VICKS 0,5 mg/ml nen?sumute, liuos

VICKS 0,5 mg/ml nenäsumute, liuos
Oksimetatsoliinihydrokloridi

Mitä nenäsumuteliuos sisältää?

Vaikuttava aine: Oksimetatsoliinihydrokloridi 0,5 mg/ml (25 mikrog/annos).
Apuaineet: Levomentoli, raseeminen kamferi, sineoli (eukalyptoli), bentsalkoniumkloridi (säilytysaine) 0,20 mg/ml, klooriheksidiinidiglukonaatti (säilytysaine) 0,50 mg/ml, natriumedetaatti, tyloksapoli, natriumsitraatti, sitruunahappo, natriumhydroksidi ja puhdistettu vesi.

Pakkaus: 15 ml:n lasinen pumppupullo, joka sisältää noin 290 annosta.

Miten valmiste vaikuttaa?
Vicks nenäsumute sisältää vaikuttavana aineena oksimetatsoliinihydrokloridia, jolla on verisuonia supistava ja nenän limakalvoturvotusta vähentävä vaikutus. Valmisteen aromaattiset aineet mentoli, kamferi ja eukalyptoli koetaan miellyttäviksi nuhan aikana.

Myyntiluvan haltija: Procter & Gamble GmbH (Health & Beauty Care) Ltd, Rusham Park, Whitehall Lane, Egham, Surrey TW20 9NW, Englanti

Valmistaja: Procter & Gamble Manufacturing GmbH, Procter & Gamble Strasse 1, 65421 Gross-Gerau, Saksa

Mihin valmistetta käytetään?
Vicks nenäsumute on nenäsumuteliuos, jota käytetään vähentämään vilustumisen yhteydessä esiintyvää nenän tukkoisuutta.

Milloin valmistetta ei tule käyttää?
Henkilöiden, joilla on MAO-estäjätyyppinen masennuslääkitys tai jotka ovat saaneet sitä kahden edellisen viikon aikana, ei tule käyttää Vicks nenäsumutetta.
Henkilöiden, joilla on ahdaskulmaglaukooma tai joiden on todettu olevan yliherkkiä sympatomimeettisille amiineille, mentolille, eukalyptolille tai kamferille, ei tule käyttää Vicks nenäsumutetta.
Valmistetta ei tule myöskään käyttää, jos iho tai sierainten limakalvot ovat tulehtuneet, kuivuneet tai täynnä rupia.

Ennen käyttöä ja käytön aikana huomioitavia asioita
Valmistetta ei saa antaa alle 6-vuotiaille lapsille.
Annostusta ei saa ylittää.

Raskaus
Eläinkokeissa ei ole havaittu haitallisia vaikutuksia sikiöön. Valmisteen huonon systeemi-imeytymisen vuoksi riski sikiölle on epätodennäköinen.
Lääkärin kanssa tulee neuvotella ennen valmisteen käyttöä raskauden aikana.

Imetys
Vicks nenäsumutteen sisältämien aineiden erittymisestä äidinmaitoon ei ole tietoa. Lääkärin kanssa tulee neuvotella ennen valmisteen säännöllistä käyttöä imetyksen aikana.

Annostusohje
Aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille 1-2 sumutusta kumpaankin sieraimeen 6-8 tunnin välein.
Lapset saavat käyttää valmistetta yhtäjaksoisesti korkeintaan 5 päivän ajan ja aikuiset korkeintaan 7 päivän ajan.
Lääkäri saattaa määrätä valmistetta myös muuhun käyttötarkoitukseen ja/tai toisella annostusohjeella. Noudata aina lääkärin määräystä.

Käyttöohje
Pulloa pidetään pystyasennossa sumutuslaitteen kärki sierainaukon sisällä ja sumutetaan 1-2 kertaa. Sumutuksen jälkeen hengitetään voimakkaasti nenän kautta joitakin kertoja, jotta Vicks nenäsumute nopeasti leviää nenän limakalvoille.

Mitä tulee tehdä, jos on ottanut liian suuren annoksen?
Mikäli olet ottanut liian suuren annoksen, ota yhteys lääkäriin tai sairaalaan.

Haittavaikutukset
Vähemmän tavalliset: Aivastelu, suun ja kurkun kuivuus
Harvinaiset: Levottomuus, ärtyneisyys, unihäiriöt lapsilla, sydämen tykytys, liian korkea verenpaine, käsien vapina

Säilytys ja kelpoisuusaika
Valmiste säilytetään huoneenlämpötilassa (+15 °C - +25 °C). Pakkaukseen on merkitty viimeinen käyttöpäivämäärä, jonka jälkeen valmistetta ei tule käyttää. Vanhentunut tai jäljelle jäänyt lääke voidaan jättää apteekkiin hävitettäväksi.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Pakkausseloste on tarkistettu 5.9.2011

Yrityksen yhteystiedot:

Procter & Gamble Finland Oy
Finland Oy, PL 173
02601 Espoo

puh. (09) 613 399
faksi (09) 6133 9750