CANESTEN SOFT emätinpuikko, kapseli, pehmeä 500 mg

 

Canesten Soft 500mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä

klotrimatsoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
 Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
- Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
- Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 7 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
1. Mitä Canesten Soft emätinpuikot ovat ja mihin niitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Canesten Soft emätinpuikkoja
3. Miten Canesten Soft emätinpuikkoja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Canesten Soft emätinpuikkojen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Canesten Soft emätinpuikot ovat ja mihin niitä käytetään

Sienilääke Canesten Soft emätinpuikkojen vaikuttava aine on klotrimatsoli. Imidatsolien ryhmään kuuluvalla klotrimatsolilla on laaja sieniä tappava tai niiden lisääntymistä ehkäisevä vaikutus. Se tehoaa mikro-organismeihin, kuten silsasieneen, hiivasieneen ja homesieneen.

Canesten Soft emätinpuikkoja käytetään klotrimatsolille herkkien sienten aiheuttamien emätintulehdusten ja ulkoisten sukupuolielinten tulehduksien hoitoon. Tulehdukset ovat yleensä Candida-hiivasienen aiheuttamia. Tulehduksen oireita ovat mm. kutina, polttava tunne ja valkovuoto.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Canesten Soft emätinpuikkoja

Älä käytä Canesten Soft emätinpuikkoja
- jos olet allerginen klotrimatsolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

Varoitukset ja varotoimet
Hoitoa ei pidä aloittaa ilman lääkärin määräystä:
- jos kyseessä on ensimmäinen emätintulehdus
- kroonisissa, toistuvissa tulehduksissa (vähintään neljä tulehdusta edellisen vuoden aikana)
- jos olet alle 15-vuotias tai vaihdevuosi-iässä, jotta voidaan sulkea pois klamydiainfektion ja syövän mahdollisuus
- jos sinulla on kuumetta (≥ 38 °C), alavatsakipuja, selkäkipua, pahanhajuista vuotoa emättimestä, pahoinvointia, verenvuotoa emättimestä ja/tai samanaikaista kipua hartioissa.

Älä käytä tamponeja, emätinhuuhteita, spermisidejä tai muita emättimeen tarkoitettuja valmisteita samaan aikaan Canesten Soft emätinpuikkojen kanssa.

Vältä yhdyntää valmisteen käytön aikana, sillä tulehdus saattaa tarttua sukupuolikumppaniisi.
Lateksista valmistettujen ehkäisyvalmisteiden, kuten kondomien ja pessaarien, teho saattaa heiketä.

Emätinpuikkoja ei saa niellä.

Lapset
Valmiste on tarkoitettu aikuisille ja yli 15-vuotiaille nuorille.

Muut lääkevalmisteet ja Canesten Soft
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Jos käytät vaikuttavana aineena takrolimuusia tai sirolimuusia sisältävää suun kautta otettavaa lääkettä, ota yhteyttä lääkäriin ennen kuin käytät emättimeen annosteltavia Canesten Soft -valmistetta.
On myös mahdollista, että tiettyjen lääkkeiden pitoisuus veressä kasvaa, jos niitä käytetään samanaikaisesti Canesten Soft emätinpuikkojen kanssa. Kysy lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma jonkun lääkkeen käytöstä samanaikaisesti Canesten Soft emätinpuikkojen kanssa.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Käyttökokemusten perusteella haitallisia vaikutuksia äidille tai lapselle ei ole odotettavissa, jos tätä valmistetta käytetään raskauden kahden viimeisen kolmanneksen aikana. Varotoimenpiteenä on suositeltavaa välttää klotrimatsolin käyttöä raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Jos hoitoon on tarvetta kolmen ensimmäisen raskauskuukauden aikana, on lääkärin kanssa kuitenkin neuvoteltava ennen hoidon aloittamista. Raskauden aikana ei tule käyttää asetinta. Raskauden aikana ei tule käyttää asetinta. Raskauden aikana emätintulehduksen hoidossa emätinpuikot työnnetään sormella emättimeen ilman asetinta, ettei kohdunkaula vahingoittuisi.

Canesten Soft emätinpuikkoja ei suositella käytettäväksi imetyksen aikana. Varotoimenpiteenä suositellaan, että imetys keskeytetään hoidon ajaksi.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Canesten Soft emätinpuikoilla ei ole lainkaan tai erittäin vähäinen vaikutus ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita.

3. Miten Canesten Soft emätinpuikkoja käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

500 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä: yksi emätinpuikko asetetaan syvälle emättimeen kerta-annoksena illalla.

Hoito voidaan uusia tarvittaessa.

Emätinpuikko työnnetään pakkauksessa olevan asettimen avulla mahdollisimman syvälle emättimeen nukkumaan mennessä. Tämä tapahtuu helpoimmin selin makuulla, jalat hieman kohotettuina.

Canesten Soft emätinpuikkojen käyttöä ei suositella kuukautisten aikana, vaan hoito tulisi lopettaa juuri kuukautisten alkaessa.

Yleensä tulehdus on sekä emättimessä että ulkoisissa sukupuolielimissä. Jos hiivasienitulehdus on levinnyt ulkoisiin sukupuolielimiin, tulisi emätinpuikkohoitoa täydentää paikallishoitovalmisteilla (Canesten 20 mg/g emätinemulsiovoide tai Canesten Kombi tai Canesten Soft Kombi -yhdistelmäpakkaus, jotka sisältävät Canesten 10 mg/g emulsiovoiteen ja yhden Canesten 500 mg emätinpuikon). Ulkoisten sukupuolielinten hoidossa emulsiovoidetta/emätinemulsiovoidetta levitetään ohuelti hoidettavalle alueelle 2–3 kertaa päivässä, kunnes oireita ei enää ole ollut 3 päivään, yleensä yhteensä 1–2 viikon ajan.

Jos sukupuolikumppanillasi on hiivatulehduksen oireita, ne tulisi hoitaa samaan aikaan tulehduksen uusiutumisen ehkäisemiseksi.
Jos tulehduksen oireet eivät ole merkittävästi parantuneet seitsemän päivän kuluessa hoidon aloituksesta, on otettava yhteyttä lääkäriin, jotta taudinaiheuttaja saataisiin varmistettua. Mikäli oireet pahenevat lääkehoidon aikana, on Canesten emätinpuikkojen käyttö keskeytettävä heti ja otettava yhteyttä lääkäriin.

Valmiste on tarkoitettu aikuisille ja yli 15-vuotiaille nuorille.

Canesten Soft emätinpuikot ovat hajuttomia eivätkä ne värjää alusvaatteita.

Käyttöohjeet

1. Vedä asettimen sauvaa (A) ulospäin, kunnes se pysähtyy. Laita emätinpuikko asettimeen (B).



2. Aseta emätinpuikko tukevasti asettimen pidikkeeseen (B) kiertämällä sitä kevyesti.

3. Työnnä asetin puikkoineen syvälle emättimeen. Tämä tapahtuu helpoimmin selin makuulla jalat hieman kohotettuina. Työnnä sauva (A) kokonaan asettimen sisään. Poista asetin sauva sisään painettuna.


Emätinpuikon asettaminen ilman asetinta:
Emätinpuikko asetetaan emättimeen sormin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä: allergiset reaktiot (pyörrytys, verenpaineen laskeminen, hengenahdistus, nokkosihottuma), ihon kesiminen sukupuolielimissä, kutina, ihottuma, turvotus, punoitus, epämukava tai polttava tunne, kirvely, ärsytys, lantion alueen kipu, alavatsakivut, verenvuoto emättimestä, mukaan lukien tiputteluvuoto.

Keskeytä hoito, jos sinulla esiintyy paikallisia haittavaikutuksia tai allergisia reaktioita.

Paikalliset reaktiot voivat muistuttaa hoidettavan sairauden oireita, joten tulehdusoireiden erottaminen lääkkeen aiheuttamista haittavaikutuksista voi joskus olla vaikeaa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www‐sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI‐00034 Fimea

5. Canesten Soft emätinpuikkojen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Canesten Soft 500 mg emätinpuikot sisältävät
- Vaikuttava aine on klotrimatsoli. Yksi pehmeä emätinpuikko sisältää 500 mg klotrimatsolia.
- Muut aineet ovat: valkovaseliini, nestemäinen parafiini, liivate, glyseroli, puhdistettu vesi, titaanidioksidi (E171), kinoliinikeltainen (E104), paraoranssi, oranssi (E110), lesitiini (E322) ja keskipitkäketjuiset tyydyttyneet triglyseridit.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
1 emätinpuikko (keltainen pehmeä puikko) foliopakkauksessa ja asetin.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija
Bayer Oy, Pansiontie 47, 20210 Turku.

Valmistaja
GP Grenzach Produktions GmbH, Emil-Barell Strasse 7, 79639 Grenzach-Wyhlen, Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltija:
Bayer Oy, Consumer Care, Keilaranta 12, PL 73, 02150 Espoo. Puh. 020 78521, faksi 020 7858214.

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 7.6.2016