Helppo ja sujuva lääkejätepalvelu sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Yliopiston Apteekki huolehtii lääkejätteiden palauttamisesta ja hävittämisestä terveydenhuollon organisaation puolesta. Annosjakelupalveluun voidaan liittää lääkejätteiden käsittelypalvelu, johon kuuluu lääkejätteiden keräys ja kuljetus hävitettäväksi. Asiakas voi hoitaa lääkejäteprosessin helposti ja sujuvasti.

Lajittele yksikkösi lääkejätteet oikein

Tiesithän, että hoitoyksikössäsi muodostuva lääkejäte on vaarallista jätettä, jonka käsittelyyn, kuljettamiseen ja hävittämiseen liittyy lakisääteisiä velvoitteita? Lääkejätteeksi luetaan kaikki käytöstä poistetut, tarpeettomat tai vanhentuneet lääkkeet. Myös kaikki hoidon yhteydessä syntyvä, lääkettä sisältävä jäte lukeutuu lääkejätteeksi huolimatta siitä, mikä sen lääkepitoisuus on.

Vaarallisen jätteen oikeaoppinen hävittäminen on vastuullisuusteko ja osa yksikkösi lääkehoitosuunnitelmaa. Oikeaoppinen lajittelu ennen lääkejätteen hävitystä takaa myös sen, ettei jätteitä kuljettavan tai käsittelevän osapuolen terveys vaarannu. 

Alle kootuilla lajitteluohjeilla huolehdit siitä, että yksikkösi lääkejätteet päätyvät hävitykseen turvallisesti ja ympäristöä kuormittamatta. 

Näin lajittelet hävitykseen menevät lääkejätteet oikein:

Kiinteä lääkejäteastia

 • Tilaa yksikkösi tarpeisiin nähden sopivan kokoinen lääkejäteastia. Astia on sopivan kokoinen, kun sen vaihtoväli uuteen on noin 1-3 kuukautta.
 • Laita lääkejäteastiaan kaikki lääkejätteet (tabletit, laastarit, voiteet, liuokset), jotka ovat korkeintaan litran kokoisissa pakkauksissa. Jos esimerkiksi ruiskussa tai pullossa on lääkejäämiä, hävitä ne lääkejätteenä.
 • Laita hävitettävät lääkkeet lääkejäteastiaan pakkauksissaan ilman pahvikoteloita.
 • Poista lääkepakkauksista henkilökohtaisia tietoja sisältävät ohjetarrat.
 • Lajittele kipulaastarit (esimerkiksi fentanyyli- ja burprenorfiinilaastarit) siten, ettei ihokosketusvaaraa muodostu. Taita laastarin pinnat vastakkain ja pussita taitetut laastarit pieneen muovipussiin ennen jäteastiaan laittamista.
 • Laita nestemäinen lääkejäte jäteastiaan omissa sisäpakkauksissaan. Jos sisäpakkaus on lasia, kääri ympärille muovipussi.
 • Jos hävitettävä lääke on huumausaine, imeytä pienet lääkemäärät paperiin ja laita paperi kiinteään lääkejäteastiaan. Imeytä suuret määrät jähmeaineen sekaan esimerkiksi 1 litran pulloon, jotta huumausaine saadaan väärinkäyttökelvottomaksi. Laita pullo tämän jälkeen kiinteän lääkejätteen jäteastiaan.  

Särmäjäteastia

 • Lajittele pistävät ja viiltävät tuotteet, pistosmuotoiset lääkkeet, tyhjät rokoteruiskut, neulajäte sekä pistosmuotoiset verenohennuslääkkeet särmäjäteastiaan. Tyhjät insuliinikynät voit kuitenkin poikkeuksellisesti hävittää tavallisen lääkejätteen mukana.  

Poikkeustapaukset  

 • Seuraavissa tapauksissa lääkejätteet tulee aina pakata ja lajitella erikseen omiin erillisiin lääkejäte- tai särmäjäteastioihin. Merkitse astiat selkeästi sisältönsä mukaan:

  • Elohopeat esim. elohopeakuumemittarit
  • Halogeenit (jodit ja bromit), esim. joditabletit, Betadine
  • Sytostaatit esim. Trexan-tabletit ja -injektiot

Huolehdithan, ettei lääkejäteastioihin päädy mitään sinne kuulumatonta! Esimerkiksi kuulokojeiden paristot eivät ole lääkejätettä vaan kuuluvat paristokierrätykseen.