VITOL TIPAT, LIUOS

PAKKAUSSELOSTE

Vitol tipat, liuos
Retinoli eli A-vitamiini ja ergokalsiferoli eli D2-vitamiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
- Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Vitolia huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn
- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1. Mitä Vitol on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin otat Vitolia
3. Miten Vitolia otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Vitolin säilyttäminen
6. Muuta tietoa


1. MITÄ VITOL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Vitol on vitamiinivalmiste, joka on tarkoitettu A- ja D-vitamiinien puutteen ehkäisyyn ja hoitoon lapsilla ja aikuisilla.

D-vitamiinia tarvitaan elimistön kalsium- (eli kalkki-) ja fosfaattitasapainon ylläpitämiseen. D-vitamiinin puutteesta johtuva kalsiumin ja fosfaatin tasapainon häiriö aiheuttaa lapsille riisitautia ja aikuisille luiden haurastumista. D-vitamiinin päivittäinen tarve on alle 2-vuotiailla, yli 2 viikon ikäisillä sekä raskauden ja imetyksen aikana 10 mikrog päivässä, 2 – 18-vuotiailla lapsilla ja nuorilla sekä aikuisilla n. 7,5 mikrog päivässä ja yli 60-vuotiailla 20 mikrog päivässä.

A-vitamiini on välttämätön normaalille kasvulle ja kehitykselle. A-vitamiinin puute ilmenee ensisijaisesti hämäräsokeutena ja silmän sarveiskalvon muutoksina. Päivittäinen A-vitamiinin tarve lapsilla on 1-vuotiaaksi asti 375 mikrog, 1 – 3-vuotiailla 400 mikrog, 4 – 6-vuotiailla 500 mikrog ja 7 – 10-vuotiailla 700 mikrog. Tätä vanhemmilla lapsilla ja naisilla tarve on 800 mikrog (myös raskauden aikana) ja miehillä 1000 mikrog päivässä. Imettävillä naisilla tarve on 1300 mikrog ensimmäisen puolen vuoden aikana ja tämän jälkeen 1200 mikrog päivässä.

2. ENNEN KUIN OTAT VITOLIA

Älä ota Vitolia:

• jos olet allerginen (yliherkkä) A- tai D-vitamiinille, soijalle tai maapähkinöille
• jos sinulla on todettu liian korkea veren kalsiumpitoisuus (hyperkalsemia) tai D-vitamiinimyrkytys

Ole erityisen varovainen Vitolin suhteen:

• jos käytät samanaikaisesti muita A- ja D-vitamiinia sisältäviä vitamiini- ja hivenainevalmisteita (yliannostusvaara).
• jos käytät runsaasti vitaminoituja elintarvikkeita säännöllisesti, kuten esim. maitovalmisteita, joissa on D-vitamiinia 2 mikrog/100ml
• jos käytät säännöllisesti A- vitaminoituja elintarvikkeita
• jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Joidenkin lääkkeiden tai Vitolin teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällöin lääkäri saattaa muuttaa lääkitystä tai annostusohjeita. Tällaisia lääkeaineita ovat:

- tiatsididiureetit (nesteenpoistolääkkeitä), jotka lisäävät riskiä liian runsaaseen veren kalsiumpitoisuuteen
- kalsiumsalpaajat (verenpainelääkkeitä)
- kortisoni (glukokortikoidi) ja epilepsialääke (fenytoiini) vähentävät kalsiumin imeytymistä suolistosta
- sydänglykosidit kuten digoksiini ja digitalis (sydämen rytmihäiriöihin ja vajaatoimintaan käytettäviä lääkkeitä)
- kolesterolilääkkeet (kolestipoli ja kolestyramiini), jotka saattavat vähentää D-vitamiinin imeytymistä. Yhteisvaikutus on vältettävissä annostelemalla näitä kolesterolilääkkeitä eri aikaan päivästä kuin Vitolia (usean tunnin väli)
- orlistaatti (lihavuuden hoitoon käytettävä lääke)
- monet epilepsialääkkeet, barbituraatit sekä tuberkuloosilääke rifampisiini, jotka voivat lisätä D-vitamiinin päivittäistä tarvetta

Kerro lääkärille kaikista käytössäsi olevista lääkkeistä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita. Muista myös mainita, jos olet äskettäin käyttänyt jotain lääkettä.

Raskaus ja imetys

Vitolin käyttöön raskauden aikana tulee suhtautua pidättyvästi, jos ravinnosta saatavan A-vitamiinin määrä kattaa päivittäisen tarpeen, kuten yleensä tapahtuukin. Raskauden aikana äidin päivittäiseksi A-vitamiinin päivittäiseksi saantisuositukseksi on arvioitu 800 mikrog. A-vitamiinin ylenmääräinen saanti raskauden aikana saattaa aiheuttaa sikiövaurioita.

A-vitamiini erittyy äidinmaitoon, joten valmisteen runsasta käyttöä tulee varoa myös imetyksen aikana. A-vitamiinin päivittäinen saantisuositus imetyksen aikana on 1300 mikrog ensimmäisen puolen vuoden aikana, minkä jälkeen saantisuositus on 1200 mikrog.

D-vitamiinilisää (10 mikrog päivässä) suositellaan raskauden aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Vitol ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

3. MITEN VITOLIA OTETAAN

Poista korkin kaulus pullosta ennen käyttöä. Annostele tipat aina puhtaaseen lusikkaan. Vältä koskemasta pullon kärjellä ruokaan tai suuhun.

1 ml= noin 28 tippaa. 5 tippaa sisältää 1000 IU (300 mikrog) A-vitamiinia ja 400 IU (10 mikrog) D-vitamiinia.

Vitol- tippoja voi antaa ympäri vuoden 1 – 18-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä yli 60-vuotiaille. Aikuisille suositellaan annostelutaukoa kesän ajaksi (huhtikuusta elokuun loppuun). Alle 1-vuotiaille lapsille suositellaan käytettäväksi vain D-vitamiinia sisältäviä tippoja.

Suositusannos lapsille (1 – 18-vuotiaat) ja yli 60-vuotiaille:
5 tippaa vuorokaudessa ympäri vuoden.

Suositusannos aikuisille (18 – 60-vuotiaat):
5 tippaa vuorokaudessa paitsi kesäisin huhtikuusta elokuun loppuun.

Jos otat enemmän Vitolia kuin sinun pitäisi

Oikein annosteltuna Vitolin käyttö on turvallista.

Huomattava on kuitenkin, että noin 24 ml Vitolia voi aiheuttaa lapsella akuutin A-vitamiinimyrkytyksen. Akuutin myrkytyksen oireita ovat mm. uneliaisuus, ärtyvyys, huimaus, päänsärky, kouristukset ja ripuli. Krooninen A-vitamiinimyrkytys voi kehittyä 15 - 40 mg:n päivittäisten annosten pitkäaikaisesta käytöstä. Sen oireita ovat edellä mainittujen lisäksi mm. ruokahaluttomuus, silmävärve, luu- ja nivelkivut, maksavaurio sekä ihon ja limakalvojen muutokset. Aikuiselle myrkytyksen aiheuttavat annokset ovat useita satoja milligrammoja.

Päivittäisten suositusannosten jatkuva kymmenkertainen ylittäminen voi johtaa myös D-vitamiinimyrkytykseen. Pitkäaikaisen liikakäytön seurauksena kalsiumia kertyy elimistöön, mistä voi seurata monien eri elinten kalkkiutumista. Yleisiä liikasaannin oireita ovat mm. anoreksia, heikkouden tunne, väsymys, uneliaisuus, huimaus, päänsärky, pahoinvointi, oksentelu, ripuli, ummetus ja hikoilu. Lisäksi oireita ovat runsasvirtsaisuus, tihentynyt virtsaamisen tarve yöllä, jano, valkuaisten erittyminen virtsaan. Myöhemmässä vaiheessa voi kehittyä munuaisten vajaatoiminta.

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 – 471 977), jos otat tai joku muu, esim. lapsi ottaa vahingossa liian suuren annoksen lääkettä.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

Jos unohdat ottaa Vitolia

Jos unohdat ottaa annoksen, ota seuraava annos normaalina ajankohtana. Älä koskaan ota kaksinkertaista annosta tai kahta annosta peräkkäin. Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.


4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Vitol voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Ohjeen mukaisia annoksia käytettäessä haittavaikutuksia ei yleensä esiinny. Vitolin aiheuttamat mahdolliset haittavaikutukset johtuvat yleensä jatkuvasta päivittäisten annosten ylittämisestä. Oireet on lueteltu kohdassa 'Jos otat enemmän Vitolia kuin sinun pitäisi'.

Jos kokemasi haittavaikutus on vakava tai sitä ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, ota yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.

5. VITOLIN SÄILYTTÄMINEN

Säilytä jääkaapissa (2–8°C).

Lääkettä ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Vitol sisältää

- Vaikuttavat aineet ovat A- ja D-vitamiini. Yhdessä millilitrassa on 5600 IU (=kansainvälistä yksikköä) A-vitamiinia ja 2240 IU D2-vitamiinia.
- Muut aineet on puhdistettu soijaöljy (914 mg/ml). Tipat eivät sisällä säilytysaineita.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Kirkas, keltainen, öljymäinen liuos

20 ml

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Pakkausseloste tarkistettu

16.08.2011

Yrityksen yhteystiedot:

Orion Pharma
Kalkkipellontie 2, PL 400
02601 Espoo

puh. 010 4261
faksi 010 426 3939

etunimi.sukunimi@orionpharma.com

http://www.orion.fi