Reseptiostotietojen tallennus

RESEPTILÄÄKEOSTOTIETOJEN TALLENTAMINEN

Ilman reseptiä ostettavia tuotteita ei tallenneta ilman rekisteröidyn omaa suostumusta Yliopiston Apteekin rekistereihin. Sen sijaan erityislainsäädäntö edellyttää apteekeilta kaikkien reseptilääkkeiden ostotietojen tallentamisen alla lueteltujen lakien ja säilytysaikaesimerkkien mukaisesti.

Reseptilääkkeiden ostotietojen käsittelyn perusteet on määritelty seuraavissa lainkohdissa:

  • Sairausvakuutuslaki (1224/2004) 15:1,19:1, 19:5)
  • Lääkelaki (395/1987) 57 a §
  • Huumausainelaki (373/2008) 30-32 §

Rekisterin tietoja säilytetään lain vaatiman ajan, esimerkiksi:

  • reseptipäiväkirja 5 vuotta
  • huumausainelääkemääräys vähintään 6 vuotta ja enintään 10 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana se on laadittu
  • erityisluvilla ja määräaikaisilla kulutukseen luovutusluvilla toimitetut reseptilääkevalmisteiden toimitukset 5 vuotta
  • säilytettävät PKV-lääkemääräykset kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana lääkemääräys on laadittu

Edellä mainituista syistä ostohistoriassasi voi näkyä ostoja ajalta ennen Uniikki-asiakkaaksi liittymistäsi.