Annosjakelupalvelu säästää työaikaa ja minimoi virheitä Attendossa

Potilaiden kanssa vietetyn ajan maksimointi, virheiden minimointi sekä säästö asukkaiden kustannuksissa ja lääkehävikissä olivat Attendon perusteet ostaa annosjakelupalvelu Yliopiston Apteekilta. Palvelun käyttöönoton jälkeen konsepti on helposti monistettavissa useisiin toimintayksiköihin.

Yliopiston Apteekin annosjakelupalvelu oli aluksi käytössä vain joissakin Attendon hoiva- ja palvelukodeissa. Yhteistyötä kuitenkin laajennettiin, koska huomattiin että hoitajilla jäi huomattavasti enemmän aikaa itse hoivatyöhön ja ajanviettoon asukkaiden kanssa. Samalla lääkevirheistä kerättyjä poikkeamia vertaamalla huomattiin, miten virheet vähenivät annosjakelupalveluun siirtymisen myötä.

– Hoitajillamme meni paljon työaikaa manuaaliseen työhön ja siihen liittyvään kaksoistarkastukseen. Annosjakelun ulkoistuksen kautta saatu aika näkyy suoraan siellä missä hoitajien kuuluukin olla, eli asukkaiden luona, Attendon Hämeen aluepäällikkö Marita Soikkeli kuvailee.

Soikkeli on aloittanut uransa Attendolla 2006 ja ennen nykyistä toimenkuvaansa hän työskenteli hoivakoti Wellamon johtajana viiden vuoden ajan. Aluepäällikön tehtäviin kuuluu johtajien perehdytystä ja valmennusta, laadunvalvontaa ja operatiivista johtamista. Hämeen alueella on yhteensä 20 hoivakotia, joista lähes kaikki joko ovat Yliopiston Apteekin annosjakelupalvelun piirissä tai se ollaan ottamassa käyttöön.

Annosjakelupalvelu sopii parhaiten henkilöille, joilla on säännöllisessä käytössä useita lääkkeitä. Lääkkeet toimitetaan kahden viikon jaksoissa joko kierrätettävissä doseteissa tai annosjakelupusseissa. Tehokkuus ja turvallisuus ovat palvelun asiakaslupauksia. Tehokkuus- ja turvallisuusajattelun ohella Soikkeli näkee myös vahvan asukasnäkökulman.

– Me Attendolla maksamme annosjakelun asiakkaalle ja asukas itse maksaa vain ne lääkkeet, jotka hän oikeasti käyttää. Aiemmin kun tilattiin kolmen kuukauden erä, saattoi käydä niin että se lääke päätettiinkin lopettaa ja purkit jäivät varastoon lojumaan. Tästä koitui asukkaalle turhia kuluja ja käyttämättömät lääkkeet päätyivät jätteeksi, Soikkeli kertoo.

Kokemukset palvelusta ovat Attendolla hyvin positiivia. Yliopiston Apteekin yhteyshenkilö sopii palvelupäällikön kanssa säännöllisesti tapaamisia, joissa keskustellaan asioita läpi ja sovitaan kehitystyöstä, jos huomataan jotain parannettavaa.

– Aluksi asioita käytiin läpi paljon käytännön tasolla ja vuosien saatossa on tapahtunut hyvää kehitystä. Ensimmäisten jalkautusten jälkeen konsepti on voitu kopioida helposti muihin yksiköihin. Voin luottaa, että asiakasvastaava hoitaa asiaamme ja kuuntelee kenttää käytännön asioiden kehitysideoissa, mikä tuo laadun kaikkeen tekemiseen. Koen, että olen tullut kuulluksi, Soikkeli kiittää.

Attendo Suomi -konsernin toimintaa edelsi neljän lääkärin vuonna 2000 perustama MedOne. Ruotsissa Attendon juuret ulottuvat vuoteen 1985 ja suomalainen sekä ruotsalainen osaaminen yhdistyivät vuonna 2007, kun MedOnesta tuli osa Attendoa. Attendon toiminta on laajentunut sittemmin myös Norjaan ja Tanskaan. Tänä päivänä Attendolla on Suomessa n. 400 hoiva- ja palvelukotia, jotka ovat suunnattu ikäihmisille, kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille sekä vammautuneille. Yksiköissä työskentelee n. 13 000 eri alan ammattilaista ja niissä on yli 12 000 asukaspaikkaa. Attendo tarjoaa hoiva-, kuntoutus- ja asumispalveluita kaikille ikäryhmille valtakunnallisesti.

Ota yhteyttä:

Pia Haapanen
asiakkuuspäällikkö
09 5420 4580
[email protected] 

Anna-Mari Valkohaapa-Miettinen
proviisori, asiakkuusvastaava
09 5420 4482
[email protected]