Tuotemerkkisivun aineisto-ohje

Tutustu tuotemerkkisivun aineisto-ohjeisiin

Tuotemerkkisivun aineistojen toimitus

Kaikki tuotemerkkisivua koskevat materiaalit tulee toimittaa yhdellä kertaa. Edellytämme, että meille toimitettujen materiaalien markkinointiväittämät noudattavat lakeja ja asetuksia aineisto-ohjeen mukaisesti. Aineistojen toimitus valmiina osoitteeseen [email protected]

Tuotemerkkisivun pääbanneri

Ajaton banneri on houkutteleva kuva brändisivulle. Bannerissa tulee olla mukana logo, brändikuva ja/tai kattava näkymä YA:n tuotevalikoimasta. Huomioittehan, että bannereiden kuvituksessa ei tule käyttää YA:n valikoimaan kuulumattomia tuotteita. Pääbannereita voi olla useampia.

Desktop:

 • Koko: 1800 x 640 px
 • Tiedostomuoto: jpg, png
 • Päätelaitteita: desktop/mobiili
 • Nimeä muodossa: tuotemerkki_paabanneri_paatelaite_vuosi esim. weleda_paabanneri_desktop_2022.png
 • Kuvan vaatimukset: tiedostokoko max 200 kt

Mobiili:

 • Koko: 780 x 680 px
 • Tiedostomuoto: jpg, png
 • Päätelaitteita: desktop/mobiili
 • Nimeä muodossa: tuotemerkki_paabanneri_paatelaite_vuosi esim. weleda_paabanneri_mobiili_2022.png
 • Kuvan vaatimukset: tiedostokoko max 100 kt

Tuotemerkin alalinjat:

Tuotemerkkisivua on mahdollista täydentää ohjauksilla alalinjoihin, jotka perustuvat esim. tuotemerkin sisäiseen tuotesarjajaotteluun. Tuotemerkkisivun ohjaukset katsotaan aina yhteistyössä Yliopiston Apteekin kanssa. Alalinjoille tarvitaan otsikot, hakukoneoptimoidut kuvaukset sekä bannerit.

Tuotemerkkisivun alalinjan ohjausbanneri:

 • Sijoitetaan tuotemerkkisivun pääsivulle ohjaukseksi alalinjaan
 • Koko: 780 x 680 px
 • Tiedostokoko 50 - 100 kt
 • Tiedostomuodot: jpg, png
 • Nimeä muodossa: tuotemerkki_alalinja_ohjaus_vuosi esim. weleda_cactus_ohjaus_2022.png
 • Kuvan vaatimukset: kuvassa on hyvä olla kategoriaa kuvaava tuoteryhmäkuva tai vastaava
 • Jos alalinjan bannereissa on tuotteita, niiden tulee olla samassa linjassa vaakatasossa
 • Kaikki alalinjojen kuvat yhteneväisellä tyylillä, esim. tuotteet valkoisella taustalla

Tuotemerkin alalinjan banneri:

Sijoitetaan tuotemerkin alalinjan sivulle pääbanneriksi.

Desktop:

 • Koko: 1800 x 640 px
 • Tiedostokoko max 200 kt
 • Tiedostomuoto: jpg, png
 • Päätelaitteita: desktop/mobiili
 • Nimeä muodossa: tuotemerkki_alalinja_banneri_paatelaite_vuosi esim. weleda_cactus_banneri_desktop_2022.png

Mobiili:

 • Koko: 780 x 680 px
 • Tiedostokoko max 100 kt
 • Tiedostomuodot: jpg, png
 • Päätelaitteita: desktop/mobiili
 • Nimeä muodossa: tuotemerkki_alalinja_banneri_paatelaite_vuosi esim. weleda_cactus_banneri_mobiili_2022.png

Bränditeksti

Kuvaileva ja kaupallinen, SEO-optimoitu teksti, jossa on viljelty brändin näkyvyyttä tukevia avainsanoja ja lisätty linkityksiä yksittäisille tuotteille. Brändisivun hakukoneoptimoidun bränditekstin avulla parannat brändin näkyvyyttä hakukoneissa sekä verkkokaupassa. Yksilöllisen bränditekstin laadinnassa tulee huomioida lainsäädännön ja viranomaisten asettamat vaatimukset, joten varmistuttehan toimittamienne tekstien ja muiden materiaalien lainmukaisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta. Bränditekstin tulee täyttää kyseisten tuotteiden kuluttajamainonnalle asetetut vaatimukset ja määräykset eivätkä ne saa olla harhaanjohtavia. 

 • Merkkimäärä: min 300 max 600
 • Sisältö: hakukoneoptimoitu ja kaupallinen teksti, jossa kiteytyy brändin ideologia ja tuotetarjooma
 • Sisältää linkkejä (3-5 kpl) brändin suosituimpiin tuotteisiin ya.fi -verkkokaupassa
 • Yliopiston Apteekki voi hyväksyä bränditekstin sellaisenaan, muokata sitä tai olla julkaisematta sitä
 • Bränditekstin tulee olla uniikki, eikä se saa olla identtinen muilla sivuilla julkaistujen bränditekstien kanssa

Ravintolisä: Elintarvikkeista ja ravintolisistä ei saa esittää lääkkeellisiä väittämiä. Elintarvikkeiden ja ravintolisien bränditeksteissä mainittujen terveysväitteiden tulee olla Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn hyväksymiä, ja väitteiden käyttö tulee olla ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen 1924/2006 mukaista. Lisätietoa esim. Ruokaviraston Ravitsemus- ja terveysväiteopas 17052/4

Kosmetiikka: Kosmetiikkaa säädellään EU:n kosmetiikka-asetuksella (1223/2009/EY). Tuotelupausten ja -kuvausten tulee olla linjassaan myös Laki kosmeettisista valmisteista 492/2013. Kosmetiikkaa ei saa markkinoida lääkkeellisillä väitteillä eikä esimerkiksi raaka-aineilla, joita tuote ei sisällä (esim. parabeenit).

CE-merkitty tuote: Toimittamalla CE-merkityn tuotteen brändisivun aineistot Yliopiston Apteekille edellä kuvatusti, vakuutat tuotelupausten ja -kuvausten noudattavan valmistajan antamia tai hyväksymiä tietoja. CE-merkittyyn tuotteeseen ei saa liittää tietoja tai väitteitä, joita sillä ei ole. CE-merkittyjä lääkinnällisiä laitteita (MD) säätelee asetus EU 2017/745 ja in vitro diagnostiseen käyttöön tarkoitettuja laitteita (IVD) asetus EU 2017/746. Markkinoinnista säädetään myös kansallisessa laissa 719/2021. CE-merkityn lääkinnällisen laitteen (MD, IVD) bränditekstissä tulee lopussa mainita: ”CE-merkitty lääkinnällinen laite” CE ja ilmoitetun laitoksen numero CEXXXX (esim. CE0123). Valmistajan nimi. Mikäli brändisivu sisältää CE-merkittyjen tuotteiden lisäksi muiden tuoteryhmien tuotteita (esim. kosmetiikkaa tai ravintolisiä) täytyy CE-merkittyjen tuotteiden vaatimien tietojen lisäksi mainita myös toisen tuoteryhmän vaatimat tiedot.

Itsehoitolääkkeet: Itsehoitolääkkeiden tuotemerkkisivuja ei lähtökohtaisesti rikasteta bränditekstillä eikä bannereilla. Lääkkeiden bränditeksti ei saa houkutella tarpeettomaan lääkkeiden käyttöön.

Katso esimerkki:

Haluatko laittaa sivuillesi linkin ya.fi-verkkokauppaan?

 • Hakukonenäkyvyyden kannalta on hyödyllistä linkittää brändisi omilta verkkosivuilta ya.fi -verkkokaupan ajantasaisille tuotemerkkisivuille
 • Linkitysten avulla saat haalittua klikkejä ja sitä kautta lisää liikennettä ja ostavia asiakkaita tuotteillesi sekä kasvatettua brändisi näkyvyyttä hakukoneissa
 • Kysy lisää [email protected] tai linkitä omilta sivuiltasi suoraan oman brändisi tuotemerkkisivuille ya.fi -verkkokaupassa