Koronan vaikutukset annosjakeluun

Annosjakelu toimii myös pandemiatilanteessa

  • Lääkkeiden saatavuudessa annosjakelun asiakkaille ei ole tällä hetkellä häiriöitä.
  • Poikkeuksellisesti emme tee yli 14 vrk:n pituisia jakelujaksoja.
  • Pika- ja lisätilausten toimittamisessa voi esiintyä viivettä.

Yliopiston Apteekki on varautunut koronavirustilanteeseen turvatakseen palveluiden jatkuvuuden poikkeuksellisessa tilanteessa. Annosjakelupalvelu asiakkaillemme koostuu asiakaspalvelusta ja lääkkeiden koneellisesta jakelusta puhdastiloissa.

Mahdollisissa epidemiatilanteissa priorisoimme koneellisen annosjakelun toteuttamisen ja lääkehuollon jatkuvuuden asiakkaillemme. Osana tätä priorisointia on suunnitelmat henkilökunnan allokoinnista välttämättömiin ja kriittisiin työtehtäviin jakelun varmistamiseksi.

Tämän hetken tilannekuva on, että jakelu ja asiakaspalvelu jatkuvat normaalisti. Lääkkeiden saatavuudessa annosjakelun asiakkaille ei ole tällä hetkellä häiriöitä. Turvataksemme normaalin toimintamme, emme tee yli 14 vuorokauden pituisia jakelujaksoja ilman painavaa syytä.

Mahdolliset pika- ja lisätilaukset arvioimme tapauskohtaisesti, niiden toimittamisessa voi esiintyä viivettä. Tämä koskettaa sekä annosjaeltuja lääkkeitä että tehdaspakkauksissa toimitettuja tuotteita. Kokonaan uusien asiakasryhmien (hoivakodit ja kotisairaanhoito) aloittaminen harkitaan koronavirustilanteen aikana tapauskohtaisesti. Olemassa oleviin yksiköihin tulevat uudet asiakkaat pääsevät palvelun piiriin toistaiseksi normaalisti.

Yliopiston Apteekki tiedottaa asiakkaita tarpeen mukaan annosjakelutoiminnan tilanteesta ja lähitulevaisuuden toimitusvarmuudesta sekä siihen vaikuttavista tekijöistä.

Jos sinulla on kysyttävää, asiakaspavelumme palvelee mielellään:
[email protected] | p. 09 5420 4496