Uniikki-asiakkuuden ehdot

Uniikki-ohjelman ehdot 7.12.2022 alkaen

Uniikki-ohjelman ehdoissa kuvataan Yliopiston Apteekin kanta-asiakasohjelman, Uniikin, etujen ja palvelujen toimittamista sekä niiden käyttöä Yliopiston Apteekissa ja sen kumppaniapteekeissa

1. Osapuolet ja sopimuksen kohde

Uniikki-ohjelman osapuolia ovat Uniikki-kanta-asiakkaaksi liittyneet henkilöt sekä Yliopiston Apteekki ja sen kumppaniapteekit. Tieto Yliopiston Apteekin kumppaniapteekeista on saatavilla Yliopiston Apteekin toimipisteistä ja verkkosivuilta ya.fi.

2. Liittyminen

Uniikki-asiakkaaksi voi liittyä jokainen, Suomessa pysyvästi asuva henkilö ilmoittamalla Yliopiston Apteekille vaaditut asiakastiedot, hyväksymällä niiden käytön sekä Uniikki-asiakkuuden säännöt sovelluksessa, Yliopiston Apteekin verkkopalvelussa ya.fi tai tekemällä muun Uniikki-asiakkuuteen liittyvän sopimuksen. 

Liittymisen yhteydessä asiakkaan on todistettava henkilöllisyytensä. Uniikki-asiakkuuden edellytyksenä on suomalainen henkilötunnus. Yliopiston Apteekki tarvitsee henkilötunnuksia mm. asiakkaan luotettavaan tunnistamiseen asioinnin yhteydessä sekä kanta-asiakkaan bonusten kohdentamista varten. Huoltaja tai muu edunvalvoja tekee Uniikki-asiakkuutta ja yhteisön jäsenyyttä koskevat päätökset alle 15-vuotiaan tai muuten vajaavaltaisen henkilön puolesta.

2.1 Uniikki-yhteisö

Uniikki-asiakkaan (pääjäsenen) hakemuksesta hänen kanssaan samassa taloudessa asuvat muut Uniikki-asiakkaat voivat liittyä samaan Uniikki-yhteisöön rinnakkaisjäseniksi, jos heillä on henkilötunnus. Kaikkien samaan yhteisöön kuuluvien Uniikki-asiakkaiden ostot kasvattavat yhteisön ostokertymää ja näin ollen yhteisön bonusprosenttia (ks. lisää kohdasta 3. Uniikki-bonus).  

Yhteisön pääjäsenellä on yksinoikeus käyttää yhteisön kerryttämää bonusrahaa.

Uniikki-yhteisön pääjäsenyys voi olla vain yhdellä henkilöllä kerrallaan. Pääjäsen voi halutessaan luopua pääjäsenyydestä ja siirtää sen saman yhteisön rinnakkaisjäsenelle. Tämä siirto tulee tehdä kirjallisesti, jolloin kaikki pääjäsenen oikeudet, kuten bonusraha, ja velvollisuudet siirtyvät uudelle pääjäsenelle. 

Jos pääjäsenen Uniikki-asiakkuus päättyy mistä tahansa syystä, yhteisö purkautuu ja myös yhteisön rinnakkaisjäsenyydet päättyvät. Jokainen täysi-ikäinen yhteisön entinen rinnakkaisjäsen jatkaa kuitenkin automaattisesti itsenäisenä Uniikki-asiakkaana. 

Yksittäisen jäsenen jäsenyys yhteisössä päättyy myös, kun Yliopiston Apteekki saa tiedon yhteisön jäsenyyden tai sen edellytysten päättymisestä jäseneltä itseltään, pääjäseneltä tai muista lähteistä, esimerkiksi Postilta tai Digi- ja väestötietovirastolta. Katso myös kohta 6. Voimassaolo. 

3. Uniikki-asiakkaan edut ja palvelut

Kanta-asiakas voi saada hintaan, palveluun tai asiointiin perustuvia etuja sekä tekemiinsä ostoksiin perustuvaa bonusta. Näitä etuja ja bonuksia kerryttääkseen voimassa oleva Uniikki-asiakkuus on aina todennettava joko Yliopiston Apteekin mobiilisovelluksesta löytyvällä kanta-asiakaskortilla tai Suomen viranomaisen myöntämää henkilöllisyysasiakirjaa näyttämällä. Etujen ja palveluiden sisältö, niiden käyttö ja toimittaminen kuvataan erikseen kulloinkin voimassa olevissa tuote- ja palvelukohtaisissa kuvauksissa ja ehdoissa. 

4. Uniikki-bonus

Uniikki-asiakkaat voivat saada Yliopiston Apteekista ja sen kumppaniapteekeista tehdyistä ostoistaan bonusta. Uniikki-ohjelman bonusta koskevat seuraavat säännöt:

4.1 Ostokertymä ja Uniikki-bonusprosentti

Jokaisen Uniikki-asiakkaan ja hänen yhteisönsä rinnakkaisjäsenen kalenterivuoden ostot Yliopiston Apteekissa ja sen kumppaniapteekeissa lasketaan Uniikki-asiakkaan/yhteisön ostokertymään. Ostokertymään huomioidaan tunnistautuneen Uniikki-asiakkaan itse maksamat osuudet reseptilääkkeistä, itsehoitotuotteet ja maksulliset palvelut reseptintoimituksen ja oston yhteydessä. Ostokertymään ei tehdä kirjauksia jälkikäteen. 

Ostokertymä määrittää asiakkaan bonusprosenttitason. Kulloinkin voimassa olevan bonustason voi tarkistaa Yliopiston Apteekin verkkosivuilla selostettujen ostomäärärajojen mukaisesti. Uuden asiakkaan/yhteisön bonusprosentti on aluksi 0 %. Edellisen kalenterivuoden ostokertymä vaikuttaa siihen, mikä on kunkin asiakkaan bonusprosentti uuden kalenterivuoden alkaessa. Yhteisön saavuttama bonusprosentti ei laske kalenterivuoden aikana aloitustasoa alemmaksi, mutta korottaa bonusprosenttia voi korottaa vuoden aikana kartuttamalla ostokertymää.

Asiakas/pääjäsen ja kaikki yhteisön rinnakkaisjäsenet voivat tarkistaa bonusprosentin sekä seuraavaan tasoon tarvittavien ostojen määrän OmaUniikki-osiossa joko verkkosivuilla ya.fi tai Yliopiston Apteekin sovelluksessa tai asiakaspalvelussa.

4.2 Bonusrahan kertyminen ja käyttö

Asiakkaalle/yhteisölle kertyy bonusrahaa voimassa olevan bonusprosentin mukaisesti itsehoitolääkkeiden, maksullisten palvelujen tai ei-lääkkeellisten tuotteiden ostoista Yliopiston Apteekissa ja sen kumppaniapteekeissa. Bonusrahaa ei kerry reseptillä ostettujen lääkkeiden/tuotteiden ostoista. Bonusrahan kertymisen edellytyksenä on, että asiakas tunnistautuu Uniikki-asiakkaaksi ennen ostoksen maksamista. Bonusraha kirjautuu tunnistautuneen jäsenen yhteisölle oston yhteydessä. Bonusrahaa ei kirjata jälkikäteen. 

Kertynyttä bonusrahaa voidaan käyttää maksuvälineen tapaan ostojen maksamiseen Yliopiston Apteekissa ja sen kumppaniapteekeissa, kun sitä on kertynyt vähintään kolme euroa. Kulloinkin tilillä oleva bonusraha pitää käyttää kokonaan yhdellä ostoskerralla.

Bonusrahalla voi maksaa myös alennuksessa olevia tuotteita. Bonusrahalla ei voi maksaa reseptilääkkeitä. Bonuksen voi käyttää vain yhteisön pääjäsen.

Bonusraha on voimassa ja käytettävissä 2 vuotta sen ansaitsemisesta (eli ostoista). Bonusrahaa ei voi vaihtaa rahaksi.

Käytettävissä olevan bonusrahan määrä ja voimassaoloaika ovat näkyvissä vain yhteisön pääjäsenelle OmaUniikki-osiossa joko verkkokaupassa ya.fi tai Yliopiston Apteekin sovelluksessa. Pääjäsen voi saada tiedon myös asiakaspalvelussa. Yliopiston Apteekki ei vastaa bonusrahan vaikutuksista asiakkaan verotukseen, muihin viranomaismaksuihin tai -etuuksiin.  

5. Tietosuoja

Uniikki-asiakkaiden henkilötiedot tallennetaan Yliopiston Apteekin asiakasrekisteriin. Yliopiston Apteekki kerää ja käsittelee Uniikki-asiakkaiden henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojaselosteen mukaisesti. Tietosuojaseloste on saatavilla apteekeista ja Yliopiston Apteekin verkkosivuilta ya.fi.

Asiakkaan osoitetiedot päivittyvät automaattisesti asiakasrekisteriin, jos osoitteenmuutos tehdään Postille tai Digi- ja väestötietovirastolle eikä asiakas ole tehnyt niille tiedonluovutuskieltoa. 

6. Uniikki-asiakkuuden voimassaolo

Kanta-asiakkuus päättyy automaattisesti asiakkaan kuollessa tai jos hän ei ole tehnyt ostoksia tai todentanut kanta-asiakkuuttaan viimeisen 36 kuukauden aikana. Lisäksi sekä asiakkaalla että Yliopiston Apteekilla on oikeus irtisanoa Uniikki-asiakkuus päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Uniikki-asiakkuuden päätyttyä edellä mainituista syistä kanta-asiakkuus ja rinnakkaisjäsenyydet passivoidaan eikä Uniikki-bonusrahaa voi enää käyttää. Käyttämätön bonusraha tuloutuu osana Yliopiston Apteekin tuottoja tutkimukseen ja koulutukseen. 

7. Muut ehdot

Rekisteritietojen virheettömyyden varmistamiseksi asiakas sitoutuu ilmoittamaan Yliopiston Apteekille mahdolliset muutokset asiakastietoihin, yhteystietoihin ja esimerkiksi muutoksiin yhteisön kuuluvissa henkilöissä. Yliopiston Apteekki voi lähettää asiakaspostia vain Suomessa. 

Yliopiston Apteekilla on oikeus muuttaa näitä Uniikki-kanta-asiakkuuden sääntöjä sekä kehittää ja muuttaa Uniikki-etuja ja palveluita ilmoittamalla muutoksista ja kulloinkin voimassa olevista eduista ja palveluista asiakkaille esim. asiakaslehden kautta, sähköpostitse tai apteekin asiakaspalvelussa. Jos asiakas jatkaa Uniikki-etujen tai -palvelujen käyttöä sääntömuutoksen voimaantulon jälkeen, katsotaan hänen hyväksyneen muuttuneet säännöt.

Päivitetty 29.11.2022