ESTRADOT depotlaastari 25 mikrog/24 h, 37,5 mikrog/24 h, 50 mikrog/24 h, 75 mikrog/24 h, 100 mikrog/24 h

 

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Estradot 25 mikrog/24 tuntia depotlaastari
Estradot 37,5 mikrog/24 tuntia depotlaastari
Estradot 50 mikrog/24 tuntia depotlaastari
Estradot 75 mikrog/24 tuntia depotlaastari
Estradot 100 mikrog/24 tuntia depotlaastari

Estradioli (hemihydraattina)

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tässä selosteessa kerrotaan:

  1. Mitä Estradot on ja mihin sitä käytetään
  2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Estradotia
  3. Miten Estradotia käytetään
  4. Mahdolliset haittavaikutukset
  5. Estradotin säilyttäminen
  6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Estradot on ja mihin sitä käytetään

Estradot sisältää naissukupuolihormoni estrogeenia ja kuuluu hormonikorvaushoitoihin. Sitä käytetään vaihdevuodet ohittaneiden naisten hoitoon, kun viimeisistä luonnollisista kuukautisista on kulunut vähintään 12 kk. Estradot on laastari, joka kiinnitetään iholle.

Estradotia käytetään:

Vaihdevuosien jälkeisten oireiden lievittämiseen

Vaihdevuosien aikana naisen elimistön tuottaman estrogeenin määrä laskee. Tämä voi aiheuttaa oireita, kuten kasvojen, kaulan ja rintakehän kuumotusta (kuumia aaltoja). Estradot lievittää näitä oireita vaihdevuodet ohittaneilla naisilla. Sinulle voidaan määrätä Estradotia vain, jos oireesi aiheuttavat huomattavaa haittaa päivittäiseen elämään.

Osteoporoosin estoon (koskee ainoastaan Estradot 50, 75 ja 100 mikrog/24 tuntia depotlaastareita)
Vaihdevuosien jälkeen joillakin naisilla voi esiintyä luukatoa (osteoporoosia). Keskustele saatavilla olevista hoitovaihtoehdoista lääkärisi kanssa. Jos sinulla on suurentunut osteoporoosista johtuvien luunmurtumien riski ja muut lääkkeet eivät sovi sinulle, Estradot-hoitoa voidaan käyttää osteoporoosin ehkäisyyn vaihdevuosien jälkeen.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Estradotia

Aiemmat sairaudet ja säännöllinen seuranta

Hormonikorvaushoidon käyttöön liittyy riskejä, jotka on otettava huomioon hoidon aloittamisesta tai jatkamisesta päätettäessä.

Ennenaikaiset (munasarjojen vajaatoiminnasta tai leikkauksesta aiheutuneet) vaihdevuodet läpikäyneiden naisten hoidosta on rajallisesti kokemusta. Jos sinulla on ennenaikaiset vaihdevuodet, hormonikorvaushoitoon liittyvät riskit voivat olla erilaisia. Keskustele asiasta lääkärisi kanssa.

Ennen kuin hormonikorvaushoito aloitetaan (tai aloitetaan uudestaan), lääkäri kysyy sinulta aiemmista sairauksistasi ja sukulaistesi sairauksista. Lääkäri saattaa päättää tehdä lääkärintarkastuksen. Tarvittaessa voidaan mm. tutkia rinnat ja/tai tehdä sisätutkimus.
Kun olet aloittanut Estradot-hoidon, sinun on käytävä seurantakäynneillä säännöllisesti (vähintään kerran vuodessa). Käynneillä keskustelet lääkärisi kanssa Estradot-hoidon jatkamisen hyödyistä ja riskeistä.

Käy rintasyöpäseulonnassa säännöllisesti, lääkärin suositusten mukaisesti.

Älä käytä Estradotia

Jos jokin seuraavista koskee sinua. Jos et ole varma, koskevatko seuraavat seikat sinua, keskustele lääkärisi kanssa ennen Estradotin käyttöä.

Älä käytä Estradotia:

Jos jokin näistä tiloista ilmenee ensimmäistä kertaa Estradotin käytön aikana, lopeta valmisteen käyttö heti ja käänny välittömästi lääkärisi puoleen.

Varoitukset ja varotoimet

Kerro lääkärillesi ennen hoidon aloittamista, jos sinulla on joskus ollut jokin seuraavista vaivoista, koska ne saattavat uusiutua tai pahentua Estradot-hoidon aikana. Tässä tapauksessa sinun on käytävä seurantakäynneillä tavallista useammin:

Lopeta Estradotin käyttö ja käänny heti lääkärin puoleen.

Jos huomaat jonkin seuraavista haittavaikutuksista hormonikorvaushoidon aikana:

Ks. lisätietoja kohdasta ”Laskimoveritulpat”.

Huom: Estradot ei ole ehkäisyvalmiste. Jos viimeisistä kuukautisistasi on alle 12 kk tai olet alle 50-vuotias, raskauden ehkäisy voi yhä olla tarpeen. Kysy neuvoa lääkäriltä.

Hormonikorvaushoito ja syöpä

Kohdun limakalvon (endometriumin) liiallinen paksuuntuminen (hyperplasia) tai syöpä

Pelkän estrogeenikorvaushoidon käyttö suurentaa kohdun limakalvon liiallisen paksuuntumisen (endometriumin hyperplasia) ja kohdun limakalvon syövän (endometriumin syöpä) riskiä.

Tämä ylimääräiseltä riskiltä voi suojautua, jos estrogeenin lisäksi käytetään progestiinia vähintään 12 vrk ajan kussakin 28 vrk kierrossa. Jos sinulla on kohtu, lääkäri määrää sinulle erillisen progestiinivalmisteen. Jos sinulle on tehty kohdunpoisto, keskustele lääkärin kanssa siitä, onko tämän valmisteen käyttö sinulle turvallista ilman progestiinin käyttöä.

Kohdun limakalvon syöpä todetaan keskimäärin viidellä tuhannesta 50–65-vuotiaasta naisesta, joilla on kohtu ja jotka eivät käytä hormonikorvaushoitoa.
Pelkkää estrogeenikorvaushoitoa käyttävistä 50–65-vuotiaista naisista, joilla on kohtu, 10–60 naista tuhannesta sairastuu kohdun limakalvon syöpään (ylimääräisiä syöpätapauksia on siis 5–55) annoksesta ja hoidon kestosta riippuen.

Estradot 75 ja 100 mikrog sisältävät enemmän estrogeeneja kuin muut pelkkää estrogeenia sisältävät hormonikorvausvalmisteet. Estradot 75 tai 100 mikrog -valmisteiden ja progestiinin yhteiskäyttöön liittyvää kohdun limakalvon syövän riskiä ei tunneta.

Odottamaton verenvuoto

Kun Estradotia käytetään yhdessä progestiinin kanssa, kerran kuukaudessa tapahtuu ns. tyhjennysvuoto. Jos sinulla kuitenkin on kerran kuukaudessa tapahtuvan vuodon lisäksi seuraavanlaista verenvuotoa tai tiputteluvuotoa:

Ota yhteys lääkäriin mahdollisimman pian.

Rintasyöpä

Estrogeeni-progestiini-yhdistelmähoidon ja mahdollisesti myös pelkän estrogeenikorvaushoidon käyttö vaikuttaa suurentavan rintasyöpäriskiä. Lisäriskin suuruus riippuu hormonikorvaushoidon pituudesta. Lisäriski havaitaan muutaman vuoden kuluessa. Riski kuitenkin palautuu normaaliksi muutamassa (enimmillään viidessä) vuodessa hoidon lopettamisen jälkeen.
Rintasyöpäriskin on todettu suurentuvan vain vähän tai ei lainkaan, jos kohtu on poistettu ja pelkkää estrogeenikorvaushoitoa käytetään 5 vuoden ajan.

Vertailu

Kun tarkastellaan 50–79-vuotiaita naisia, jotka eivät käytä hormonikorvaushoitoa, rintasyöpä todetaan keskimäärin 9–17 naisella tuhannesta 5 vuoden kuluessa. Kun tarkastellaan 50–79-vuotiaita naisia, jotka käyttävät estrogeeni-progestiinikorvaushoitoa yli 5 vuoden ajan, tapauksia on 13–23 naisella tuhannesta (tapauksia on siis 4–6 enemmän).

Tarkista rinnat säännöllisesti. Käänny lääkärin puoleen, jos huomaat esim. seuraavia muutoksia:

Lisäksi on suositeltavaa, että osallistut tarjottuihin mammografiaseulontaohjelmiin. Mammografiakuvauksessa on tärkeää, että kerrot tutkimuksen tekevälle hoitajalle/terveydenhuollon ammattilaiselle, että käytät hormonikorvaushoitoa, koska tämä lääkitys saattaa lisätä rintojesi tiheyttä. Rintojen lisääntynyt tiheys saattaa vaikeuttaa kyhmyjen havaitsemista mammografiakuvissa.

Munasarjasyöpä

Munasarjasyöpä on harvinainen – huomattavasti harvinaisempi kuin rintasyöpä. Pelkkää estrogeenia sisältävän tai estrogeenin ja progestiinin yhdistelmää sisältävän hormonikorvaushoidon käyttöön on yhdistetty hieman suurentunut munasarjasyövän riski.
Munasarjasyövän riski vaihtelee iän mukaan. Munasarjasyöpä diagnosoidaan esimerkiksi 5 vuoden ajanjaksolla 50−54-vuotiaista naisista, jotka eivät ole saaneet hormonikorvaushoitoa, keskimäärin 2 naisella 2000:sta. Naisilla, jotka ovat saaneet hormonikorvaushoitoa 5 vuoden ajan, todetaan noin 3 tapausta 2000:a käyttäjää kohden (eli noin yksi lisätapaus).

Hormonikorvaushoidon vaikutus sydämeen ja verenkiertoon

Laskimoveritulpat (tromboosit)

Laskimoveritulppien riski on hormonikorvaushoitoa käyttävillä naisilla noin 1,3–3 kertaa suurempi kuin muilla, etenkin ensimmäisen käyttövuoden aikana.

Veritulpat voivat olla vakavia, ja jos veritulppa kulkeutuu keuhkoihin, se voi aiheuttaa rintakipua, hengenahdistusta, pyörtymisen tai jopa kuoleman.

Laskimoveritulpan riski suurenee iän myötä ja seuraavissa tapauksissa. Kerro lääkärillesi, jos jokin seuraavista koskee sinua:

Veritulpan merkit, ks. "Lopeta Estradotin käyttö ja käänny heti lääkärin puoleen".

Vertailu

Kun tarkastellaan 50−59-vuotiaita naisia, jotka eivät käytä hormonikorvaushoitoa, laskimoveritulppa havaitaan 5 vuoden aikana keskimäärin 4−7 naisella tuhannesta.
Kun tarkastellaan 50−59-vuotiaita naisia, jotka ovat käyttäneet estrogeeni-progestiinikorvaushoitoa yli 5 vuoden ajan, tapauksia on 9−12 naisella tuhannesta (tapauksia on siis 5 enemmän).
Kun tarkastellaan 50−59-vuotiaita naisia, joille on tehty kohdunpoisto ja jotka ovat käyttäneet pelkkää estrogeenikorvaushoitoa yli 5 vuoden ajan, tapauksia on 5−8 naisella tuhannesta (tapauksia on siis 1 enemmän).

Sydänsairaus (sydänkohtaus)

Hormonikorvaushoidon ei ole todettu estävän sydänkohtauksia.

Yli 60-vuotiailla estrogeeni-progestiinikorvaushoitoa käyttävillä naisilla sydänsairauden kehittyminen on hiukan todennäköisempää kuin hormonikorvaushoitoa käyttämättömillä.

Naisilla, joiden kohtu on poistettu, pelkän estrogeenikorvaushoidon käyttö ei suurenna sydänsairauden riskiä.

Aivoinfarkti

Aivoinfarktin riski on hormonikorvaushoitoa käyttävillä noin 1,5 kertaa suurempi kuin muilla. Hormonikorvaushoidosta johtuvien ylimääräisten aivoinfarktitapausten määrä suurenee iän myötä.

Vertailu
Kun tarkastellaan 50−59-vuotiaita naisia, jotka eivät käytä hormonikorvaushoitoa, aivoinfarktin sairastaa 5 vuoden aikana keskimäärin 8 naista tuhannesta. Kun tarkastellaan 50−59-vuotiaita hormonikorvaushoitoa käyttäviä naisia, tapauksia on 11 naisella tuhannesta 5 vuoden aikana (tapauksia on siis 3 enemmän).

Muut tilat

Muut lääkevalmisteet ja Estradot

Eräät lääkkeet saattavat vaikuttaa Estradotin tehoon, mikä voi aiheuttaa epäsäännöllistä verenvuotoa. Tämä koskee seuraavia lääkkeitä:

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt, rohdosvalmisteita tai muita luontaistuotteita.

Laboratoriokokeet

Jos sinulle tehdään verikokeita, kerro lääkärille tai laboratoriohenkilöstölle, että käytät Estradotia, sillä lääke voi vaikuttaa joidenkin kokeiden tuloksiin.

Raskaus ja imetys

Estradot on tarkoitettu käytettäväksi vain vaihdevuodet ohittaneiden naisten hoitoon. Jos tulet raskaaksi, lopeta Estradotin käyttö ja käänny lääkärin puoleen. Älä käytä Estradotia, jos olet raskaana tai imetät.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Estradotilla ei tiedetä olevan vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

3. Miten Estradotia käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.
Lääkäri pyrkii määräämään oireittesi hoitoon mahdollisimman pienen annoksen mahdollisimman lyhyeksi ajaksi. Jos sinusta tuntuu, että annoksen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, keskustele asiasta lääkärin kanssa.

Miten pitkään Estradotia käytetään

On tärkeää, että käytät pienintä tehokasta annosta ja vain niin pitkään kuin on tarpeen.
Sinun tulisi keskustella lääkärisi kanssa säännöllisten kontrollikäyntien yhteydessä siitä, tarvitseeko hoitoa edelleen jatkaa.

Hoidon aloitus

Milloin Estradot kiinnitetään

Jos iholle jää liimaa, sen saa helposti hangattua irti. Aseta uusi Estradot-laastari eri kohtaan ihoa.

Naiset, joiden kohtu on poistettu

Estradot-laastarit vaihdetaan siten, että valmiste on jatkuvassa käytössä (ilman taukoja). Progestiini-nimistä hormonia ei ole tarpeen käyttää Estradotin lisäksi, ellei sinulla ilmene kohdun limakalvon kaltaista limakalvoa kohdun ulkopuolella (endometrioosi). Lue hormonikorvaushoitoon liittyvistä yleisistä riskeistä kohdasta 2 ”Varoitukset ja varotoimet”.

Naiset, joiden kohtu on tallella

Lääkärisi tulee liittämään Estradot-hoitoosi myös toisen hormonin, progestiinin. Tämän tarkoituksena on pienentää kohtusyöpäriskiä. Estradotia käytetään jatkuvasti, ilman taukoja, mutta tämän lisäksi otetaan progestiinitabletteja vähintään 12−14 päivänä joka kuukausi / 28 vrk kierto. Tarkista hormonikorvaushoitoihin liittyvät yleiset riskit kohdasta 2 ”Varoitukset ja varotoimet”.

Muutaman ensimmäisen hoitokuukauden aikana voi esiintyä epäsäännöllistä verenvuotoa tai tiputteluvuotoa. Jos verenvuoto on runsasta tai verenvuoto tai tiputteluvuoto jatkuu muutaman hoitokuukauden jälkeen, kerro asiasta lääkärille, jotta hoito voidaan tarvittaessa arvioida uudelleen (ks. kohta 2, Odottamaton verenvuoto).

Mihin Estradot kiinnitetään

Kiinnitä laastari alavatsalle, vyötärölinjan alapuolelle. Vältä kiinnittämistä vyötärön alueelle, koska vaatetus voi irrottaa sen. Älä kiinnitä laastaria rintoihin tai niiden lähelle.

Kun vaihdat laastarin kahden vaihtopäivän aikataulusi mukaisesti, vaihda kiinnityskohtaa. Älä kiinnitä laastaria samaan kohtaan viikon aikana kahdesti.

Ennen kuin kiinnität Estradotin, varmista että:

Miten Estradot kiinnitetään

Kukin laastari on yksittäispakattu suojakuoreen. Revi kuori auki merkitystä kohdasta ja poista laastari kuoresta (älä käytä saksia avaamiseen, jottei laastari vahingoitu).

kuva1

Laastarin liimapuolta peittää jäykkä suojakalvo. Kalvo on poistettava ennen laastarin kiinnittämistä iholle. Kiinnitä laastari heti kuoren avaamisen ja laastarin suojakalvon poistamisen jälkeen.

Pidä kiinni laastarista siten, että suojakalvo on itseesi päin. Irrota suojakalvon toinen puoli ja hävitä se. Vältä koskemasta laastarin liimapuolta sormillasi.

kuva2

Pidä kiinni laastarin toisesta puolesta ja kiinnitä laastarin liimapuoli kuivalle alavatsan iholle. Paina liimapinta ihoon ja tasoita. Taita vielä liimaamatta olevaa puoliskoa ylöspäin.

kuva3

Ota kiinni suojakalvon suorasta reunasta ja vedä kalvo irti laastarista.

kuva4

Paina laastarin irti olevan puoliskon liimapinta ihoon ja tasoita. Paina laastaria kämmenellä tukevasti paikalleen noin 10 sekunnin ajan.

kuva5

Varmista, että laastari kiinnittyy hyvin, ja paina reunoja sormellasi varmistaaksesi hyvän kiinnityksen laastarin ja ihon välillä.

kuva6

Kun vaihdat laastaria, taita käytetty laastari keskeltä kahtia liimapinta sisäänpäin. Katso ohjeet laastarin turvallista hävittämistä varten kohdasta 5, Estradotin säilyttäminen. Käytettyjä laastareita ei saa huuhtoa alas WC:stä.

Hyödyllistä lisätietoa

Kylpemisen, uimisen, suihkussa käymisen tai liikunnan harrastamisen ei pitäisi vaikuttaa laastariin, mikäli se on oikein kiinnitetty. Jos laastari irtoaa, esim. kylvyn tai suihkun aikana, ravistele sitä veden poistamiseksi. Kiinnitä sama laastari uudelleen eri kohtaan alavatsaa ihon huolellisen kuivaamisen ja jäähdyttelyn jälkeen (ks. ”Mihin Estradot kiinnitetään”).

Jos laastari ei kiinnity kunnolla, käytä uutta laastaria. Riippumatta siitä minä päivänä laastari irtoaa, vaihda uudelleen kiinnitetty laastari jälleen alkuperäisen vaihtoaikataulun mukaan.

Peitä laastari auringon ottamisen ja solariumin aikana. Uidessa laastari voi olla uimapuvun alla.

Jos tarvitset leikkaushoitoa

Jos olet menossa leikkaukseen, kerro leikkaavalle lääkärille, että käytät Estradot-hoitoa. Verenvuotoriskin pienentämiseksi Estradotin käyttö on lopetettava noin 4−6 viikon ajaksi ennen leikkausta (ks. kohta 2, Laskimoveritulpat). Kysy lääkäriltäsi, milloin Estradot-hoito voidaan aloittaa uudestaan.

Jos käytät enemmän Estradotia kuin sinun pitäisi

Poista laastari, jos olet käyttänyt enemmän Estradotia kuin sinun pitäisi. Yliannostuksen oireita ovat tavallisesti rintojen arkuus ja/tai verenvuoto emättimestä. Akuutti yliannostus ei ole todennäköinen antotavasta johtuen (laastari). Jos oireet jatkuvat, ota yhteyttä lääkäriisi.

Jos unohdat käyttää Estradotia

Jos unohdat vaihtaa laastarin, vaihda se niin pian kuin muistat. Riippumatta siitä minä päivänä tämä tapahtuu, vaihda kiinnitetty laastari jälleen alkuperäisen vaihtoaikataulun mukaisena päivänä.

Älä käytä samanaikaisesti useampia laastareita korvataksesi unohtamasi laastarin.

Jos lopetat Estradotin käytön

Estradotin käytön lopettaminen saattaa lisätä läpäisyvuotojen tai tiputtelun riskiä. Puhu lääkärisi kanssa, jos näin käy. Pitkän tauon jälkeen sinun tulee neuvotella lääkärisi kanssa ennen kuin alat käyttää laastareita uudelleen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia on ilmoitettu useammin hormonikorvaushoitoa käyttävillä naisilla kuin muilla:

Lisätietoja näistä haittavaikutuksista, ks. kohta 2.

Jotkin haittavaikutukset voivat olla vakavia

Seuraavat oireet vaativat välitöntä lääkärinhoitoa:

Lopeta Estradotin käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos sinulle kehittyy jokin edellä mainituista oireista. Hormonikorvaushoitoon yleisesti ottaen liittyvät riskit, ks. kohta 2 ”Varoitukset ja varotoimet”.

Muut haittavaikutukset

Myös seuraavia haittavaikutuksia on havaittu Estradotin käytön yhteydessä. Jos jokin haittavaikutus on vaikea, ota yhteys lääkäriisi tai apteekkiin.

Hyvin yleiset (yli 1 käyttäjällä 10:stä):

Päänsärky, laastarin kiinnityskohdan ihoreaktiot (kuten ihoärsytys, polttava tunne, ihottuma, kuivuus, verenvuoto, mustelma, tulehdus, turvotus, ihopigmentaatio, nokkosihottuma ja rakkulat), rintojen kipu, rintojen arkuus, kuukautiskivut, kuukautishäiriöt.

Yleiset (1−10 käyttäjällä 100:sta):

Masennus, hermostuneisuus, mielialan vaihtelut, unettomuus, pahoinvointi, ruuansulatushäiriöt, ripuli, vatsakipu, vatsan turvotus, akne, ihottuma, ihon kuivuus, kutina, rintojen suureneminen, runsaat kuukautiset, valkovuoto, epäsäännölliset verenvuodot emättimestä, kohdun voimakas supistelu, emätintulehdus, kohdun limakalvon liikakasvu (endometriumin hyperplasia), kipu (esim. selkä-, käsivarsi-, sääri-, ranne-, nilkkakipu), voimattomuus, nesteturvotus (edeema) raajoissa (käsissä, jaloissa), painon muutokset.

Melko harvinaiset (1−10 käyttäjällä 1 000:sta):

Migreeni, huimaus, verenpaineen suureneminen, oksentelu, ihon värimuutokset, maksaentsyymiarvojen huonontuminen.

Harvinaiset (1−10 käyttäjällä 10 000:sta):

Tuntohäiriöt käsissä ja jaloissa, veritulpat, sappikivet, hiusten lähtö, lihasheikkous, kohdun hyvänlaatuiset lihaskasvaimet, nesterakkulat munanjohtimien läheisyydessä, kohdunkaulan polyypit, muutokset sukupuolivietissä, allergiset reaktiot kuten ihottuma.

Hyvin harvinaiset (alle 1 käyttäjällä 10 000:sta):

Nokkosihottuma; merkit vakavasta allergisesta reaktiosta (kuten hengitysvaikeudet; kasvojen, kielen, nielun tai ihon turvotus; huimaus ja nokkosihottuma), heikentynyt hiilihydraattien sietokyky, tahattomat liikkeet esim. tahattomat silmien, pään tai kaulan liikkeet, piilolinssien käytön epämukavuus, vakavat ihovauriot, ylimääräinen karvankasvu.

Yleisyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

Rintasyöpä, maksan toimintakokeiden poikkeavuudet, allerginen ihotulehdus, kyhmy rinnassa (ei syöpä).

Muiden hormonikorvaushoitojen yhteydessä ilmoitetut haittavaikutukset:

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. Estradotin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Estradot sisältää

Yksi 25 mikrog/24 tuntia laastari sisältää 0,39 mg estradiolia (hemihydraattina). Laastarista vapautuu 25 mikrogrammaa estradiolia 24 tunnissa.

Yksi 37,5 mikrog/24 tuntia laastari sisältää 0,585 mg estradiolia (hemihydraattina). Laastarista vapautuu 37,5 mikrogrammaa estradiolia 24 tunnissa.

Yksi 50 mikrog/24 tuntia laastari sisältää 0,78 mg estradiolia (hemihydraattina). Laastarista vapautuu 50 mikrogrammaa estradiolia 24 tunnissa.

Yksi 75 mikrog/24 tuntia laastari sisältää 1,17 mg estradiolia (hemihydraattina). Laastarista vapautuu 75 mikrogrammaa estradiolia 24 tunnissa.

Yksi 100 mikrog/24 tuntia laastari sisältää 1,56 mg estradiolia (hemihydraattina). Laastarista vapautuu noin 100 mikrogrammaa estradiolia 24 tunnissa.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Estradot 25 mikrog/24 tuntia on suorakaiteen muotoinen, pyöreäkulmainen laastari joka on kooltaan 2,5 cm2. Laastari koostuu paineherkästä, estradiolia sisältävästä liimakerroksesta, jonka toista puolta peittää läpikuultava polymeeritaustakalvo ja toista puolta suojakalvo.

Estradot 37,5 mikrog/24 tuntia on suorakaiteen muotoinen, pyöreäkulmainen laastari joka on kooltaan 3,75 cm2. Laastari koostuu paineherkästä, estradiolia sisältävästä liimakerroksesta, jonka toista puolta peittää läpikuultava polymeeritaustakalvo ja toista puolta suojakalvo.

Estradot 50 mikrog/24 tuntia on suorakaiteen muotoinen, pyöreäkulmainen laastari joka on kooltaan 5 cm2. Laastari koostuu paineherkästä, estradiolia sisältävästä liimakerroksesta, jonka toista puolta peittää läpikuultava polymeeritaustakalvo ja toista puolta suojakalvo.

Estradot 75 mikrog/24 tuntia on suorakaiteen muotoinen, pyöreäkulmainen laastari joka on kooltaan 7,5 cm2. Laastari koostuu paineherkästä, estradiolia sisältävästä liimakerroksesta, jonka toista puolta peittää läpikuultava polymeeritaustakalvo ja toista puolta suojakalvo.

Estradot 100 mikrog/24 tuntia on suorakaiteen muotoinen, pyöreäkulmainen laastari joka on kooltaan 10 cm2. Laastari koostuu paineherkästä, estradiolia sisältävästä liimakerroksesta, jonka toista puolta peittää läpikuultava polymeeritaustakalvo ja toista puolta suojakalvo.

Estradotia on saatavilla viitenä eri vahvuutena : 25; 37,5; 50; 75 ja 100 mikrog/24 tuntia. Kaikkia vahvuuksia ei välttämättä ole myynnissä.

Estradot pakkaukset sisältävät 2, 8, 24 ja 26 depotlaastaria. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:
Novartis Finland Oy
Metsänneidonkuja 10
FI-02130 Espoo

Valmistaja:
Novartis Pharma GmbH
Roonstrasse 25
D-90429 Nürnberg
Saksa


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 25.5.2016