Yleensä lääkkeet säilytetään huoneenlämmössä eli kuivassa paikassa ja valolta suojassa. Jääkaapissa säilytetään kylmäsäilytystä vaativat valmisteet. Lääke ei saa koskaan jäätyä, koska se voi vaikuttaa lääkkeen tehoon.

Viimeinen käyttöpäivämäärä on merkitty lääkepakkauksiin. Pakkauksessa on kerrottu kuukausi ja vuosi, jolloin lääke vanhenee (esim. 10-2008 tai 10/2008).

Viimeinen käyttöpäivämäärä ilmoitetaan useimmiten ’Käyt. viim. / Anv. senast (tai Utg. dat) ’-merkinnällä. Tämä tarkoittaa, että lääke on käyttökelpoinen mainitun päivämäärän loppuun saakka. Esimerkiksi ’Käyt. viim. / Anv. senast 10-2008’ -merkinnällä varustettu lääke on käytettävä 31.10.2008 mennessä. Kansainvälinen merkintä ’Exp’ tarkoittaa samaa kuin käytettävä viimeistään.

Jos lääkepakkauksessa on merkintä ’Käyt. ennen / Anv. före. 10/2008’, lääke tulee käyttää ennen mainittua päivämäärää. Tässä esimerkissä lääke tulee käyttää 30.9.2008 mennessä.

Lääkkeet säilyvät tehokkaina ja turvallisina pakkauksessa olevaan päivämäärään saakka, kun niitä säilytetään pakkauksessa olevien ohjeiden mukaisesti. On hyvä tarkistaa lääkekaappi säännöllisesti ja palauttaa vanhentuneet lääkkeet apteekkiin.