Lääkehuollon auditointipalvelu auttaa lääkehoitosuunnitelman toteutumisessa

Yliopiston Apteekki tarjoaa lääkehuollon auditointeja terveydenhuollon yksiköille. Palvelun tavoitteena on tukea hoitoyksikön lääkehoidon turvallisuutta sekä tarjota apua toimintaprosessien kehittämisessä. Lääkehuollon auditointi -palvelua hyödynnettiin useissa Attendon hoitoyksikössä kesällä 2019.  

Yritysasiakkaille suunnatussa Lääkehuollon auditointi -palvelussa Yliopiston Apteekin tarjoaa farmaseuttista asiantuntijuutta hoitoyksikön tiimeille. Auditointien tavoitteena on kartoittaa hoivayksikön lääkehuollon prosessi sekä tunnistaa ja kuvata lääkitysturvallisuuden kannalta kriittiset pisteet hoivayksikön lääkehuollossa. Auditointeihin osallistuu Yliopiston Apteekin moniammatillinen tiimi, johon kuuluu farmaseutteja, proviisoreita ja sairaanhoitajia.     

– Meillä on Suomessa 400 hoiva- ja palvelukotia, joissa työskentelee yhteensä 10 000 työntekijää. Lähdimme mukaan Lääkehuollon auditointi -pilottiin, koska haluamme kehittää ja yhdenmukaistaa yksiköittemme lääkehoitoprosesseja ja -turvallisuutta. Arvostamme Yliopiston Apteekin lääkehoidon riskien arviointikykyä, Attendon Pirkanmaan palvelupäällikkö Katri Vuorensyrjä kertoo.  

Yliopiston Apteekin moniammatillinen tiimi tutustui yksiköiden toimintaan ja lääkehuollon prosesseihin ja vertasi niitä yksikön lääkehoitosuunnitelmaan. Prosesseihin tutustuminen sisälsi lääkevastuuhenkilöiden haastattelut ja prosessin tarkastelun yksikössä. Auditoinnin pohjalta laadittiin auditointiraportti havaintoineen ja toimenpidesuosituksineen.   

Auditoitavien yksiköiden joukossa oli sekä annosjakelua käyttäviä että lääkkeet itse jakavia yksiköitä. Annosjakelun piirissä olevissa yksiköissä havaittiin, että annosjakelupalvelu on yksinkertaistanut lääkkeiden jakamisen prosessia ja käyttäjät ovat olleet pääosin tyytyväisiä. Annosjakelu ei silti yksinään ratkaise lääkehuollon kokonaisprosessia.  

  - Auditoinnit osoittivat, että yksiköissämme on käytössä hyviä ja systemaattisia lääkehoidon toimintatapoja, jotka on luotu ja järjestetty kunkin yksikön tarpeiden mukaan. Toimintatapojen taustalla ovat työnsä hyvin osaavat yksiköiden esimiehet ja sairaanhoitajat, ja pyrimme nyt jakamaan parhaita toimintatapoja myös muihin yksiköihimme. Tämän pilotin avulla saamme lääkehuollon prosessia eteenpäin yksiköissämme, Vuorensyrjä sanoo.