03.02.2012

Epäily entisen työntekijän toimimisesta luvattomasti farmaseuttina 

Yliopiston Apteekissa on noussut esiin epäily entisen työntekijän toimimisesta luvattomasti terveydenhuollon ammattihenkilönä. Epäilty henkilö ei ole suorittanut kokonaan farmaseutin tutkintoa. Kyseisen henkilön työsuhde Yliopiston Apteekkiin on päättynyt vuonna 2011. Selvityksissä ei ole tullut ilmi, että hänen toiminnastaan olisi aiheutunut asiakkaille turvallisuusriskejä. Tapauksen poliisitutkinta on parhaillaan käynnissä.

 

Lisätietoja Fimean tiedotteessa

Jukka Niemi, apteekkari, Yliopiston Apteekki
puh. 09 5420 4410; jukka.niemi@yliopistonapteekki.fi

Jenni Tyrni, viestintäjohtaja, Yliopiston Apteekki
puh. 09 5420 4401; jenni.tyrni@yliopistonapteekki.fi

Yliopiston Apteekin tehtävänä on auttaa asiakkaita onnistumaan lääkehoidossaan ja huolehtimaan terveydestään. Yliopiston Apteekista toimitetaan noin joka kymmenes resepti Suomessa. Yliopiston Apteekki tukee tutkimus- ja opetustoimintaa muun muassa tulouttamalla voittonsa omistajalleen Helsingin yliopistolle. Vuonna 2010 Yliopiston Apteekin liikevaihto oli 263 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 940.