Annosjakelua farmaseuttisella tarkkuudella

Sanaparina koneellinen annosjakelupalvelu saattaa synnyttää mielikuvan pillereitä lajittelevasta robotista. Vaikka koneet ja automatisaatio ovatkin annosjakelupalvelumme tehokkuuden ja tarkkuuden kulmakiviä, on farmaseuteilla varsin tärkeä rooli ja vastuu koko palvelun laadun sekä optimoinnin näkökulmasta. 

Yliopiston Apteekki huolehtii asiakkaan lääkkeistä ja muista apteekkituotteista. Tässä onnistuaksemme, henkilökuntamme pelisilmällä, harkintakyvyllä ja ammattitaidolla on merkitystä. Samoin hyvä yhteistyö hoivakotien henkilöstön kanssa on erittäin tärkeää. Monesti soitamme ja kysymme tarkennuksia asioihin - yhdessä toimien lopputulos on paras.  

Reseptinkäsittely vaatii tarkkuutta

Annosjakelupussien ohella annosjakelusta toimitetaan lääkkeitä myös purkkeina. Toimitukset tapahtuvat hoitajien lähettämien sähköisten tilausten perusteella. Kansaneläkelaitoksen ja apteekin tekemän suorakorvaussopimuksen vuoksi lääkkeiden toimittamiseen liittyy monenlaisia huomioitavia asioita.

Kelan korvaamissa lääkkeissä yksi oleellisimmista työvaiheista on selvittää, että edellisestä toimituksesta on kulunut riittävän pitkä aika. Jos edellisellä kerralla lääkettä on toimitettu kolmen kuukauden annos, voimme toimittaa seuraavan erän aikaisintaan kolme viikkoa ennen edellisen erän loppumista. Pienempien toimitusmäärien kohdalla joustoaika määräytyy samalla periaatteella; yhden kuukauden ajalle olleen toimituksen joustoaika seuraavaan toimitukseen on yksi viikko. Reseptiin kirjatut annosohjeet vaikuttavat toimitusväleihin, joten lääkärin on hyvä korjata reseptiä, jos lääkkeen annostelu muuttuu. 

Toinen työvaihe on sopivan pakkauskoon valinta, mihin vaikuttaa Kelan ohje kolmen kuukauden maksimimäärästä. Laskemme, millainen määrä lääkettä vastaa kolmen kuukauden tarvetta. Useilla valmistajilla tätä vastaava pakkauskoko on 98 tai 100 tablettia, jolloin on helppo valita sopiva määrä. Jos annostelu onkin puoli tablettia päivässä, voimme toimittaa korkeintaan 30 tablettia. Hoitoyksiköissäkin on hyvä huomioida, että tuo määrä riittää vain parin kuukauden tarpeisiin.

Farmaseutti hinnan ja laadun vartijana

Lääketehtaat saavat määritellä valmisteilleen hinnat, mutta Lääkkeiden hintalautakunta vahvistaa niin sanotun viitehintaputken neljä kertaa vuodessa. Reseptejä toimitettaessa vertaamme hintoja toisiaan vastaavien tuotteiden kesken. Kelan toimitussääntöjen mukaan hintaero voi olla korkeintaan 50 senttiä, jotta asiakas saa täyden korvauksen lääkkeeseen. Ylimenevä osuus jää asiakkaan maksettavaksi. 

Joihinkin lääkkeisiin liittyy lisäkorvausehtoja. Esimerkiksi veren hyytymistä ehkäisevissä lääkeresepteissä voidaan tarvita lisätietoja toimenpiteestä tai muusta tapahtumasta, tyypillisesti pallolaajennuksen päivämäärä. Perusvoideresepteissä pitää olla mainita pitkäaikaisen ihotaudin hoidosta. Samoin asiakkaan erityiskorvausnumeroiden vertaaminen reseptissä mainittuun käyttötarkoitukseen kuuluu reseptintoimitukseen.

Tavoitteemme on toimittaa asiakkaalle myös hinta-laatusuhteeltaan parasta tuotetta. Tästä syystä pyrimme kattavasti huomioimaan sekä asiakkaalle koituvan rahallisen hyödyn että toimitusmäärät saapuneiden tilausten mukaisesti, ja hintaedun vuoksi saatamme poiketa tilauksesta ja toimittaa lääkettä esimerkiksi kolme pulloa yhden sijasta.

Ulla Heliniemi
annosjakelufarmaseutti
Terveydenhuollon yksikkö