Muista varoa aurinkoa, jos käytät näitä lääkeaineita

aurinko_ja_laakkeet

Aina ennen auringossa oleilua kannattaa vilkaista käytössä olevien lääkkeiden pakkausselostetta. Jotkut lääkeaineet voivat herkistää auringonvalolle. Tällöin valoaltistus voi ilmetä aurinkoihottumana tai iho voi palaa tavallista herkemmin. Ihon herkistyminen auringonvalolle saattaa syntyä joko paikallisesti iholle käytetystä lääkkeestä tai sisäisesti nautitusta lääkkeestä.
 
Tavallisimmin lääkkeen aiheuttama ärsytysreaktio näkyy niillä ihoalueilla, jotka ovat olleet auringolle alttiina. Reaktio muistuttaa auringon polttaman ihon reaktioita. Iholla voi olla punoitusta, turvotusta, arkuutta ja kirvelyä.
Lääkkeen aiheuttama herkistyminen on aina yksilöllistä. Tästä syystä ongelmia syntyy vain osalle lääkkeen käyttäjistä. Äkillisen valolle herkistymisen syy kannattaa selvittää, jotta sama ongelma ei toistu.
 

 Jos sinulla on käytössä auringolle herkistävä lääke:

  • vältä suoraa auringonvaloa
  • suojaa iho vaatteilla
  • käytä aurinkovoidetta, jossa on korkea suojakerroin (vähintään 30)

Tavallisimpia valolle herkistäviä lääkkeitä:

 Antibiootit 
- tetrasykliinit (doksisykliini, tetrasykliini)
- sulfonamidit ja trimetopriimi
- fluorokinolonit (siprofloksasiini, norfloksasiini, ofloksasiini)
- dapsoni
Aknelääkkeet
- adapaleeni
- bentsoyyliperoksidi
- isotretinoiini ja tretinoiini
Tulehduskipulääkkeet (etenkin iholle annosteltuina geeleinä)
- piroksikaami
- ketoprofeeni
Psyykenlääkkeet
- risperidoni
- mirtatsapiini
- moklobemidi
- klooripromatsiini
Sydän- ja verenpainelääkkeet
- amiloridi ja hydroklooritiatsidi (nesteenpoistolääke)
- metoprololi
- diltiatseemi
- amiodaroni (rytmihäiriölääke)
- enalapriili
- amlodipiini
- kinidiini
Sienilääkkeet
- terbinafiini
- itrakonatsoli
Suun kautta otettavat diabeteslääkkeet, esim.
- glimepiridi
Epilepsialääkkeet, esim.
- karbamatsepiini
- fenytoiini
Kasvirohdosvalmisteet, esim.
- mäkikuisma
Jos olet epävarma siitä, herkistääkö lääkityksesi auringonvalolle, kysy lisätietoja apteekista.
 
Ota yhteyttä lääkäriin, jos:
  • oireet ovat vakavia ja laaja-alaisia
  • oireet eivät lievity itsehoidolla