Pitkäaikaisten ja vaikeiden sairauksien hoitoon on mahdollista saada Kelasta peruskorvauksen sijaan joko alempaa (65 %) tai ylempää (100 %) erityiskorvausta.

Kela on määritellyt jokaiselle sairaudelle kriteerit, joiden täyttyessä erityiskorvaus on mahdollista saada.  Kun sairauden kriteerit täyttyvät, lääkäri laatii niin sanotun B-lausunnon ja asiakas hakee lausunnon perusteella erityiskorvausoikeutta Kelalta.

Jos Kela myöntää erityiskorvattavuuden, tiedot siitä löytyvät sähköisesti apteekissa seuraavan asioinnin yhteydessä.

Lisäksi asiakas voi hakea takautuvasti korvausta niistä lääkkeistä, jotka hän on ostanut sen jälkeen, kun erityiskorvattavuushakemus on saapunut Kelaan. Lääkeostojen kassakuitit on hyvä pitää tallessa takautuvaa korvaushakemusta varten.