Yliopiston Apteekin yleiset kilpailusäännöt

1. Arvonnan järjestäjä

Arvonnan järjestää Yliopiston Apteekki (jäljempänä ”Järjestäjä”). Arvonnan järjestämisessä mahdollisesti käytettävät sosiaalisen median alustojen tarjoajat eivät millään tavalla osallistu arvonnan järjestämiseen, hallinnointiin, sponsorointiin tai suositteluun.  

2. Osallistuminen

Kunkin arvonnan osallistumisohjeet, osallistumisaika ja arvonnan suoritusajankohta on ilmoitettu tapauskohtaisesti kyseisen arvonnan tiedoissa. 

Arvontaan osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun ostamista tai kanta-asiakkaaksi liittymistä.

3. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Kukin henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran. Järjestäjän henkilöstö sekä arvonnan järjestelyjen kanssa tekemisissä olevat muiden yhtiöiden työntekijät eivät voi osallistua arvontaan. Osallistumalla arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä.

Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistujan osallistuminen arvonnan aikana, jos osallistuja ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia.

4. Palkinnot ja viestintä voittajan kanssa

Arvottavat palkinnot on ilmoitettu kunkin arvonnan tiedoissa. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan tai palveluun. Palkinnot arvotaan kaikkien kohdan 3 vaatimukset täyttävien osallistuneiden kesken. 

Arvonnan voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti ja samassa yhteydessä tiedustellaan arvonnan voittajan yhteystietoja palkinnon toimitusta varten. Palkinto voidaan toimittaa vain Suomen sisällä. Järjestäjä vastaa palkinnon toimituskuluista.

Voittaja vastaa itse siitä, että hänen toimittamansa yhteys- ja osoitetiedot ovat oikeat. Mikäli voittajaa ei onnistuta tavoittamaan viikon sisällä ensimmäisestä tavoitteluyrityksestä tai jos voittoilmoitus tai palkinto palautetaan Järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi, arpoo Järjestäjä uuden voittajan. 

5. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä vastaa palkintoon liittyvän lakisääteisen arpajaisveron maksamisesta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen taikka arvontaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista.

Järjestäjä ja arvonnan yhteistyökumppanit eivät vastaa puutteellisista tai virheellisistä osallistumisista arvontaan eivätkä mahdollisista tietoliikenteen häiriöistä ja näistä aiheutuvista esteistä arvontaan osallistumiselle tai palkinnon lunastamiselle. Arvonnan järjestäjä ja arvonnan yhteistyökumppanit eivät vastaa vahingosta tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti tähän arvontaan osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Arvonnan järjestäjä ja arvonnan yhteistyökumppanit eivät myöskään vastaa palkinnon käyttämättä jättämisestä tai siitä, että palkinto ei ole tavoittanut voittajaa esimerkiksi voittajan antamien virheellisten yhteystietojen vuoksi.

6. Henkilötietojen käsittely

Osallistujien henkilötietoja käytetään vain arvonnan suorittamiseen sekä palkinnon toimittamiseen voittajalle.

Lisätietoja arvontaan osallistuvien henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Järjestäjän tietosuojaselosteesta osoitteessa https://www.yliopistonapteekki.fi/rekisteriselosteet

7. Muutosoikeus

Järjestäjällä on oikeus muuttaa arvonnan sääntöjä ilman eri ilmoitusta, mikäli Järjestäjä katsoo sen aiheelliseksi.

Päivitetty: 6.6.2024