Uniikki-asiakkuuden ehdot

1. Osapuolet ja sopimuksen kohde

Uniikki-sopimuksen osapuolia ovat näiden ehtojen mukaisesti Uniikki-asiakkaaksi liittyneet henkilöt sekä Yliopiston Apteekki ja sen kumppaniapteekit. Tieto Yliopiston Apteekin kumppaniapteekeista on saatavilla Yliopiston Apteekin toimipisteistä ja verkkopalvelusta www.ya.fi.

Nämä ehdot koskevat Uniikki-sopimukseen perustuvaa Uniikki-etujen ja palvelujen toimittamista ja käyttöä Yliopiston Apteekissa ja sen kumppaniapteekeissa.

2. Liittyminen

Asiakas voi liittyä Uniikki-asiakkaaksi ilmoittamalla Yliopiston Apteekille pakolliset asiakastiedot ja hyväksymällä niiden käytön sekä Uniikki-asiakkuuden ehdot Yliopiston Apteekin verkkopalvelussa tai allekirjoittamalla liittymislomakkeen.

3. Uniikki-bonusraha

Uniikki-asiakas saa ostoistaan Uniikki-bonusrahaa, jota voi käyttää ostojen maksamiseen. Uniikki-bonusrahaa koskevat seuraavat ehdot:

3.1 Yhteisö

Uniikki-asiakkaan kanssa samassa taloudessa asuvat muut Uniikki-asiakkaat voivat liittyä hänen (pääkortin haltija) kanssa saman yhteisön jäseneksi ja saada rinnakkaiskortin. Silloin kaikkien yhteisön jäsenten ostot kasvattavat Uniikki-tilin bonusprosenttia ja Uniikki-tilillä olevaa bonusrahaa. Yhteisön jäseniä voivat olla pääkortin haltijan kanssa samassa taloudessa asuva aviopuoliso, avopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli sekä heidän alaikäiset tai täysi-ikäiset lapsensa ja vanhempansa. Pääkortin haltija voi valtuuttaa jonkun muun yhteisön jäsenen pääkortin haltijaksi toimittamalla valtakirjan Yliopiston Apteekille, jolloin kaikki pääkortin haltijan oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät hänelle.

Jos pääkortin haltijan Uniikki-asiakkuus päättyy mistä tahansa syystä, yhteisö purkautuu. Yksittäisen jäsenen jäsenyys yhteisössä päättyy myös, kun Yliopiston Apteekki saa tiedon yhteisön jäsenyyden tai sen edellytysten päättymisestä jäseneltä itseltään, pääkortin haltijalta tai muista lähteistä, esimerkiksi Postilta tai Väestörekisterikeskuksesta. Kyseissä tilanteissa yhteisön jäsenten rinnakkaiskortit passivoidaan ja jokaiselle täysi-ikäiselle entiselle yhteisön jäsenelle perustetaan automaattisesti oma Uniikki-tili.

3.2 Uniikki-bonusprosentti

Kunkin vuoden aloitusprosentti lasketaan aina 1. tammikuuta edellisen kalenterivuoden ostojen perusteella. Uuden Uniikki-asiakkaan/yhteisön bonusprosentti on aluksi 0%. Bonusprosentti ei laske kalenterivuoden aikana aloitustasoa alemmaksi, mutta asiakkaan ja hänen yhteisönsä ostomäärät voivat kuitenkin korottaa bonusprosenttia vuoden aikana kulloinkin voimassa olevien Yliopiston Apteekin verkkosivulla selostettujen ostomäärärajojen mukaisesti.

Seuraavat ostot Yliopiston Apteekista ja sen kumppaniapteekeista korottavat Uniikki-bonusprosenttia:

• reseptilääkkeiden omavastuuosuudet

• itsehoitotuotteet

• palvelumaksut

Asiakas ja kaikki yhteisön jäsenet voivat tarkistaa bonusprosentin sekä seuraavaan tasoon tarvittavien kokonaisostojen määrän OmaUniikissa joko verkkokaupassa ya.fi tai YA-sovelluksen kautta, apteekkien asiakaspalvelussa samoin kuin ostokuitin tiedoista.

3.3 Bonusrahan kertyminen ja käyttö

Asiakkaan/yhteisön Uniikki-tilille kertyy itsehoitolääke- ja tuoteostoista automaattisesti bonusrahaa voimassaolevan Uniikki-bonusprosentin mukaisesti.

Uniikki-tilille kertynyttä Uniikki-bonusrahaa voi käyttää maksuvälineen tapaan ostojen maksamiseen Yliopiston Apteekissa ja sen kumppaniapteekeissa, kun sitä on kertynyt vähintään kolme euroa. Kulloinkin tilillä oleva bonusraha pitää käyttää kokonaan yhdellä ostoskerralla.

Bonuksella voi maksaa myös alennuksessa olevia tuotteita. Bonuksella ei voi maksaa reseptilääkkeitä. Bonuksen voi käyttää vain yhteisön pääkortin haltija.

Tilillä oleva bonusraha on voimassa ja käytettävissä 2 vuotta sen ansaitsemisesta (eli ostoista). Vain Asiakkaalla (pääkortin haltijalla) on oikeus saada tieto hänen ja yhteisönsä Uniikki-tilillä käytettävissä olevan bonusrahan määrästä ja voimassaoloajasta OmaUniikissa joko verkkokaupassa ya.fi tai YA -sovelluksen kautta sekä apteekkien asiakaspalvelussa.

Yliopiston Apteekki ei vastaa bonusrahan vaikutuksista asiakkaan verotukseen, muihin viranomaismaksuihin tai -etuuksiin.

4. Uniikki-tuotteet ja palvelut

Uniikki-palvelujen ja tuotteiden sisältö ja niiden käyttöä ja toimittamista koskevat erityisehdot on kuvattu erikseen kulloinkin voimassaolevissa tuote- ja palvelukohtaisissa kuvauksissa ja ehdoissa.

5. Tietosuoja

Uniikki-asiakkaiden henkilötiedot tallennetaan Yliopiston Apteekin asiakasrekisteriin. Yliopiston Apteekki kerää ja käsittelee Uniikki-asiakkaiden henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojaselosteen mukaisesti. Se on saatavilla apteekeista ja Yliopiston Apteekin verkkosivuilta www.ya.fi.

Rekisteritietojen virheettömyyden varmistamiseksi asiakas sitoutuu ilmoittamaan Yliopiston Apteekille mahdolliset muutokset asiakastietoihin, esimerkiksi muutokset yhteisön jäsenyydessä. Asiakkaan uusi osoite päivittyy automaattisesti asiakasrekisteriin, kun osoitteenmuutos tehdään Postille tai väestörekisterikeskukseen.

6. Voimassaolo

Asiakkaan Uniikki-asiakkuus päättyy automaattisesti asiakkaan kuollessa tai jos hän ei ole käyttänyt Uniikki-korttia viimeisen viiden (5) vuoden aikana. Asiakkaalla ja Yliopiston Apteekilla on lisäksi oikeus irtisanoa Uniikki-asiakkuus päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Uniikki-asiakkuuden päätyttyä Uniikki-asiakkaan Uniikki-kortti ja hänen yhteisönsä jäsenten rinnakkaiskortit passivoidaan eikä Uniikki-bonusrahaa voi enää käyttää.

Yliopiston Apteekki voi muuttaa näitä Uniikki-ehtoja sekä kehittää ja muuttaa Uniikki-etuja ja -palveluita ilmoittamalla muutoksista ja kulloinkin voimassa olevista eduista ja palveluista asiakkaille kirjeitse, sähköpostitse tai apteekeissa.

Päivitetty: 04/2020