Auditoinnit ja farmaseuttiset konsultaatiopalvelut

Tarjoamme sekä auditointeja että konsultaatiopalveluja terveydenhuollon toimijoille kaikissa lääkehuoltoon liittyvissä asioissa. Teemme lääkehuoneen tarkastuksia sekä lääkehuollon auditointeja hoivayksiköille ja erilaisille terveydenhuollon asiantuntijoille. Arvioimme lääkehuoltoprosesseja sekä lääkkeiden varastointiin ja käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä. 

Auditointipalvelumme ovat tilattavissa yksittäisenä palveluna tai kokonaispalveluratkaisuna annosjakelupalveluun yhdistettynä. Auditoinnit suorittaa Yliopiston Apteekin farmaseutti tai proviisori, ja sen kesto on palvelusta riippuen 1–5 tuntia paikan päällä. Auditoinnin pohjalta laaditaan kirjallinen raportti, jonka perusteella voitte kehittää yksikkönne toimintatapoja ja välttää mahdollisesti havaittuja riskejä.

Lääkehuoneen tarkastuspalvelu

 • Yksi suosituimmista palveluistamme on lääkehuoneen hallintaan liittyvä konsultointi. Autamme optimoimaan kustannustehokkaan, turvallisen, toimivan ja viranomaisvaatimusten mukaisen lääkehuoneen yksilöllisten tarpeittenne pohjalta. 
 • Lääkehuoneen tarkastuksessa käydään läpi tilat, lääkkeiden säilytys sekä muut lääkehuoneeseen liittyvät asiat. Tarkastuksen pohjalta laaditaan tiivis 1–2 sivun kirjallinen raportti.

Lääkehuollon auditointipalvelu

Yliopiston Apteekin Lääkehuollon auditointipalvelu sopii yksiköille, joita ei ole koskaan auditoitu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation toimesta. Palvelu sopii myös yksiköille, jotka haluavat yhtenäistää prosessejaan tai tarvitsevat tukea omien lääkehuollon toimintaprosessiensa kehittämiseen. 

 • Palvelun tavoitteena on kartoittaa yksikkönne lääkehuollon prosessi sekä tunnistaa ja kuvata lääkitysturvallisuuden kannalta kriittiset pisteet lääkehuoltonne näkökulmasta. Auditointeihin osallistuu Yliopiston Apteekin tiimi, johon kuuluu farmaseutteja ja proviisoreita.     
 • Lääkehuollon auditointipalvelu sisältää yksiköissä paikan päällä suoritettavat auditoinnit sekä hoivayksikkökohtaisen raportoinnin toimenpidesuosituksineen. Toiveestanne riippuen auditointi voidaan toteuttaa joko ennalta ilmoittamatta tai ennakkoon sovitusti. 
 • Tarkastelemme lääkehoitosuunnitelmaanne yksikön vetäjän ja muiden avainhenkilöidenne kanssa. Auditoijien tavoitteena on luoda objektiivinen kuva yksikön lääkehuollon prosesseista. Toimitamme käyntimme jälkeen kirjallisen auditointiraportin. Lääkehuollon auditointipalvelusta ovat hyötyneet hoivayksiköiden lisäksi myös suun terveyden asiantuntijat.

Farmaseuttiset konsultaatiopalvelumme

Yliopiston Apteekilla on pitkä kokemus erilaisten konsultaatiopalveluiden tarjoamisesta. Meillä on laajaa osaamista muun muassa lääkkeiden varastoinnista ja kuljettamisesta sekä lääkehuolto ja -hoitoprosesseista.

Tarjoamme terveydenhuollon toimijoille erilaisia luentoja ja opetusta. Osallistumme lääkehuoltosuunnitelmien päivittämiseen, lääkehuoltoprosessien arviointiin, sekä lääkkeiden varastointiin ja käsittelyyn liittyvien toimenpiteiden arviointiin. Konsultaatiopalvelumme voidaan hinnoitella tapauskohtaisesti tai kiinteänä osana muuta palvelukokonaisuutta.

Miksi Yliopiston apteekin auditointi tai konsultaatiopalvelu?

 • Objektiivinen näkökulma prosesseihin ja toimintatapoihin
 • Laajaa osaaminen lääkkeiden varastoinnista ja kuljettamisesta
 • Monipuolinen asiantuntemus lääkehuoltoon
 • Palvelut ovat tilattavissa tapauskohtaisena tai kokonaispalveluratkaisuna

Mitkä ovat auditointi- ja konsultaatiopalvelujemme hyödyt?

Auditointipalvelun hyödyt yrityksellesi

 • Selkeyttää ja yhtenäistää lääkehoitoprosesseja hoiva-alan ketjuissa
 • Kartoittaa nykyiset toimintatavat sekä tunnistaa riskit lääkitysturvallisuuden kannalta
 • Auditointiraportti on mahdollista jatkojalostaa henkilökunnan koulutuksiksi
 • Voidaan toteuttaa joko ennalta ilmoittamatta tai ennakkoon sovitusti

 

Konsultaatiopalvelumme hyödyt yrityksellesi

 • Autamme lääkehuoltosuunnitelmien päivittämisessä, lääkehuoltoprosessien arvioinnissa
 • Opastamme lääkkeiden varastointiin ja käsittelyyn liittyvien toimenpiteiden arvioinnissa
 • Olemme apuna kaikissa lääkehoidon koulutuksiin ja luentoihin liittyvissä asioissa
 • Hinnoittelemme palvelut tapauskohtaisesti tai osana muuta palvelukokonaisuutta

 

Ota yhteyttä!

Pia Haapanen
asiakkuuspäällikkö
[email protected]

Anna-Mari Valkohaapa-Miettinen
asiakkuusvastaava
[email protected]

Konsultoinnin ja tarkastusten asiakaspalvelu puh. 0300 20 205 (0,2 e / min + pvm/mpm)

Lue lisää