Laadukas ja turvallinen lääkehuolto rakentuu yhteistyöllä

Terveydenhuollon organisaation lääkehuoltoa ei rakenna mikään taho yksin, vaan se koostuu monen toimijan saumattomasta ketjusta. Terveystalon ja Yliopiston Apteekin yhteistyö on suunnitelmallista ja vastavuoroista, mikä takaa potilasturvallisuuden kaikissa tilanteissa.

Terveystalo on iso valtakunnallinen terveydenhuollon toimija, jolla on yli 180 toimipistettä eri puolilla Suomea. Terveystalo on keskittänyt lääkehankintansa Yliopiston Apteekille, joka on varannut Terveystalon peruslääkevalikoiman mukaisen lääkevalikoiman. Sen ansioista lääketilausprosessi pysyy määrällisesti ja laadullisesti hallinnassa.

Terveystalon 13 suurimmassa sairaalayksikössä on omat lääkekeskuksensa, joissa lääkehuolto on erityisen kriittistä. Terveystalon johtava proviisori Ira Molander vastaa organisaationsa lääkehuollon yhtenäisistä toimintatavoista ja johtaa lääkehuollon verkostoa.

– Lääkkeentoimittamisketju on sellainen, että kukaan ei tee sitä yksin. Kaikilla toimijoilla laatu- ja turvallisuusnäkökulma on keskeinen. Teemme yhdessä varautumissuunnitelmia, varastoinnin optimointia ja tilannekatsauksia, jotta lääkkeiden saatavuus on taattu kaikissa tilanteissa, Molander kertoo.

Yhteistyö Terveystalon ja Yliopiston Apteekin välillä on hyvin saumatonta ja suunnitelmallista; tekemisen pohjana toimii vuosikello, johon on suunniteltu kausituotteiden toimitukset ja jakelut. Yliopiston Apteekin asiakaspalvelu on Terveystalon toimipisteiden ja farmaseuttiverkoston tukena käytännön kysymyksissä.

Yhteisenä tavoitteena toimiva lääkehuolto

Lääkitysturvallisuus ja toimitusvarmuus ovat yhteistyön ytimessä. Esimerkiksi tuotevirhetilanteissa pyritään löytämään korvaava tuote mahdollisimman nopeasti. Apteekin rooli korostuu, koska tilanteeseen tulee reagoida välittömästi ja tarvittaessa tilalle valitaan erityisluvallinen lääke. Peruslääkevalikoimalla pyritään siihen, että saatavilla olisi toimitusvarmoja lääkevalmisteita. Viime aikoina lääkkeiden toimitusvaikeudet ovat valitettavasti lisääntyneet, mihin on vaikea varautua ennakkoon.

– Yhteistyö Yliopiston Apteekin kanssa on helppoa, koska yhteyshenkilömme ovat itsekin koulutukseltaan farmaseutteja tai proviisoreita, jolloin heidän kanssaan on helppo puhua farmasian kieltä. Yhteinen tahtotilamme on saada oikea lääke oikeaan paikkaan oikealla hetkellä, mikä edellyttää kaikilta osapuolilta täsmällistä ja oikea-aikaisesta toimintaa, Molander kuvaa.

Terveystalo lyhyesti

 Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.  Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Vuonna 2018 valtakunnallinen verkostomme kattoi noin 180 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut. 

Vuonna 2018 Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 3,5 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee yli 10 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen Työn Liiton jäsen.