Annosjakelupalvelun edut hoitokodille

Vuonna 2011 perustettu Hoitokoti Päiväkumpu on perheyritys, jolla on kuusi hoitokotia eri puolilla Helsinkiä. Yksikönjohtaja Tuija Raita on työskennellyt Länsi-Pasilan hoitokodissa kolme vuotta, mutta hoitajana hänellä on takanaan kunnioitettavat 40 työvuotta. Työpaikalleen Raita kulkee päivittäin kotoaan Hangosta ja perille hänet siivittää työn merkityksellisyys. Kokeneen hoitajan mukaan työssä tärkeintä on elämänilon tuottaminen hoitokodin asukkaille.

Viidessä Päiväkummun yksikössä on käytössä Yliopiston Apteekin annosjakelupalvelu. Länsi-Pasilan yksikössä noin 90 % asukkaista on annosjakelun piirissä ja lopuille lääkkeet jaellaan hoitajien toimesta. Kaikkia lääkkeitä ei myöskään voi laittaa koneelliseen annosjakeluun, kuten esimerkiksi nestemäisiä tai jauhemaisia lääkkeitä. Parhaiten siihen soveltuvia valmisteita ovat tabletit ja kapselit.

- Annosjakelupalvelu vapauttaa hoitajien työaikaa valtavasti, koska reseptien uusinta, lääkkeiden tilaaminen ja jakaminen kuuluvat kaikki palveluun. Olemme laskeneet, että apteekkijakelu säästää 60-paikkaisessa yksikössä 2,25 henkilön työpanoksen ja tämä lääkejakelusta vapautunut aika siirtyy suoraan meidän asukkaidemme hyväksi, Tuija Raita sanoo.

- Hoivakotimme ovat nimenomaan ihmisten koteja ja tietty joustavuus pitää olla tekemisessä mukana. Laitosmaisuus ja tiukat aikataulut on pyritty minimoimaan ja toimintafilosofiamme perusta, elämänilo, halutaan sisällyttää jokaiseen päivään. Se ei tarkoita jatkuvia taikatemppuja tai sinfoniaorkesterin konsertteja, vaan työn lomassa tanssahtelua ja välittämisen ilmapiiriä, Raita jatkaa.

Tehokas, turvallinen ja sujuva annosjakelupalvelu

Yliopisto Apteekin annosjakelupalvelun palvelulupaus on tehokas, turvallinen ja sujuva prosessi. Tässä on Raidan mukaan onnistuttu. Palvelun käyttöönoton yhteydessä hoitoyksikön kaikki toiveet kuunneltiin ja palvelu räätälöitiin sen tarpeisiin. Turvallisuudesta kertoo se, että lääkkeet on pakattu läpinäkyviin annospusseihin, joihin on kirjattu selkeästi niiden sisältö sekä lääkkeenottoaika. Lisäksi annospussien mukana saapuu jokaisen asukkaan henkilökohtainen lääkityskortti, josta hoitaja voi vielä tarkistaa, että oikeat lääkkeet ovat oikein jaeltu. Keskitetty asiakaspalvelu on yksikönjohtajasta toimiva ja helppo, sillä yhteyden saa tarvittaessa nopeasti niin puhelimella kuin sähköpostilla. 

- Meille hoitajille on tärkeätä, että asian saa hoidettua yhdellä asiointikerralla. Niin ikään palaverit Yliopiston Apteekin asiakkuusvastaavien kanssa on saatu sovittua helposti ja seuranta toimii hyvin. Palvelun ansioista meillä lääkkeiden jakoon kuluu vain yhden vastuuhoitajan aikaa yhtä työvuoroa kohden. Annosjakelupalvelusta huolimatta hoitajamme toki tarkistavat, että kaikki tilatut lääkkeet ovat tulleet ja että ne vastaavat lääkelistoja.

Työajan säästö ja lääkehävikin lasku palvelun suurimmat edut

Hoitokoti Päiväkummussa on havaittu, että annosjakelupalvelun suurin hyöty näkyy ajassa, jonka hoitajat voivat viettää asukkaiden parissa lääkejaon sijasta. Hoitokodin yksikönjohtaja pitää tärkeimpänä sitä, että hoitajat voivat ja ehtivät tehdä työtä enemmän asukkaiden hyväksi. Lääkejakoon liittyvät työvaiheet käyvät huomattavasti aiempaa nopeammin. Kun hyödyn laskee koko konsernin tasolla, säästövaikutus vain kertaantuu. 

- Aikaa säästyy, ja ajanhallintaan nivoutuu myös lääketurvallisuus. Aiemmin lääkejakoa jouduttiin toisinaan tekemään kiireessä, jolloin virheitäkin saattoi syntyä. Säästämme aikaa myös siinä, että saamme tilattua Yliopiston Apteekista kaiken muunkin tarpeellisen, kuten erityisesti hoitokotien käyttöön kehitetyn YA Pesuvoiteen. Lisäksi teemme asukkaiden apteekkitilaukset kerran viikossa ja saamme kaiken yhdestä paikasta hammasharjoista kosmetiikkatuotteisiin, eikä hoitajien aikaa kulu ostoksilla käymiseen.

Toiseksi annosjakelupalvelun eduksi Raita nostaa lääkehävikin määrän laskun. Kokeneen hoitajan mukaan hoitokodin lääkekaapitkin ovat siistiytyneet ja lääkehävikin muutos on nähtävissä jo silmämääräisestikin. 

- Jos asukkaalle otetaan jokin uusi lääke käyttöön ja vaikka kolmen viikon jälkeen todetaankin, ettei se sovellu hänelle, asiasta ilmoitetaan Yliopiston Apteekille ja jakelu keskeytetään oitis. Aiemmin lääkevalmistetta oltaisiin tilattu vaikkapa 100 kappaleen purkki, josta käyttämättömät lääkkeet olisi menneet lääkejätteeksi, Raita kertoo.