Universitetets Apotek 

Universitetets Apotek ägs av Helsingfors universitet. Utöver huvudapoteket i Helsingfors finns 16 filialapotek på olika håll i Finland. År 2011 öppnade vi ett webbapotek med över 4 000 självvårdsläkemedel och andra apoteksprodukter i sortimentet.

Universitetets Apotek är vårt lands största arbetsgivare för farmaceutisk personal och stöder forsknings- och undervisningsverksamhet genom sin verksamhet. Därtill fungerar Universitetets Apotek som undervisningsapotek och erbjuder årligen praktikantplatser för 80–100 farmacie studerande.

År 2012 i korthet

Omsättning och resultat

Apotekets omsättning i Finland var 270,2 miljoner euro. Apoteksavgiften, en avgift av skattenatur som uppbärs ur läkemedelsförsäljningen, uppgick till 24,2 miljoner euro. Räkenskapsperiodens vinst var 15,8 miljoner euro, ett belopp som i sin helhet redovisades till Helsingfors universitet.

Personal

Personalantalet i Finland var i medeltal 954 personer. Av dessa var 58 procent farmaceutisk personal. I enlighet med personalstrategin stöder vi genom personalarbetet affärsverksamhetens målsättningar bland annat genom att främja kompetens, chefsarbete av hög kvalitet och välbefinnande i arbetet.

Kontaktuppgifter och öppettider