Lääkekorvaukset ja omavastuu

Saat Kela-korvauksen lääkeostoistasi sen jälkeen, kun kalenterivuosittainen alkuomavastuusi on täyttynyt. Saat korvausta sellaisista reseptillä määrätyistä lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista, jotka on määrätty sairauden hoitoon, ja jotka lukeutuvat korvattaviin valmisteisiin. Korvaus maksetaan sinulle asiointisi yhteydessä apteekissa tai verkkoapteekissa.

Lääkkeiden Kela-korvaukset vuonna 2024

Saat korvauksen piiriin kuuluvista reseptilääkkeistäsi Kela-korvausta sen jälkeen, kun olet ensin maksanut lääkeostoistasi kalenterivuosittaisen alkuomavastuun 50 euroa. Alkuomavastuu ei koske lapsia ja nuoria: sitä sovelletaan sen vuoden alusta, jolloin henkilö täyttää 19 vuotta.

Kela-korvauksia lääkkeistä maksetaan kolmessa luokassa:

  • peruskorvaus 40 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta
  • alempi erityiskorvaus 65 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta
  • ylempi erityiskorvaus 100 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta (asiakas maksaa kuitenkin 4,50 euron omavastuun jokaisesta ostamastaan lääkkeestä, joka kuuluu tähän korvausluokkaan).

Lääkkeiden vuosiomavastuu eli lääkekatto on kalenterivuosikohtainen. Lääkkeiden omavastuu vuonna 2024 on 626,94 euroa. Myös maksamasi alkuomavastuu kerryttää vuosiomavastuuta. Tieto lääkekaton eli vuosiomavastuun täyttymisestä näkyy apteekeissa reaaliajassa. Lääkekaton ylityttyä maksat loppuvuoden ajan kustakin korvattavasta reseptilääkevalmisteesta 2,50 euron omavastuuosuuden. Tästä korvauksesta käytetään nimitystä lisäkorvaus.

Saamme tiedon vuosiomavastuusi eli maksukaton ylittymisestä sähköisesti asiointisi yhteydessä. Saat lisäkorvauksen jo heti lääkeoston yhteydessä eikä sinun tarvitse hakea sitä erikseen Kelasta. Aiemmin lisäkorvaus on pitänyt hakea Kelasta erillisellä lomakkeella maksukaton täytyttyä. Muutos hyödyttää erityisesti paljon lääkkeitä käyttäviä ja kalliita lääkkeitä käyttäviä asiakkaitamme. 

Ostoaika seuraaville Kela-korvattaville lääkkeille

Voit ostaa Kela-korvattuna reseptilääkkeitä 1–3 viikkoa ennen edellisen lääke-erän loppumista riippuen siitä, kuinka pitkäksi aikaa olet edelliskerralla ostanut lääkkeitä (1–3 kk). Aikarajat ovat samat lääkkeiden korvausluokasta riippumatta (40 %, 65 % tai 100 %).

  • 3 kuukauden lääkkeet: 3 viikkoa ennen lääkkeiden loppumista
  • 2 kuukauden lääkkeet: 2 viikkoa ennen lääkkeiden loppumista
  • 1 kuukauden lääkkeet: 1 viikko ennen lääkkeiden loppumista
Lääkkeiden Kela-korvaukset vuosina 2022 ja 2023

Lääkkeiden omavastuu vuosina 2022 ja 2023 on 592,16 euroa.