokset

Annosjakelussa jaellaan kokonaisia tabletteja, joten määrää puolikkaat tabletit miedommalle vahvuudelle

 • esim. Furesis 40mg 1 ½: määrää Furesis 40mg SEKÄ Furesis 20mg -reseptit
 • puolikkaita jaellaan vain, jos miedompaa valmistetta ei ole ja tabletissa on jakoura, esim. Mirtazapin 15mg

Määrää myös annosjaeltaville itsehoitovalmisteille reseptit, esim. d-vitamiini, Primaspan

Määrää tarvittaessa annettaville lääkkeille ja lisäannoksille sekä aloituspakkauksille aina oma reseptinsä

Tutustu myös