Tehokas ja turvallinen annosjakelupalvelu

Yliopiston Apteekin annosjakelupalvelun asiakkaita ovat kotihoidon, palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoivan piirissä olevat henkilöt eri puolilla Suomea. Annosjakelupalvelu on aina lääkärin määräämää, mutta aloitteen sen aloittamisesta tekee yleensä hoito- tai palveluyksikkö taikka asiakas tai hänen omaisensa. Parhaiten palvelu sopii henkilöille, joilla on säännöllisessä käytössä useita tabletti- ja kapselimuotoisia lääkkeitä.

Laadukas annosjakelupalvelumme parantaa lääkejakelun tehokkuutta ja turvallisuutta, mikä on etu niin hoitohenkilökunnalle kuin asiakkaillekin. Koneellinen annosjakelu vapauttaa hoitajat hoidettaviensa pariin ja se on tehokkaampaa, hygieenisempää sekä virheettömämpää kuin käsin tehtävä lääkkeiden jako. 

Koneellinen lääkejako tehdään aseptisesti puhdasluokitelluissa tiloissa ja jokainen annosjakelupussi kuvataan ja tarkastetaan erillisellä annosjakelun tarkastuslaitteella. Palvelumme vahvuus on tuotannon ja asiakaspalvelun hoitaminen yhdessä ja samassa yksikössä. Tämä tarkoittaa, että palveluprosessi on tehokas, turvallinen ja sujuva.

Mitä hyötyä annosjakelusta on?

1. Annosjakelu antaa aikaa hoitotyöhön. Kun kotihoidon tai hoivakotien asukkaat siirtyvät annosjakeluun, voivat hoitajat käyttää enemmän aikaa varsinaiseen hoitotyöhön. 

2. Koneellinen annosjakelu vähentää lääkitysvirheitä sekä lääkehävikkiä. Se myös parantaa lääketurvallisuutta, koska asiakkaan kokonaislääkitys on lääkärin, hoitohenkilökunnan ja apteekin tiedossa. 

3. Palvelua aloitettaessa asiakaspalvelumme farmasistit tarkistavat aina lääkityksen mahdolliset päällekkäisyydet sekä yhteisvaikutukset, mikä edistää lääkityksen onnistumista.

4. Yliopiston Apteekki huolehtii reseptien hallinnoinnista. Vastaamme lääkejaosta, lääkkeiden tarkistamisesta sekä lääkkeiden lähetyksestä. Lisäksi huolehdimme yhteistyössä hoitoyksikön kanssa annosjakeluasiakkaiden reseptien uusinnasta.

5. Asiakas saa säännöllisesti käytettävät tabletit ja kapselit annospusseihin pakattuna kahdeksi viikoksi kerrallaan. Toimitamme tilauksesta myös muita lääkkeitä ja apteekkituotteita, kuten perusvoiteita, haavanhoitotarvikkeita, vitamiineja ja kosmetiikkaa.

6. Annospussissa olevan päivämäärän ja kellonajan avulla on helppoa seurata, onko lääkkeet annettu ja otettu ajallaan. Tämä on hyödyksi erityisesti silloin, kun lääke otetaan useamman kerran päivässä.

7. Lääkitystä on helppo muuttaa kahden viikon välein. Tästä on hyötyä silloin, kun kokeillaan uutta lääkettä tai jos asiakas menee pidemmäksi aikaa sairaalahoitoon ja lääkkeen käyttö keskeytyy. 

8. Annosjaeltavat lääkkeet laskutetaan yksikköhinnoin, mikä tarkoittaa välitöntä säästöä lääkkeen käyttäjälle. Annosjakelussa hän maksaa ainoastaan hänelle jaetuista lääkkeistä, ei kokonaisista pakkauksista. Laskutamme kuukauden välein toteutuneen lääkkeiden käytön mukaisesti.

Kiinnostuitko palvelusta? Ota meihin yhteyttä tai jätä yhteydenottopyyntö!

Mari Koho
asiakkuusjohtaja
p. 09 5420 4532

Anna-Mari Valkohaapa-Miettinen
avainasiakaspäällikkö, proviisori
p. 09 5420 4482