Lääkityksen arviointi yritysasiakkaille

Uudistuneesta lääkityksen arviointipalvelusta saat nyt entistä helpommin arvion potilaan kokonaislääkityksestä. Digitalisoidusta palvelusta saat nopeasti yhteenvedon mahdollisista yhteisvaikutuksista ja lääkityksen päällekkäisyyksistä. Arviointipalvelussa hyödynnetään Duodecimin, Fimean ja Yliopiston Apteekin omia tietokantoja sekä farmaseuttista asiantuntemusta.

Yliopiston Apteekin tarjoamaan annosjakelupalveluun sisältyy aina lääkityksen arviointi, joka varmistaa potilaalle määrättyjen lääkkeiden yhteensopivuuden ja minimoi lääkehaittoja. Nyt palvelu on saatavilla kaikille yritysasiakkaille.

Lääkityksen arviointipalvelu on hoitavalle lääkärille nopea työkalu potilaan lääkityksen ongelmakohtien kartoittamiseen. Se säästää lääkärin aikaa ja helpottaa lääkitysmuutosten tekemistä. Keskeistä on, että potilaan lääkitys on tarkistettu ja kunnossa.

Iäkkäillä suomalaisilla voi olla käytössä 6–7 eri lääkettä, monella jopa toistakymmentä. Yleisimpiä päällekkäisyyksiä vanhuksilla on psyykenlääkkeissä, joita voi olla paria tai pahimmillaan useampaakin valmistetta päällekkäin. Etenkin muistisairaat ovat erittäin herkkiä psyykenlääkkeille, joiden vaikutusmekanismi heikentää puolestaan muistilääkkeiden tehoa. Ne kumoavat toistensa hyvät vaikutukset.

Parempaa lääkehoitoa monilääkityille

Yliopiston Apteekin lääkityksen arviointipalvelussa erityiskoulutettu farmaseutti tai proviisori tarkistaa tietokantojen avulla laaditun raportin. Farmaseutti tai proviisori lisää raporttiin tärkeitä huomioita ja painottaa joidenkin oireiden ja lääkityksen syy-seuraussuhdetta ja suosittelee tarvittaessa muutoksia lääkehoitoon.

Palvelulle on selkeä tarve lääkehoitojen monimutkaistuessa ja monilääkityksen yleistyessä. Palvelu edistää moniammatillista yhteistyötä sekä rationaalisen ja kustannustehokkaan lääkehoidon toteutumista.