Käyttöehdot 

Tervetuloa Yliopiston Apteekin verkkopalveluun!

Tutustu seuraaviin ehtoihin sekä verkkoapteekin toimitusehtoihin ennen Yliopiston Apteekin verkkopalvelun käyttämistä. Yliopiston Apteekki tarjoaa näitä verkkopalveluja seuraavien ehtojen ja ilmoituksien mukaan. Yliopiston Apteekki pidättää oikeuden muuttaa, korvata tai poistaa näitä ehtoja.

1. Tämän verkkopalvelun sisältö on tarkoitettu yleisinformaatioksi sekä terveyden vaalimisen että sairauden hoidon tueksi. Näiden verkkosivujen tarkoituksena on tarjota tietoa Yliopiston Apteekin tarjoamista palveluista ja tuotteista, tarjota Yliopiston Apteekin palveluja sekä tarjota käyttäjälle tietoa terveyden vaalimisen sekä sairauden hoidon tueksi. Verkkopalvelun sisältöä ei pidä tulkita lääketieteelliseksi ohjeeksi tai diagnoosiksi, joka korvaisi ammattihenkilöstön antaman ohjeen. Tuotekohtaiset ohjeet sekä lääkärin antamat annosohjeet tulee aina lukea huolellisesti ennen lääkkeen käytön aloitusta.

2. Verkkopalvelun sisältö on suunniteltu Suomen lääkelainsäädännön mukaiseksi ja käyttösuositukset noudattelevat suomalaista hoitokäytäntöä.

3. Yliopiston Apteekin verkkopalvelussa on Yliopiston Apteekin tuottamaa tietoa, johon Yliopiston Apteekilla on tekijänoikeuslainmukaiset yksinoikeudet. Lääkkeiden perustiedoissa on Lääketietokeskus Oy:n julkaiseman Lääkeoppaan tuotetietoa lääkkeistä. Lisäksi tarjolla on Lääketietokeskuksen ja Rinnakkaislääketeollisuus ry:n ylläpitämiä lääkkeiden pakkausseteleitä. Yliopiston Apteekki ei ole vastuussa yhteistyökumppaneiden tuottaman tiedon sisällöstä. Mikäli Yliopiston Apteekin ulkopuolinen asiantuntija on osallistunut sisällön tuotantoon, on tekijä mainittu joko artikkelissa tai lähdeluettelossa.

4. Tämä verkkopalvelu saattaa sisältää linkkejä muiden kuin Yliopiston Apteekin ylläpitämille verkkosivuille. Linkit on tarkoitettu täydentämään tämän verkkopalvelun sisältöä. Yliopiston Apteekki ei kontrolloi näitä sivuja eikä ole vastuussa niiden sisällöstä, henkilön tietosuojaan liittyvistä seikoista tai linkkeihin tehdyistä muutoksista tai päivityksistä.

5. Tähän verkkopalveluun sisältyvät asiatiedot saattavat sisältää mielipide- ja koulukuntaeroja sekä painovirheitä. Myös tuote- tai palvelutiedoissa voi olla poikkeamia sen hetkiseen tarjontaan nähden tai painovirheitä. Verkkosivuilla olevia tietoja muutetaan ajoittain. Yliopiston Apteekki ja/tai sen toimittajat voivat tehdä parannuksia ja muutoksia tälle verkkosivulle niin halutessaan.

6. Yliopiston Apteekki ei ole vastuussa välillisistä vahingoista, joita kuluttajalle saattaa syntyä tämän verkkopalvelun käyttämisestä, ellei kuluttajansuojalaissa tai muissa kuluttajaa koskevissa laeissa ja määräyksissä ole toisin määrätty.

7. Yliopiston Apteekin ja verkkopalveluasiakkaan suhde on luottamuksellinen, eikä asiakkaan Yliopiston Apteekille antamia asiakas- tai muita tietoja anneta Yliopiston Apteekin ulkopuolelle.

Asiakasrekisterin rekisteriseloste

8. Kaikki tietoliikenne, jossa liikkuu luottamuksellista
tietoa asiakkaan ja Yliopiston Apteekin verkkopalvelun välillä on suojattu SSL (Secure Sockets Layer) yhteydellä.

9. Seuraamme verkkopalvelumme kehittämiseksi sivulla tapahtuvaa liikennetta kävijäseurannan avulla. Kävijöitä ei yksilöidä, eikä tietoja käytetä muuhun tarkoitukseen kuin Yliopiston Apteekin verkkopalvelun analysointiin ja kehittämiseen.

10. Mikäli sinulla on kysyttävää tämän verkkopalvelun ehdoista, ole hyvä ja ota yhteyttä sähköpostitse Mirka Korhoseen (etunimi.sukunimi@yliopistonapteekki.fi), joka toimii myös verkkopalvelun vastaavana toimittajana.