Kanta-asiakkuuden ehdot

Yliopiston Apteekin kanta-asiakasohjelman ehdot 9.1.2024 alkaen

Näissä ehdoissa kuvataan Yliopiston Apteekin kanta-asiakasohjelman etujen ja palvelujen toimittamista sekä niiden käyttöä Yliopiston Apteekissa ja sen kumppaniapteekeissa.

1. Osapuolet ja sopimuksen kohde

Kanta-asiakasohjelman osapuolia ovat kanta-asiakkaaksi liittyneet henkilöt sekä Yliopiston Apteekki ja sen kumppaniapteekit. Tieto Yliopiston Apteekin kumppaniapteekeista on saatavilla Yliopiston Apteekin toimipisteistä ja verkkosivuilta ya.fi.

2. Liittyminen

Yliopiston Apteekin kanta-asiakasohjelmaan voi liittyä jokainen, Suomessa pysyvästi asuva 15 vuotta täyttänyt henkilö ilmoittamalla Yliopiston Apteekille vaaditut asiakastiedot, hyväksymällä niiden käytön sekä kanta-asiakasohjelman ehdot Yliopiston Apteekin mobiilisovelluksessa tai Yliopiston Apteekin verkkopalvelussa ya.fi.

Kanta-asiakasohjelmaan kuulumisen edellytyksenä on suomalainen henkilötunnus sekä käyttäjätunnuksena käytettävä sähköpostiosoite. Yliopiston Apteekki tarvitsee henkilötunnuksia mm. asiakkaan luotettavaan tunnistamiseen asioinnin yhteydessä sekä kanta-asiakkaan etujen toteuttamista varten. Huoltaja tai muu edunvalvoja tekee kanta-asiakkuutta ja mahdollista perheyhteisön jäsenyyttä koskevat päätökset alle 15-vuotiaan tai muuten vajaavaltaisen henkilön puolesta. Liittymisen yhteydessä asiakkaan on todistettava henkilöllisyytensä, mikä sähköisissä kanavissa liityttäessä tarkoittaa pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella tunnistautumista.

2.1 Yhteisö

Samassa taloudessa asuvat Yliopiston Apteekin kanta-asiakkaat ovat voineet muodostaa yhteisön. Kanta-asiakasohjelman palkitsemisen muututtua yhteisöillä ei enää ole käytännön merkitystä eikä uusia yhteisöjä ole tarve muodostaa. Alaikäiset lapset voidaan edelleen liittää huoltajansa yhteisöön niissä tapauksissa, joissa huoltaja haluaa asioida alaikäisten lastensa puolesta Yliopiston Apteekin verkkokaupassa osoitteessa ya.fi.

Yhteisön pääjäsenyys voi olla vain yhdellä henkilöllä kerrallaan. Pääjäsen voi halutessaan luopua pääjäsenyydestä ja siirtää sen saman yhteisön rinnakkaisjäsenelle. Tämä siirto tulee tehdä kirjallisesti, jolloin kaikki pääjäsenen oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle pääjäsenelle.

Jos pääjäsenen kanta-asiakkuus päättyy mistä tahansa syystä, yhteisö purkautuu ja myös yhteisön rinnakkaisjäsenyydet päättyvät. Jokainen täysi-ikäinen yhteisön entinen rinnakkaisjäsen jatkaa kuitenkin automaattisesti itsenäisenä kanta-asiakkaana.

Yksittäisen jäsenen jäsenyys yhteisössä päättyy myös, kun Yliopiston Apteekki saa tiedon yhteisön jäsenyyden tai sen edellytysten päättymisestä jäseneltä itseltään, pääjäseneltä tai muista lähteistä, esimerkiksi Postilta tai Digi- ja väestötietovirastolta. Katso myös kohta 6. Voimassaolo.

3. Kanta-asiakkaan edut ja palvelut

Kanta-asiakas voi saada hintaan, palveluun tai asiointiin perustuvia etuja. Etuja saavuttaakseen voimassa oleva kanta-asiakkuus on aina todennettava joko Yliopiston Apteekin mobiilisovelluksesta löytyvällä kanta-asiakaskortilla tai Suomen viranomaisen myöntämää henkilöllisyysasiakirjaa näyttämällä. Verkkokaupassa kanta-asiakkuus todentuu sivuille kirjautumisen yhteydessä. Kanta-asiakkaille tarjottavien etujen ja palveluiden sisältö, niiden käyttö ja toimittaminen kuvataan erikseen kulloinkin voimassa olevissa tuote- ja palvelukohtaisissa kuvauksissa ja ehdoissa.

3.1 Asiakkaalle kertyneen bonusrahan käyttö

Asiakkaalle/yhteisölle on kanta-asiakasohjelmassa kertynyt bonusrahaa voimassa olevan bonusprosentin mukaisesti itsehoitolääkkeiden, maksullisten palvelujen tai ei-lääkkeellisten tuotteiden ostoista Yliopiston Apteekissa ja sen kumppaniapteekeissa aina 8.1.2024 saakka. 9.1.2024 alkaen uutta bonusrahaa ei kerry. Bonusrahan kertymisen edellytyksenä oli, että asiakas tunnistautui kanta-asiakkaaksi ennen ostoksen maksamista. Bonusraha kirjautui tunnistautuneen jäsenen yhteisölle oston yhteydessä. Bonusrahaa ei kirjata enää jälkikäteen.

Kertynyttä bonusrahaa voidaan käyttää maksuvälineen tapaan ostojen maksamiseen Yliopiston Apteekissa ja sen kumppaniapteekeissa. Kulloinkin tilillä oleva bonusraha pitää käyttää kokonaan yhdellä ostoskerralla.

Bonusrahalla voi maksaa myös alennuksessa olevia tuotteita. Bonusrahalla ei voi maksaa reseptilääkkeitä. Bonuksen voi käyttää vain yhteisön pääjäsen.

Bonusraha on voimassa ja käytettävissä 2 vuotta sen ansaitsemisesta (eli ostoista), mutta kuitenkin korkeintaan 31.12.2024 saakka. Bonusrahaa ei voi vaihtaa rahaksi. Käyttämätön bonusraha tuloutuu osana Yliopiston Apteekin tuottoja tutkimukseen ja koulutukseen.

Käytettävissä olevan bonusrahan määrä ja voimassaoloaika ovat näkyvissä vain yhteisön pääjäsenelle asiakastilillä -osiossa joko verkkokaupassa ya.fi tai Yliopiston Apteekin sovelluksessa. Pääjäsen voi saada tiedon myös asiakaspalvelussa. Yliopiston Apteekki ei vastaa bonusrahan vaikutuksista asiakkaan verotukseen, muihin viranomaismaksuihin tai -etuuksiin.

4. Tietosuoja

Kanta-asiakkaiden henkilötiedot tallennetaan Yliopiston Apteekin asiakasrekisteriin. Yliopiston Apteekki kerää ja käsittelee kanta-asiakkaiden henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojaselosteen mukaisesti. Tietosuojaseloste on saatavilla apteekeista ja Yliopiston Apteekin verkkosivuilta ya.fi.

Asiakkaan osoitetiedot päivittyvät automaattisesti asiakasrekisteriin, jos osoitteenmuutos tehdään Postille tai Digi- ja väestötietovirastolle eikä asiakas ole tehnyt niille tiedonluovutuskieltoa.

5. Kanta-asiakkuuden voimassaolo

Kanta-asiakkuus päättyy automaattisesti asiakkaan kuollessa tai jos hän ei ole tehnyt ostoksia tai todentanut kanta-asiakkuuttaan viimeisen 36 kuukauden aikana. Lisäksi sekä asiakkaalla että Yliopiston Apteekilla on oikeus irtisanoa kanta-asiakkuus päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Kanta-asiakkuuden päätyttyä edellä mainituista syistä kanta-asiakkuus ja rinnakkaisjäsenyydet passivoidaan eikä mahdollista bonusrahaa voi enää käyttää. Käyttämätön bonusraha tuloutuu osana Yliopiston Apteekin tuottoja tutkimukseen ja koulutukseen.

6. Muut ehdot

Rekisteritietojen virheettömyyden varmistamiseksi asiakas sitoutuu ilmoittamaan Yliopiston Apteekille mahdolliset muutokset asiakastietoihin, yhteystietoihin ja esimerkiksi muutoksista yhteisöön kuuluvien henkilöiden osalta.

Yliopiston Apteekilla on oikeus muuttaa näitä kanta-asiakkuuden sääntöjä sekä kehittää ja muuttaa kanta-asiakkaille tarjottavia etuja ja palveluita ilmoittamalla muutoksista asiakkaille esim. sähköpostitse, sovelluksessa tai apteekin asiakaspalvelussa. Jos asiakas jatkaa kanta-asiakkaan etujen tai -palvelujen käyttöä ehtojen muututtua, katsotaan hänen hyväksyneen muuttuneet ehdot.